פורומים
ראשיפורום כלכלהעירוי פמיני חיובי
איאן
האוניברסיטה העברית
עירוי פמיני חיובי

תמיד מתקיים שכאשר חל עירוי פמיני חיובי זה גורם לגידול בכמות הכסף השווה להלוואות?


תודה!


ניר חן
הטכניון

היי איאן,


במקרה של עירוי פנימי התשובה היא כן.


×