אוניברסיטת חיפה
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב'
חלק ראשון
טורים (שיעור חינם)
מבוא והגדרות, טור טלסקופי, טור הנדסי, טור הרמוני, תכונות טורים, תנאי הכרחי להתכנסות, תנאי קושי, שאלות ממבחני עבר ומגוון שאלות נוספות
אורך השיעור: 3 שעות ו-41 דקות
תרגול נוסף - טורים
מגוון שאלות על טורים ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעה ו-41 דקות
חלק שני
מבחני השוואה
הגדרת טור חיובי, מבחן האינטגרל, מבחן ההשוואה הראשון, מבחן ההשוואה השני, מבחן המנה, מבחן השורש, מבחן העיבוי, התכנסות בהחלט ובתנאי, מבחן לייבניץ, מבחן דיריכלה, מבחן אבל ופעולות עם טורים
אורך השיעור: 6 שעות ו-34 דקות
תרגול נוסף - מבחני השוואה
מגוון שאלות על מבחני השוואה ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 3 שעות ו-46 דקות

×