מכללת אורט בראודה
חשבון אינפיניטסימלי 1
חלק ראשון
סדרות (שיעור חינם)
הגדרה של סדרה, חסימות, מונוטוניות, גבול של סדרה, משפטי יסוד בסדרות, אריתמטיקה של סדרות, שאיפה לאינסוף, אי-שוויונות בין סדרות, משפטים נוספים בסדרות, שאלות ממבחני עבר ומספר שאלות נוספות
אורך השיעור: 9 שעות ו-33 דקות
תרגול נוסף - סדרות
מגוון שאלות על סדרות בדרגות קושי שונות
אורך השיעור: 4 שעות ו-3 דקות
חלק שני
תתי-סדרות
אקסיומת השלמות, סדרות מונוטוניות, סדרות רקורסיביות, הלמה של קנטור, תתי-סדרות, משפט הירושה, גבולות חלקיים, משפט בולצאנו-וויירשטראס, המספר e, קריטריון קושי ומגוון שאלות נוספות
אורך השיעור: 10 שעות ו-45 דקות
תרגול נוסף - תתי-סדרות
מגוון שאלות על תתי-סדרות בדרגות קושי שונות
אורך השיעור: 3 שעות ו-21 דקות
חלק שלישי
גבולות עליונים וגבולות תחתונים
הגדרות ומשפטי יסוד, נוסחה מפורשת לגבול עליון וגבול תחתון, תכונות ואריתמטיקה של גבולות עליונים ותחתונים ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 3 שעות ו-57 דקות
חלק רביעי
טורים (שיעור חינם)
מבוא והגדרות, טור טלסקופי, טור הנדסי, טור הרמוני, תכונות טורים, תנאי הכרחי להתכנסות, תנאי קושי, שאלות ממבחני עבר ומגוון שאלות נוספות
אורך השיעור: 3 שעות ו-41 דקות
תרגול נוסף - טורים
מגוון שאלות על טורים ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעה ו-41 דקות
חלק חמישי
מבחני השוואה
הגדרת טור חיובי, מבחן האינטגרל, מבחן ההשוואה הראשון, מבחן ההשוואה השני, מבחן המנה, מבחן השורש, התכנסות בהחלט ובתנאי ומבחן לייבניץ
אורך השיעור: 4 שעות ו-40 דקות
תרגול נוסף - מבחני השוואה
מגוון שאלות על מבחני השוואה ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 3 שעות ו-27 דקות
חלק שישי
פונקציות
הגדרת הפונקציה, מונוטוניות, חסימות, זוגיות, מחזוריות, פעולות על פונקציות, פונקציות אלמנטריות, קבוצות המספרים, פונקציית דיריכלה, פונקציה חד-חד-ערכית ועל, פונקציה הפיכה
אורך השיעור: 9 שעות ו-48 דקות
תרגול נוסף - פונקציות
מגוון שאלות על פונקציות בדרגות קושי שונות
אורך השיעור: 0 דקות יעלה בקרוב
חלק שביעי
גבול של פונקציה
הגדרת הגבול, הוכחת גבול לפי הגדרה, שלילת ההגדרה, גבול וערך מוחלט, יחידות הגבול, התכנסות גוררת חסימות, חסומה כפול אפסה, אריתמטיקה, משפט הסנדביץ', הגבול המפורסם, א"ש בין גבולות, טכניקות לפתרון תרגילי גבול
אורך השיעור: 0 דקות יעלה בקרוב
תרגול נוסף - גבול של פונקציה
מגוון שאלות על גבול של פונקציה בדרגות קושי שונות
אורך השיעור: 0 דקות יעלה בקרוב

×