אוניברסיטת בר-אילן
מתמטיקה לכלכלנים א'
חלק ראשון
פונקציות
הגדרת הפונקציה, מונוטוניות, חסימות, זוגיות, מחזוריות, פעולות על פונקציות, פונקציות אלמנטריות, קבוצות המספרים, פונקציה חד-חד-ערכית ועל, פונקציה הפיכה
אורך השיעור: 7 שעות ו-59 דקות
תרגול נוסף - פונקציות
מגוון שאלות על פונקציות בדרגות קושי שונות
אורך השיעור: 0 דקות יעלה בקרוב
חלק שני
גבול של פונקציה
הגדרת הגבול, יחידות הגבול, אריתמטיקה, טכניקות לפתרון תרגילי גבול
אורך השיעור: 0 דקות יעלה בקרוב
תרגול נוסף - גבול של פונקציה
מגוון שאלות על גבול של פונקציה בדרגות קושי שונות
אורך השיעור: 0 דקות יעלה בקרוב
חלק שלישי
סדרות (שיעור חינם)
הגדרה של סדרה, חסימות, מונוטוניות, גבול של סדרה, משפטי יסוד בסדרות, אריתמטיקה של סדרות, שאיפה לאינסוף, משפטים נוספים בסדרות, שאלות ממבחני עבר ומספר שאלות נוספות
אורך השיעור: שעתיים ו-49 דקות
תרגול נוסף - סדרות
מגוון שאלות על סדרות בדרגות קושי שונות
אורך השיעור: שעה ו-52 דקות

×