אוניברסיטת אריאל
חשבון אינפי 1
חלק ראשון
סדרות (שיעור חינם)
הגדרה של סדרה, חסימות, מונוטוניות, גבול של סדרה, משפטי יסוד בסדרות, אריתמטיקה של סדרות, שאיפה לאינסוף, משפטים נוספים בסדרות, שאלות ממבחני עבר ומספר שאלות נוספות
אורך השיעור: 5 שעות ו-49 דקות
תרגול נוסף - סדרות
מגוון שאלות על סדרות בדרגות קושי שונות
אורך השיעור: 4 שעות ו-3 דקות
חלק שני
סדרות מתקדם
אקסיומת השלמות, סדרות מונוטוניות, סדרות רקורסיביות, המספר e ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 4 שעות ו-11 דקות
חלק שלישי
פונקציות
הגדרת הפונקציה, מונוטוניות, חסימות, זוגיות, מחזוריות, פעולות על פונקציות, פונקציות אלמנטריות, קבוצות המספרים, פונקציית דיריכלה, פונקציה חד-חד-ערכית ועל, פונקציה הפיכה
אורך השיעור: 9 שעות ו-48 דקות
תרגול נוסף - פונקציות
מגוון שאלות על פונקציות בדרגות קושי שונות
אורך השיעור: 7 שעות ו-11 דקות
חלק רביעי
גבול של פונקציה
הגדרת הגבול, הוכחת גבול לפי הגדרה, שלילת ההגדרה, גבול וערך מוחלט, יחידות הגבול, התכנסות גוררת חסימות, חסומה כפול אפסה, אריתמטיקה, משפט הסנדביץ', הגבול המפורסם, א"ש בין גבולות, טכניקות לפתרון תרגילי גבול
אורך השיעור: 0 דקות יעלה בקרוב
תרגול נוסף - גבול של פונקציה
מגוון שאלות על גבול של פונקציה בדרגות קושי שונות
אורך השיעור: 0 דקות יעלה בקרוב
חלק חמישי
גבולות חד-צדדיים ושאיפה לאינסוף
גבולות חד-צדדיים, גבול באינסוף, גבול אינסופי, הוכחת גבול לפי הגדרה, גבול של מנת פולינומים, גבול של מנת פונקציות, משפט הפיצה, גבול אוילר, מסקנות מגבול אוילר
אורך השיעור: 0 דקות יעלה בקרוב
תרגול נוסף - גבולות חד-צדדיים ושאיפה לאינסוף
מגוון שאלות על גבולות חד-צדדיים ושאיפה לאינסוף בדרגות קושי שונות
אורך השיעור: 0 דקות יעלה בקרוב
חלק שישי
היינה - הקשר בין סדרות לפונקציות
הגדרת הגבול לפי היינה, שלילת גבול באמצעות היינה, הקשר בין משפטים של סדרות ופונקציות, מגוון שאלות בדרגות קושי שונות
אורך השיעור: 0 דקות יעלה בקרוב

×