המרכז למשפט ולעסקים
חשבון אינפי
חלק ראשון
פונקציות
הגדרת הפונקציה, מונוטוניות, חסימות, זוגיות, מחזוריות, פעולות על פונקציות, פונקציות אלמנטריות, קבוצות המספרים, פונקציה חד-חד-ערכית, פונקציות הפוכות
אורך השיעור: 7 שעות ו-24 דקות
חלק שני
גבול של פונקציה
הגדרת הגבול, גבול וערך מוחלט, יחידות הגבול, חסומה כפול אפסה, אריתמטיקה, משפט הסנדביץ', הגבול המפורסם, טכניקות לפתרון תרגילי גבול
אורך השיעור: 0 דקות יעלה בקרוב
תרגול נוסף - גבול של פונקציה
מגוון שאלות על גבול של פונקציה בדרגות קושי שונות
אורך השיעור: 0 דקות יעלה בקרוב
חלק שלישי
גבולות חד-צדדיים ושאיפה לאינסוף
גבולות חד-צדדיים, גבול באינסוף, גבול אינסופי, גבול של מנת פולינומים, גבול של מנת פונקציות, משפט הפיצה, גבול אוילר
אורך השיעור: 0 דקות יעלה בקרוב
תרגול נוסף - גבולות חד-צדדיים ושאיפה לאינסוף
מגוון שאלות על גבולות חד-צדדיים ושאיפה לאינסוף בדרגות קושי שונות
אורך השיעור: 0 דקות יעלה בקרוב

×