אוניברסיטת תל אביב
חדו"א 1 א' לפיזיקאים
חלק ראשון
סדרות (שיעור חינם)
הגדרה של סדרה, חסימות, מונוטוניות, גבול של סדרה, משפטי יסוד בסדרות, אריתמטיקה של סדרות, שאיפה לאינסוף, אי-שוויונות בין סדרות, משפטים נוספים בסדרות, שאלות ממבחני עבר ומספר שאלות נוספות
אורך השיעור: 9 שעות ו-33 דקות
תרגול נוסף - סדרות
מגוון שאלות על סדרות בדרגות קושי שונות
אורך השיעור: 4 שעות ו-3 דקות
חלק שני
תתי-סדרות
אקסיומת השלמות, סדרות מונוטוניות, סדרות רקורסיביות, הלמה של קנטור, תתי-סדרות, משפט הירושה, גבולות חלקיים, משפט בולצאנו-וויירשטראס, המספר e, קריטריון קושי ומגוון שאלות נוספות
אורך השיעור: 10 שעות ו-45 דקות
תרגול נוסף - תתי-סדרות
מגוון שאלות על תתי-סדרות בדרגות קושי שונות
אורך השיעור: 3 שעות ו-21 דקות
חלק שלישי
גבולות עליונים וגבולות תחתונים
הגדרות ומשפטי יסוד, נוסחה מפורשת לגבול עליון וגבול תחתון, תכונות ואריתמטיקה של גבולות עליונים ותחתונים ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 4 שעות ו-10 דקות
חלק רביעי
פונקציות
הגדרת הפונקציה, מונוטוניות, חסימות, זוגיות, מחזוריות, פעולות על פונקציות, פונקציות אלמנטריות, קבוצות המספרים, פונקציית דיריכלה, פונקציה חד-חד-ערכית ועל, פונקציה הפיכה
אורך השיעור: 12 שעות ודקה אחת
תרגול נוסף - פונקציות
מגוון שאלות על פונקציות בדרגות קושי שונות
אורך השיעור: 0 דקות יעלה בקרוב

×