אוניברסיטת תל אביב
אלגברה לינארית
מבצע "מבינים יותר, משלמים פחות" - קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 50% הנחה על כל השיעורים (250 ש"ח לרכישת כל הקורס במקום 500 ש"ח).
   
חלק ראשון
מרחבים וקטורים - הקדמה ושלבי עבודה (שיעור חינם)
מבוא והגדרות, טבלאות התמצאות לסוגי המרחבים השונים. הצגת שלבי עבודה להקניית הרגלים נכונים להתמודדות עם שאלות ומימוש שלבי עבודה על 7 דוגמאות שונות
אורך השיעור: 5 שעות ו-39 דקות
כל מה שצריך לדעת למבחן על מרחבים וקטורים
הצגת סדרי הפעולות (האלגורתמים) לפתרון שאלות לפי תתי נושאים (סעיפים שונים במבחן). מימוש הסד"פים על דוגמאות שונות להבנתם
אורך השיעור: 5 שעות ו-7 דקות
מרחבים וקטורים - שאלות ממבחנים
מגוון שאלות ממבחנים בנושא מרחבים וקטורים. הפתרונות מבוססות על שלבי העבודה וסדרי הפעולות שהוצגו בשיעורים הקודמים
אורך השיעור: 6 שעות ו-42 דקות
חלק שני
העתקות לינאריות - הקדמה ושלבי עבודה
הקדמה, העתקות מיוחדות, שלב עבודה להעתקות והצגת דוגמאות למימוש שלבי העבודה
אורך השיעור: 4 שעות
כל מי שצריך לדעת למבחן על העתקות לינאריות
הצגת סדרי הפעולות (האלגורתמים) לפתרון שאלות לפי תתי נושאים (סעיפים שונים במבחן). מימוש הסד"פים על דוגמאות שונות להבנתם
אורך השיעור: 10 שעות ו-28 דקות
העתקות לינאריות - שאלות ממבחנים
מגוון שאלות ממבחנים בנושא העתקות ליניאריות הפתרונות מבוססות על שלבי העבודה וסדרי הפעולות שהוצגו בשיעורים הקודמים
אורך השיעור: 6 שעות ו-39 דקות
חלק שלישי
כל מה שצריך לדעת למבחן על מרחבים עצמיים (לכסונים)
הצגת סדרי הפעולות (האלגורתמים) לפתרון שאלות לפי תתי נושאים (סעיפים שונים במבחן). מימוש הסד"פים על דוגמאות שונות להבנתם
אורך השיעור: 8 שעות ו-5 דקות
מרחבים עצמיים (לכסונים) - שאלות ממבחנים
מגוון שאלות ממבחנים בנושא מרחבים עצמיים (לכסונים). הפתרונות מבוססות על שלבי העבודה וסדרי הפעולות שהוצגו בשיעורים הקודמים
אורך השיעור: 8 שעות ו-21 דקות
חלק רביעי
כל מה שצריך לדעת למבחן על מכפלות פנימיות
הצגת סדרי הפעולות (האלגורתמים) לפתרון שאלות לפי תתי נושאים (סעיפים שונים במבחן). מימוש הסד"פים על דוגמאות שונות להבנתם
אורך השיעור: 4 שעות ו-27 דקות
מכפלות פנימיות - שאלות ממבחנים
מגוון שאלות ממבחנים בנושא מכפלות פנימיות. הפתרונות מבוססות על שלבי העבודה וסדרי הפעולות שהוצגו בשיעורים הקודמים
אורך השיעור: 5 שעות

×