האוניברסיטה העברית
מרתון סטטיסטיקה לכלכלנים א'

סטודנטים יקרים,

הקורס כולל פתרון בוידאו של עשרות שאלות ממבחני עבר. הקורס לא כולל את החלק הראשון בסילבוס שהוא סטטיסטיקה תיאורית.

מבצע "מבינים יותר, משלמים פחות" - קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 30% הנחה על כל השיעורים (224 ש"ח לרכישת כל הקורס במקום 320 ש"ח).
   
חלק ראשון
יסודות ההסתברות
קומבינטוריקה, מאורעות בלתי-תלויים, משלימים וזרים, פונקציית הסתברות והסתברות שלמה
אורך השיעור: 3 שעות
חלק שני
משתנים מקריים בדידים
מ"מ בינומי, מ"מ גיאומטרי, מ"מ פואסוני, מ"מ היפר-גיאומטרי, תוחלת, שונות, שונות משותפת, מקדם המתאם ותוחלת מותנית
אורך השיעור: 3 שעות ו-36 דקות
חלק שלישי
משתנים מקריים רציפים
מ"מ אקספוננציאלי, מ"מ אחיד, מ"מ נורמלי, אי-שיוויון צבישב, מומנטים (תוחלות מסדר גבוה), תוחלת, שונות, שונות משותפת, מקדם המתאם ותוחלת מותנית
אורך השיעור: 4 שעות ו-24 דקות
חלק רביעי
פונקציית צפיפות והתפלגות
פונקציית התפלגות משותפת, פונקציית צפיפות משותפת, פונקציית צפיפות שולית, פונקציית צפיפות מותנית
אורך השיעור: 5 שעות ו-39 דקות
חלק חמישי
סכום של משתנים מקריים
מ"מ i.i.d - בלתי-תלויים ומפולגים זהה, סכום של מ"מ ברנולי, סכום של מ"מ גיאומטריים, מ"מ פסקלי כהרחבה של מ"מ גיאומטרי, מ"מ גאמא כהרחבה של מ"מ אקספוננציאלי, קונבולוציה
אורך השיעור: 6 שעות ו-26 דקות

×