פורום כלכלה
ראשיפורום כלכלה
מחירים ב' - בן גוריון - פרק המונופול
מאת: אוקסנה
בתאריך: 2020-05-22
57
צפיות
1
תגובות
34
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף
מאת: עמית
בתאריך: 2020-05-21
48
צפיות
2
תגובות
שוק ההון הראשוני
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-21
54
צפיות
3
תגובות
שוק ההון הראשוני
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-21
31
צפיות
2
תגובות
השקעות- שאלה 7 מוח חריף
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-21
30
צפיות
1
תגובות
מדיניות פיסקאלית
מאת: נאור
בתאריך: 2020-05-21
40
צפיות
3
תגובות
שאלה 3 השקעות
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-21
33
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף
מאת: דנה
בתאריך: 2020-05-19
53
צפיות
1
תגובות
הבדלים בין חשבון שוטף לחשבון ההון
מאת: אורן
בתאריך: 2020-05-17
53
צפיות
1
תגובות
שאלה 19 בתרגול נוסף חשבונאות לאומית
מאת: אלעד
בתאריך: 2020-05-15
53
צפיות
1
תגובות
ייצור מצרפי ותוצר תעסוקה מלאה
מאת: ברוך
בתאריך: 2020-05-13
69
צפיות
2
תגובות
תרשימי זרימה לפתירת תרגילים
מאת: גיא
בתאריך: 2020-05-10
93
צפיות
1
תגובות
89
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף בחשבונאות לאומית, שאלה 15
מאת: אפרת
בתאריך: 2020-05-08
64
צפיות
1
תגובות
שגיאה בכתוביות
מאת: סתיו
בתאריך: 2020-05-06
82
צפיות
1
תגובות
הקצאה לא בהכרח נכונה של עובדים
מאת: סתיו
בתאריך: 2020-05-05
80
צפיות
3
תגובות
תרגול נוסף מודל סולו שאלה 10
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-04
92
צפיות
1
תגובות
משוואת הגידול בהון לעובד
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-01
87
צפיות
1
תגובות
הקשר בין הון לעובד, למחיר ההון הריאלי
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-04-30
76
צפיות
1
תגובות
מודל סולו שאלה ראשונה ממבחן
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-04-29
87
צפיות
2
תגובות
עקומת הביקוש
מאת: עדן
בתאריך: 2020-04-28
105
צפיות
1
תגובות
133
צפיות
1
תגובות
אקסוגניות
מאת: יוני
בתאריך: 2020-04-18
141
צפיות
2
תגובות
123
צפיות
1
תגובות
תצרוכת פרטית התלויה שלילית בריבית
מאת: עידן
בתאריך: 2020-04-13
130
צפיות
3
תגובות
שאלות ייצור מצרפי ותוצר תעסוקה מלאה
מאת: שלמה
בתאריך: 2020-04-12
122
צפיות
1
תגובות
138
צפיות
2
תגובות
116
צפיות
4
תגובות
137
צפיות
3
תגובות
נטייה שולית לצרוך פוחתת
מאת: עידן
בתאריך: 2020-03-31
174
צפיות
1
תגובות
מסים
מאת: עידן
בתאריך: 2020-03-31
119
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש - שאלה 6
מאת: חן
בתאריך: 2020-03-26
160
צפיות
1
תגובות
רווח טווח קצר וטווח ארוך
מאת: יובל
בתאריך: 2020-03-24
181
צפיות
1
תגובות
השקעות
מאת: עידן
בתאריך: 2020-03-24
123
צפיות
3
תגובות
השקעות
מאת: עידן
בתאריך: 2020-03-22
160
צפיות
3
תגובות
r^2
מאת: ‪Elia
בתאריך: 2020-03-05
328
צפיות
1
תגובות
הנחת MLR2
מאת: ‪Elia
בתאריך: 2020-03-04
225
צפיות
1
תגובות
שאלות חזרה של נתן
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-03-03
212
צפיות
1
תגובות
עקומות בשיווי משקל בשוק פתוח
מאת: אלעד
בתאריך: 2020-03-03
162
צפיות
1
תגובות
179
צפיות
1
תגובות
פיחות יזום
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-03-02
195
צפיות
1
תגובות
189
צפיות
1
תגובות
שאלה מסכמת במבוא למאקרו
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-03-01
170
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה- שינוי ביחידות מדידה
מאת: ‪Elia
בתאריך: 2020-03-01
174
צפיות
4
תגובות
חישוב ביקוש מפוצה - מחירים א
מאת: יניב
בתאריך: 2020-02-26
236
צפיות
1
תגובות
הקצאה יעילה של העובדים
מאת: ויטלי
בתאריך: 2020-02-25
204
צפיות
1
תגובות
172
צפיות
1
תגובות
רצועת ניוד, שאלה 2, העברית
מאת: דניאל
בתאריך: 2020-02-22
254
צפיות
1
תגובות
שאלה- שיווי משקל בשוק העבודה
מאת: אלעד
בתאריך: 2020-02-22
197
צפיות
1
תגובות
מיקרו: שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: אפרת
בתאריך: 2020-02-11
262
צפיות
1
תגובות
מקדם לא מובהק
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-02-06
258
צפיות
1
תגובות
פונקציה קוואזי ליניארית
מאת: גיל
בתאריך: 2020-02-04
259
צפיות
1
תגובות
עובדים זהים
מאת: רחל
בתאריך: 2020-02-02
242
צפיות
1
תגובות
מוצרים ציבוריים
מאת: דיה
בתאריך: 2020-02-01
199
צפיות
1
תגובות
מס פרוגרסיבי או רגרסיבי
מאת: עידן
בתאריך: 2020-02-01
198
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בטווח הארוך שאלה 2
מאת: עידן
בתאריך: 2020-02-01
215
צפיות
3
תגובות
שאלה 11 בתרגול נוסף מונופול
מאת: רחל
בתאריך: 2020-01-31
219
צפיות
1
תגובות
השפעות חיצוניות שא 11
מאת: עידן
בתאריך: 2020-01-30
223
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף מונפול שאלה 10
מאת: עידן
בתאריך: 2020-01-29
258
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף מונפול שאלה 10
מאת: עידן
בתאריך: 2020-01-29
223
צפיות
1
תגובות
שאלות למבחן
מאת: יונתן
בתאריך: 2020-01-27
264
צפיות
1
תגובות
גמישויות שאלה 24
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-01-23
323
צפיות
1
תגובות
מודל AD-AS משק פתוח עם רצועת ניוד שאלה 3
מאת: אלינה
בתאריך: 2020-01-23
210
צפיות
1
תגובות
מודל AD-AS במשק פתוח עם שע"ח קבוע שאלה 4
מאת: אלינה
בתאריך: 2020-01-22
219
צפיות
1
תגובות
עקומת ICC-PCC - שאלה 4
מאת: יובל
בתאריך: 2020-01-22
215
צפיות
1
תגובות
שער החליפין נייד
מאת: בר
בתאריך: 2020-01-21
210
צפיות
1
תגובות
שאלה 1 מודל IS-LM
מאת: גדליה
בתאריך: 2020-01-19
316
צפיות
1
תגובות
עלויות היצרן ועקומת ההיצע
מאת: ענבל
בתאריך: 2020-01-18
293
צפיות
1
תגובות
שאלה 2 חלק 8 מאקרו [שנה ב העברית]
מאת: דוב
בתאריך: 2020-01-17
383
צפיות
1
תגובות
MRS ויחס המחירים.
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-01-16
274
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 בחלק 3 במאקרו א'
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-01-16
260
צפיות
1
תגובות
שאלה 2 במודל AD-AS במשק פתוח עם שער נייד
מאת: יותם
בתאריך: 2020-01-16
203
צפיות
1
תגובות
שאלה על מונופול - מיקרו
מאת: עמית
בתאריך: 2020-01-15
266
צפיות
1
תגובות
שאלה לגבי AS
מאת: יותם
בתאריך: 2020-01-13
276
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 על עקומת הביקוש
מאת: ברוך
בתאריך: 2020-01-12
256
צפיות
1
תגובות
גמישויות שאלה 18
מאת: Yonah
בתאריך: 2020-01-08
395
צפיות
1
תגובות
עודף צרכן ויצרן
מאת: רמי
בתאריך: 2020-01-07
275
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן (הרביעית לפי הסדר)
מאת: יונתן
בתאריך: 2020-01-06
312
צפיות
1
תגובות
פנאי ועבודה (מיקרו א')
מאת: טל
בתאריך: 2020-01-05
271
צפיות
1
תגובות
שאלה על דרגות חופש
מאת: ‪Elia
בתאריך: 2020-01-04
346
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף- שיווי משקל בתחרות משוכללת.
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-01-04
234
צפיות
2
תגובות
גמישות הביקוש
מאת: מיכאל
בתאריך: 2020-01-02
312
צפיות
2
תגובות
שיווי משקל בשוק פתוח שאלה 8
מאת: עידן
בתאריך: 2020-01-02
250
צפיות
1
תגובות
שוק לא תחרותי
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-01-01
300
צפיות
2
תגובות
תפוקה
מאת: רמי
בתאריך: 2020-01-01
279
צפיות
1
תגובות
עודף הצרכן
מאת: מאי
בתאריך: 2019-12-31
340
צפיות
1
תגובות
שינויים בשיווי משקל
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-12-30
324
צפיות
1
תגובות
עקומת התמורה-שיפור טכנולוגי
מאת: עדן
בתאריך: 2019-12-29
314
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף תחרות משוכללת
מאת: עידן
בתאריך: 2019-12-28
295
צפיות
5
תגובות
שאלה 17 תרגול נוסף תחרות משוכללת
מאת: עידן
בתאריך: 2019-12-28
237
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף תחרות משוכללת
מאת: עידן
בתאריך: 2019-12-28
280
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש שאלה 1 בתרגול
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-12-27
336
צפיות
1
תגובות
Tnet
מאת: בר
בתאריך: 2019-12-27
305
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש - שאלה 2 (רמה קלה)
מאת: מירית
בתאריך: 2019-12-19
437
צפיות
1
תגובות
האם קיימת השפעה של FC על עקומת ההיצע?
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-12-19
265
צפיות
1
תגובות
שינוי ביחידות מדידה אקו א
מאת: צליל
בתאריך: 2019-12-17
313
צפיות
3
תגובות
245
צפיות
1
תגובות
עקומת ATC
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-12-16
356
צפיות
3
תגובות
379
צפיות
1
תגובות
עקומת PCC בקואזי לינארית
מאת: טל
בתאריך: 2019-12-13
266
צפיות
1
תגובות
פונק יצור ופונקציית רווח
מאת: עידן
בתאריך: 2019-12-06
469
צפיות
1
תגובות
סחר בינלאומי
מאת: תפארת
בתאריך: 2019-12-01
479
צפיות
3
תגובות
ריבית
מאת: בר
בתאריך: 2019-11-27
465
צפיות
1
תגובות
הקצאת עובדים
מאת: עמרי
בתאריך: 2019-11-25
419
צפיות
1
תגובות
פונק ייצור והקצאת עובדים
מאת: עידן
בתאריך: 2019-11-20
483
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור והקצאת עובדים.
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-11-17
502
צפיות
3
תגובות
סחר בינלאומי
מאת: עידן
בתאריך: 2019-11-17
319
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה
מאת: חן
בתאריך: 2019-11-13
449
צפיות
4
תגובות
יחסי מסחר לאור עלות אלטרנטיבית שווה
מאת: יובל
בתאריך: 2019-11-08
551
צפיות
1
תגובות
בניית פונקציית היצע וביקוש
מאת: רום
בתאריך: 2019-11-04
515
צפיות
1
תגובות
השפעת ההתערבות על הרווחה במשק
מאת: אייל
בתאריך: 2019-10-20
618
צפיות
3
תגובות
נוסחה של פדיון שולי עם גמישות
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-22
734
צפיות
1
תגובות
442
צפיות
1
תגובות
479
צפיות
1
תגובות
אג"ח
מאת: הדר
בתאריך: 2019-09-20
410
צפיות
1
תגובות
השפעת ההכנסה והשפעת התחלופה
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-19
454
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני תרגול שאלה 2
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-18
449
צפיות
1
תגובות
תצרוכת פרטית שאלה 7
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-18
423
צפיות
1
תגובות
שאלה - בנקים
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-17
464
צפיות
2
תגובות
שאלה בנושא מונופול
מאת: הדר
בתאריך: 2019-09-17
434
צפיות
1
תגובות
תרגול מונופול שאלה 10
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-16
530
צפיות
1
תגובות
מונופול שאלה 3
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-15
449
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן לגבי עלות ותפוקה שולית
מאת: יאנה
בתאריך: 2019-09-12
513
צפיות
1
תגובות
גמישות הביקוש שאלה 6
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-12
399
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן עם מכפיל המיסים
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-09
449
צפיות
1
תגובות
381
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה
מאת: chaim
בתאריך: 2019-09-08
519
צפיות
2
תגובות
שאלה ממבחן, מחירים א׳
מאת: שי
בתאריך: 2019-09-05
589
צפיות
1
תגובות
479
צפיות
1
תגובות
חלק 11 מהתירגול הנוסף - שאלה 9
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-02
482
צפיות
2
תגובות
413
צפיות
1
תגובות
שאלת מוח חריף עקומת הביקוש
מאת: שני
בתאריך: 2019-09-01
454
צפיות
1
תגובות
447
צפיות
1
תגובות
חלק 6 (מונופול) - שאלה 6
מאת: רואי
בתאריך: 2019-08-25
660
צפיות
2
תגובות
מבוא לכלכלה - חלק שמיני
מאת: ספיר
בתאריך: 2019-08-25
418
צפיות
1
תגובות
מאקרו כלכלה א'- מונח ה"ספיגה"
מאת: אמה
בתאריך: 2019-08-25
371
צפיות
2
תגובות
ש"מ בטווח הארוך - שאלת מוח חריף
מאת: רואי
בתאריך: 2019-08-25
426
צפיות
2
תגובות
מבוא לכלכלה - שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: שמעון
בתאריך: 2019-08-18
638
צפיות
2
תגובות
אקונומטריקה - סיבתיות ב-OLS
מאת: דולב
בתאריך: 2019-08-13
641
צפיות
2
תגובות
שווי משקל בטווח הארוך - מבוא לכלכלה
מאת: קורל
בתאריך: 2019-08-13
508
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - כיוון הטיה
מאת: רוי
בתאריך: 2019-08-12
473
צפיות
1
תגובות
589
צפיות
1
תגובות
562
צפיות
2
תגובות
מיקרו כלכלה 1 - שאלה על עקומות PCC
מאת: עמיר
בתאריך: 2019-08-04
638
צפיות
3
תגובות
מיקרו כלכלה - שאלה ממבחן
מאת: עמיר
בתאריך: 2019-08-03
573
צפיות
1
תגובות
פעולת העיקור שע"ח קבוע
מאת: מרגריטה
בתאריך: 2019-07-25
3681
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - שאלות כלליות
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-07-23
1839
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - אנדוגניות, שאלה 3
מאת: רועי
בתאריך: 2019-07-22
1507
צפיות
1
תגובות
3254
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - מבחני חד צדדים
מאת: נתנאל
בתאריך: 2019-07-21
4543
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה ב', פרק השקעות - שאלה 6
מאת: טל
בתאריך: 2019-07-19
1626
צפיות
2
תגובות
אקונומטריקה- אקסוגניות במודל
מאת: אלעד
בתאריך: 2019-07-19
4383
צפיות
2
תגובות
אקונומטריקה - חלק ראשון וחלק שני
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-07-14
705
צפיות
1
תגובות
העלות השולית
מאת: quosai
בתאריך: 2019-07-14
3090
צפיות
1
תגובות
קו חוזה
מאת: רוי
בתאריך: 2019-07-12
3476
צפיות
3
תגובות
4603
צפיות
1
תגובות
שאלה 2 - שוק הלימונים
מאת: אסף
בתאריך: 2019-07-05
706
צפיות
1
תגובות
תיבת אדג'
מאת: אריאל
בתאריך: 2019-07-01
2861
צפיות
1
תגובות
שאלה
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-06-30
1917
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן - מודל קיינס
מאת: גל
בתאריך: 2019-06-29
4532
צפיות
3
תגובות
תיווך פיננסי
מאת: רועי
בתאריך: 2019-06-24
2426
צפיות
1
תגובות
שאלת מוח חריף פרק 8
מאת: שירן
בתאריך: 2019-06-19
1981
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן
מאת: דרור
בתאריך: 2019-06-16
1055
צפיות
1
תגובות
עירוי פנימי ועירוי חיצוני
מאת: מור
בתאריך: 2019-06-12
848
צפיות
4
תגובות
מבוא לאוקנומטריקה - אנדוגניות שאלה 3
מאת: דולב
בתאריך: 2019-06-10
656
צפיות
3
תגובות
מבוא לכלכלה ב'
מאת: יובל
בתאריך: 2019-06-08
599
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים ב' - חלק רביעי וחלק חמישי
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-06-08
598
צפיות
2
תגובות
משק עם שע"ח ניד בתעסוקה מלאה
מאת: טל
בתאריך: 2019-06-08
529
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים ב' - חלק שלישי
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-06-07
702
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים ב' - חלק ראשון וחלק שני
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-06-06
602
צפיות
2
תגובות
617
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף
מאת: נתנאל
בתאריך: 2019-05-27
588
צפיות
2
תגובות
מודל ברטרנד
מאת: ברק
בתאריך: 2019-05-27
658
צפיות
2
תגובות
מס בהיצע עבודה מיקרו א'
מאת: עדי
בתאריך: 2019-05-25
581
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים ב
מאת: דרור
בתאריך: 2019-05-25
509
צפיות
1
תגובות
בנוגע לשוק מטח
מאת: עמית
בתאריך: 2019-05-20
638
צפיות
1
תגובות
שאלה מהמבחן על רובינזון קרוזו
מאת: ולדיסלב
בתאריך: 2019-05-16
695
צפיות
1
תגובות
583
צפיות
2
תגובות
שאלה לגבי השיפוע
מאת: טל
בתאריך: 2019-05-15
612
צפיות
2
תגובות
מציאת המכפיל הקיינסיאני
מאת: טל
בתאריך: 2019-05-11
719
צפיות
2
תגובות
פיצוי סלוצקי
מאת: נעמי
בתאריך: 2019-05-10
642
צפיות
1
תגובות
PCC וICC
מאת: עדי
בתאריך: 2019-05-06
806
צפיות
1
תגובות
מאזן תשלומים והשקעה
מאת: דרור
בתאריך: 2019-04-27
752
צפיות
1
תגובות
חוברת תרגילים - תרגול נוסף
מאת: יניב
בתאריך: 2019-04-22
747
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני עם שוק הכסף
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-22
781
צפיות
2
תגובות
שאלה- מודל סולו
מאת: ברכה
בתאריך: 2019-04-21
786
צפיות
1
תגובות
מודל קינסיאני במשק סגור
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-18
644
צפיות
1
תגובות
מכפיל קיינסיאני
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-18
679
צפיות
2
תגובות
תורת המחירים ב- שיווי משקל כללי
מאת: ברק
בתאריך: 2019-04-08
765
צפיות
1
תגובות
שאלה בסיסית
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-06
794
צפיות
1
תגובות
שינוי יחידות מידה - אקונוטריקה
מאת: אסף
בתאריך: 2019-04-04
809
צפיות
1
תגובות
פונקצית צריכה מצרפית
מאת: יאזן
בתאריך: 2019-04-01
845
צפיות
1
תגובות
פער דיפציונלי
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-01
668
צפיות
1
תגובות
שוק ההון הראשוני - היצע ההלוואות
מאת: טל
בתאריך: 2019-03-28
895
צפיות
1
תגובות
מדיניות פיסקאלית
מאת: דרור
בתאריך: 2019-03-18
816
צפיות
1
תגובות
חשבונאות בינלאומית
מאת: יובל
בתאריך: 2019-03-17
740
צפיות
1
תגובות
מאקרו העברית
מאת: דוב
בתאריך: 2019-03-12
924
צפיות
3
תגובות
IRR
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-03-05
866
צפיות
1
תגובות
מיקרו
מאת: בן
בתאריך: 2019-03-05
854
צפיות
1
תגובות
מאקרו
מאת: בן
בתאריך: 2019-03-04
817
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא מאקרו
מאת: רועי
בתאריך: 2019-03-03
767
צפיות
1
תגובות
הלוואת כסף מהציבור
מאת: בן
בתאריך: 2019-03-03
707
צפיות
2
תגובות
עירוי פנימי
מאת: בן
בתאריך: 2019-03-01
703
צפיות
1
תגובות
חומר למבחן
מאת: בן
בתאריך: 2019-02-28
967
צפיות
1
תגובות
מאקרו א' - עיקרון טיילור
מאת: יובל
בתאריך: 2019-02-26
813
צפיות
1
תגובות
מאקרו א - מודל AD-AS
מאת: יובל
בתאריך: 2019-02-25
868
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: אקי (יעקב)
בתאריך: 2019-02-25
756
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים א', תורת הצרכן
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-25
890
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בתחרות משוכללת - מוח חריף
מאת: נעמה
בתאריך: 2019-02-23
805
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים א', תורת היצרן
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-22
882
צפיות
3
תגובות
מאקרו א', חלק שישי, שאלה 4
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-10
925
צפיות
1
תגובות
חלק שישי, שאלה מספר 1
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-10
725
צפיות
1
תגובות
NX
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-10
826
צפיות
1
תגובות
שאלה 2, שע"ח קבוע
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-10
718
צפיות
2
תגובות
751
צפיות
1
תגובות
שאלה 4 בשעח קבוע מאקרו א
מאת: David
בתאריך: 2019-02-09
765
צפיות
1
תגובות
מאקרו א
מאת: יובל
בתאריך: 2019-02-09
781
צפיות
1
תגובות
מאקרו א', שאלות - חלק שישי וחלק שמיני
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-08
896
צפיות
1
תגובות
759
צפיות
1
תגובות
מאקרו א', שאלות - חלק שלישי
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-07
1014
צפיות
1
תגובות
adas עם רצועת ניוד שאלה 1 סעיף ג
מאת: גל
בתאריך: 2019-02-07
757
צפיות
3
תגובות
954
צפיות
1
תגובות
ADAS פתוח שע"ח קבוע - שאלה 1
מאת: נתנאל
בתאריך: 2019-02-07
893
צפיות
2
תגובות
מאקרו א'
מאת: יובל
בתאריך: 2019-02-06
941
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה א שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: נועה
בתאריך: 2019-02-06
840
צפיות
1
תגובות
מאקרו א', שאלות - חלק שני
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-06
973
צפיות
1
תגובות
פרק 1 שאלה 5
מאת: ראני
בתאריך: 2019-01-31
1005
צפיות
1
תגובות
2016 מועד ב'
מאת: אסף
בתאריך: 2019-01-26
1054
צפיות
2
תגובות
מאקרו א - מס אינפלציה
מאת: אליהו
בתאריך: 2019-01-25
952
צפיות
1
תגובות
מחירים-גמישויות
מאת: אלייט
בתאריך: 2019-01-22
995
צפיות
1
תגובות
מונופול מדרגה שלישית
מאת: שובל
בתאריך: 2019-01-22
912
צפיות
1
תגובות
סחר בינלאומי
מאת: צליל
בתאריך: 2019-01-22
836
צפיות
1
תגובות
מונופול
מאת: שובל
בתאריך: 2019-01-19
992
צפיות
1
תגובות
מכסות ייצור
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-01-15
1046
צפיות
1
תגובות
פונקציית התצרוכת הפרטית
מאת: נתן
בתאריך: 2019-01-14
871
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בתחרות משוכללת
מאת: לינוי
בתאריך: 2019-01-14
871
צפיות
1
תגובות
861
צפיות
3
תגובות
מס יחסי
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-01-04
915
צפיות
1
תגובות
849
צפיות
1
תגובות
תשומת פועלים, עודף ביקוש
מאת: ליאור
בתאריך: 2019-01-03
877
צפיות
1
תגובות
מחירים א' העדפה נגלית שאלה ממבחן
מאת: אילון
בתאריך: 2018-12-27
946
צפיות
1
תגובות
מאקרו א - מודל מס אינפלציה
מאת: יובל
בתאריך: 2018-12-25
995
צפיות
1
תגובות
Pcc Icc
מאת: רשף
בתאריך: 2018-12-25
594
צפיות
1
תגובות
פ' קעורה - מחירים א'
מאת: אסף
בתאריך: 2018-12-23
895
צפיות
1
תגובות
עלויות היצרן ועקומת ההיצע- חלק שלישי
מאת: נועה
בתאריך: 2018-12-23
851
צפיות
3
תגובות
שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: אביחי
בתאריך: 2018-12-22
897
צפיות
3
תגובות
סחר בינלאומי
מאת: נועה
בתאריך: 2018-12-21
866
צפיות
1
תגובות
מודל מס אינפלציה
מאת: יובל
בתאריך: 2018-12-20
914
צפיות
1
תגובות
התערבות ממשלה
מאת: עדי
בתאריך: 2018-12-09
1195
צפיות
1
תגובות
מאקרו א IS-LM
מאת: רהב
בתאריך: 2018-12-09
915
צפיות
1
תגובות
רצועת ניוד - מאקרו א'
מאת: אסף
בתאריך: 2018-12-05
1026
צפיות
1
תגובות
מאקרו א - מדיניות מוניטרית במשק פתוח
מאת: יובל
בתאריך: 2018-12-04
832
צפיות
1
תגובות
מאקרו א - ציפיות במשק פתוח
מאת: שני
בתאריך: 2018-12-03
935
צפיות
1
תגובות
עקומת PCC
מאת: עדי
בתאריך: 2018-11-28
1138
צפיות
3
תגובות
שאלה מקורס מאקרו א פרק השקעות
מאת: קאסם
בתאריך: 2018-11-26
936
צפיות
1
תגובות
היחס בין התפוקה השולית למחיר המוצר
מאת: אלעד
בתאריך: 2018-11-24
963
צפיות
1
תגובות
עודף הייצוא במשטר שע"ח נייד
מאת: אסף
בתאריך: 2018-11-16
1000
צפיות
2
תגובות
1052
צפיות
2
תגובות
גמישויות
מאת: רשף
בתאריך: 2018-11-09
1327
צפיות
1
תגובות
גמישות הביקוש
מאת: יזיד
בתאריך: 2018-11-09
1097
צפיות
3
תגובות
הרחבה פיסקאלית במודל IS-LM
מאת: אסף
בתאריך: 2018-11-04
1104
צפיות
3
תגובות
1028
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש = VMP
מאת: בן
בתאריך: 2018-10-31
1033
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף עקומת תמורה-שאלה 9
מאת: יסמין
בתאריך: 2018-10-25
1059
צפיות
1
תגובות
שאלה משיעור 1
מאת: בן
בתאריך: 2018-10-24
1080
צפיות
5
תגובות
גמישות הביקוש
מאת: בן
בתאריך: 2018-10-24
1023
צפיות
2
תגובות
שינוי שכר נומינלי בטווח הקצר
מאת: אסף
בתאריך: 2018-10-21
1017
צפיות
1
תגובות
קוב-דאגלס בתורן היצרן/צרכן
מאת: אסף
בתאריך: 2018-10-14
2134
צפיות
1
תגובות
מחיר מקסימום במונופול
מאת: ראייסה
בתאריך: 2018-10-08
1041
צפיות
1
תגובות
הלוואות מהבנק
מאת: כפיר
בתאריך: 2018-10-06
1051
צפיות
1
תגובות
פרק 7 במקרו
מאת: שיר
בתאריך: 2018-10-01
1175
צפיות
1
תגובות
מאקרו - בנקים וכסף - שאלה 7 (מוח חריף)
מאת: אבישי
בתאריך: 2018-09-30
960
צפיות
1
תגובות
מבוא לאקונומטריקה - נתוני פאנל
מאת: יערה
בתאריך: 2018-09-27
1115
צפיות
1
תגובות
מאגר מאקרו - שאלה 6
מאת: לינור
בתאריך: 2018-09-26
1061
צפיות
4
תגובות
מודל קיינסיאני עם שוק הכסף
מאת: firas
בתאריך: 2018-09-25
1052
צפיות
1
תגובות
שאלה במחירים ב' - הגרלות
מאת: חי
בתאריך: 2018-09-23
1016
צפיות
1
תגובות
חלק ראשון שאלה 6
מאת: ראני
בתאריך: 2018-09-21
1118
צפיות
1
תגובות
שלוש שאלות במקרו
מאת: שיר
בתאריך: 2018-09-20
1043
צפיות
2
תגובות
פרק 2 במקרו
מאת: שיר
בתאריך: 2018-09-17
1083
צפיות
1
תגובות
מדיניות פיסקלית בשע"ח נייד
מאת: יהונתן
בתאריך: 2018-09-13
1016
צפיות
1
תגובות
משק קטן - עלייה בתוצר בשאר העולם
מאת: יהונתן
בתאריך: 2018-09-12
1058
צפיות
1
תגובות
מודל ad-as במשק פתוח עם שער חליפין נייד
מאת: יהונתן
בתאריך: 2018-09-08
1125
צפיות
1
תגובות
מונופול - שאלה 4 מתוך השיעור
מאת: לינור
בתאריך: 2018-09-07
1118
צפיות
1
תגובות
1206
צפיות
1
תגובות
שוק גומרי הייצור
מאת: אליהו
בתאריך: 2018-08-24
1174
צפיות
4
תגובות
1158
צפיות
1
תגובות
שאלה בקשר למשתנה אינטרקציה
מאת: אייל
בתאריך: 2018-08-12
1269
צפיות
3
תגובות
אקונומטריקה - משתני פאנל
מאת: שקד
בתאריך: 2018-08-12
1194
צפיות
1
תגובות
1245
צפיות
1
תגובות
יחס התקפות בין מבחני T ו-F
מאת: שקד
בתאריך: 2018-08-10
1267
צפיות
6
תגובות
אקונומטריקה - משתני פאנל, שאלה 2 סעיף ח'
מאת: אילעי
בתאריך: 2018-08-07
1210
צפיות
1
תגובות
שאלה אקונומטריקה- משתני דמי
מאת: הדר
בתאריך: 2018-08-05
1240
צפיות
1
תגובות
שאלה בסטאדיס - רגרסיה מרובת משתנים
מאת: אילעי
בתאריך: 2018-08-04
1148
צפיות
1
תגובות
שאלה בנוגע לפרק 6 כסף ואינפלציה
מאת: יובל
בתאריך: 2018-08-04
1158
צפיות
2
תגובות
יחס מחירים
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-08-02
1307
צפיות
2
תגובות
שאלה מס' 3 בשיווי משקל כללי (מחירים ב')
מאת: אודי
בתאריך: 2018-08-01
1129
צפיות
2
תגובות
relative ppp
מאת: gal
בתאריך: 2018-07-26
1018
צפיות
1
תגובות
שיפור טכנולוגי
מאת: רואן
בתאריך: 2018-07-22
1284
צפיות
1
תגובות
מתאם בין משתנים מסבירים + סימולטניות
מאת: מיכל
בתאריך: 2018-07-17
1353
צפיות
1
תגובות
MLR1-6
מאת: שקד
בתאריך: 2018-07-17
835
צפיות
1
תגובות
הבדל בין מודל IV ל2SLS - אקונומטריקה
מאת: עדן
בתאריך: 2018-07-16
1525
צפיות
2
תגובות
מספר שאלות אקונומטריקה
מאת: שלומי
בתאריך: 2018-07-16
1421
צפיות
1
תגובות
אנדוגניות
מאת: אלייט
בתאריך: 2018-07-16
1321
צפיות
1
תגובות
שימוש ב-Robust במודלים IV ו-2SLS
מאת: אודי
בתאריך: 2018-07-16
1279
צפיות
1
תגובות
שאלה מס' 2 - נתוני פאנל
מאת: ירין
בתאריך: 2018-07-16
1336
צפיות
1
תגובות
1399
צפיות
2
תגובות
שאלה במבוא לאקונומטריקה
מאת: סתיו
בתאריך: 2018-07-14
1256
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 - מאגר מאקרו
מאת: דוד
בתאריך: 2018-07-14
1466
צפיות
1
תגובות
1410
צפיות
1
תגובות
הטיית אומדים
מאת: שקד
בתאריך: 2018-07-13
1416
צפיות
3
תגובות
אג"ח
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-13
1320
צפיות
3
תגובות
טווח ארוך- קצר
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-12
1420
צפיות
1
תגובות
שאלה באקונומטריקה מתאם סדרתי
מאת: מיכל
בתאריך: 2018-07-11
1392
צפיות
2
תגובות
שאלה במבוא לאקונומטריקה
מאת: כפיר
בתאריך: 2018-07-10
1324
צפיות
1
תגובות
שאלה 14 בחשבונאות לאומית
מאת: gal
בתאריך: 2018-07-06
1360
צפיות
1
תגובות
1256
צפיות
1
תגובות
סחר חוץ
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-04
1443
צפיות
3
תגובות
מאקרו ב' משק פתוח
מאת: עינת
בתאריך: 2018-07-04
1373
צפיות
3
תגובות
מונפול
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-04
1379
צפיות
1
תגובות
גידול בביקוש
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-03
1421
צפיות
3
תגובות
שאלות על תורת המשחקים
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-07-03
1336
צפיות
1
תגובות
התערבות ממשלתית
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-03
1309
צפיות
1
תגובות
הבהרה: פרק 8 פרק 9
מאת: נדב
בתאריך: 2018-07-02
1296
צפיות
1
תגובות
דוגמה תיבת אדגוורת' מסטאדיז סעיף ז
מאת: שרון
בתאריך: 2018-07-02
1172
צפיות
1
תגובות
תקציב מאוזן
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-01
1309
צפיות
1
תגובות
קרטל
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-06-30
1456
צפיות
2
תגובות
1201
צפיות
1
תגובות
1254
צפיות
1
תגובות
1235
צפיות
2
תגובות
פרק 9 מבוא למאקרו
מאת: נדב
בתאריך: 2018-06-26
1181
צפיות
1
תגובות
שאלת מוח חריף
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-06-25
1395
צפיות
1
תגובות
חוברת תרגילים - מאקרו העברית
מאת: ניר חן
בתאריך: 2018-06-24
1277
צפיות
0
תגובות
התערבות ממשלתית בשוק הסגור.
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-06-23
1218
צפיות
1
תגובות
פער אינפלציוני
מאת: אסף
בתאריך: 2018-06-23
1288
צפיות
1
תגובות
פרק 7מאקרו - תוצר ש"מ ותוצר תעסוקה מלאה
מאת: נתנאל
בתאריך: 2018-06-21
1133
צפיות
2
תגובות
תשלומי העברה
מאת: יובל
בתאריך: 2018-06-20
1363
צפיות
3
תגובות
2 שקל חדש
מאת: פאדי
בתאריך: 2018-06-18
1387
צפיות
3
תגובות
מלכודת נזילות וכוח עבודה
מאת: אסף
בתאריך: 2018-06-18
1207
צפיות
1
תגובות
1024
צפיות
1
תגובות
אוסף שאלות לגבי פרקים 4-7
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-06-13
1754
צפיות
1
תגובות
1496
צפיות
3
תגובות
שאלה בנוגע למשטר שער חליפין קבוע
מאת: סיגל
בתאריך: 2018-06-12
1515
צפיות
2
תגובות
שאלות בנושא שערי חליפין
מאת: אסף
בתאריך: 2018-06-11
1551
צפיות
2
תגובות
קובץ שאלות לתרגול
מאת: חגי
בתאריך: 2018-06-11
1521
צפיות
1
תגובות
פרק שישי, תרגול של החלק הראשון
מאת: נדב
בתאריך: 2018-06-11
1570
צפיות
3
תגובות
שוק מטח
מאת: עדן
בתאריך: 2018-06-09
1704
צפיות
5
תגובות
1608
צפיות
3
תגובות
פרק 6 שאלה 1 בתרגול
מאת: תומר
בתאריך: 2018-06-08
1614
צפיות
5
תגובות
מודל סולו
מאת: גל
בתאריך: 2018-06-07
1561
צפיות
1
תגובות
פרק שישי - מכירת אגרות חוב
מאת: נתנאל
בתאריך: 2018-06-06
1649
צפיות
1
תגובות
שאלות בנוגע למאקרו עברית - חלק שישי
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-06-06
1526
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: גל
בתאריך: 2018-06-04
1504
צפיות
1
תגובות
שאלה על שע"ח נייד\קבוע
מאת: עינת
בתאריך: 2018-06-04
1451
צפיות
1
תגובות
1389
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: דיב
בתאריך: 2018-05-30
1629
צפיות
1
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: גל
בתאריך: 2018-05-29
1526
צפיות
1
תגובות
תגבור מאקרו העברית - חוברת תרגילים
מאת: ניר חן
בתאריך: 2018-05-28
1679
צפיות
0
תגובות
חשבונאות לאומית של צמיחה במודל סולו
מאת: לינוי
בתאריך: 2018-05-21
1658
צפיות
1
תגובות
1584
צפיות
3
תגובות
מאקרו פרק 4-השקעות
מאת: ירדן
בתאריך: 2018-05-15
1636
צפיות
3
תגובות
תורת המחירים ב' - קו חוזה
מאת: צחי
בתאריך: 2018-05-07
1861
צפיות
3
תגובות
שאלה 15 בתרגול מודל סולו
מאת: David
בתאריך: 2018-05-04
1537
צפיות
1
תגובות
הפרשה לפחת
מאת: אנה
בתאריך: 2018-05-04
1655
צפיות
1
תגובות
תרגול פרק 2 במאקרו - שאלה 5
מאת: נתנאל
בתאריך: 2018-05-04
1496
צפיות
3
תגובות
פרק 3 שאלה 16
מאת: נדב
בתאריך: 2018-05-03
1546
צפיות
2
תגובות
שינוי בהון לעובד - מודל סולו
מאת: נתנאל
בתאריך: 2018-05-03
2342
צפיות
2
תגובות
שאלה מבוחן 2013
מאת: יובל
בתאריך: 2018-05-03
1620
צפיות
1
תגובות
שאלות
מאת: יובל
בתאריך: 2018-05-01
1679
צפיות
1
תגובות
שאלות בנוגע לבוחן
מאת: יובל
בתאריך: 2018-04-30
1502
צפיות
3
תגובות
הנושא התערבות ממשלה במשק סגור
מאת: יוליה
בתאריך: 2018-04-22
1797
צפיות
1
תגובות
שאלה ראשונה ממבחן מייצור מצרפי
מאת: gal
בתאריך: 2018-04-22
1449
צפיות
2
תגובות
שקילות ריקרדו
מאת: שי
בתאריך: 2018-04-14
1740
צפיות
1
תגובות
פתרונות לתרגולים נוספים במאקרו
מאת: נדב
בתאריך: 2018-04-09
1593
צפיות
1
תגובות
מי הזיז את החיסכון שלי - מאקרו ב'
מאת: שי
בתאריך: 2018-04-03
1803
צפיות
1
תגובות
פונקציית הייצור - מאקרו ב'
מאת: שי
בתאריך: 2018-04-03
1691
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא ביקוש
מאת: עדן
בתאריך: 2018-04-01
1473
צפיות
1
תגובות
גמישות הביקוש
מאת: עדן
בתאריך: 2018-04-01
1482
צפיות
2
תגובות
תרגיל 9 בתרגול כלכלת מענקים
מאת: חן
בתאריך: 2018-03-21
1669
צפיות
1
תגובות
תוספת מענק טרנזיטורית - מאקרו ב'
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-20
1674
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב' - נקודת המענקים
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-15
1637
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב מודל צרכן - יצרן
מאת: דיויד
בתאריך: 2018-03-13
1668
צפיות
1
תגובות
VMPL
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-11
1317
צפיות
1
תגובות
העדפת בין הגרלות
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-11
1574
צפיות
1
תגובות
2 שאלות בנוגע לעקומת התמורה ותפוקות
מאת: עומר
בתאריך: 2018-03-04
1568
צפיות
1
תגובות
מודל סולו - שאלה ממבחן
מאת: רים
בתאריך: 2018-03-04
1741
צפיות
7
תגובות
תוחלת התועלת במיקרו ב'
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-03
1713
צפיות
5
תגובות
שאלה בנוגע לעודף הצרכן
מאת: עידן
בתאריך: 2018-03-03
1439
צפיות
1
תגובות
מולטיקולינאריות
מאת: עינת
בתאריך: 2018-02-21
2374
צפיות
3
תגובות
תורת המחירים בן גוירון
מאת: מיכל
בתאריך: 2018-02-10
1639
צפיות
1
תגובות
מונופול טבעי ולא טבעי
מאת: יובל
בתאריך: 2018-02-06
1732
צפיות
5
תגובות
שכר עבודה ופדיון היצרנים
מאת: יובל
בתאריך: 2018-02-04
1484
צפיות
1
תגובות
פיחות בצריכה במוצרים משלימים
מאת: עומר
בתאריך: 2018-02-04
1520
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים א
מאת: כפיר
בתאריך: 2018-01-31
1640
צפיות
1
תגובות
מודל IS-LM
מאת: גל
בתאריך: 2018-01-23
2006
צפיות
1
תגובות
שאלות ממבחן .
מאת: עדן
בתאריך: 2018-01-23
1533
צפיות
3
תגובות
תורת המחירים א
מאת: כפיר
בתאריך: 2018-01-16
1964
צפיות
1
תגובות
מודל רובינזון קרוזו
מאת: שי
בתאריך: 2018-01-16
1900
צפיות
2
תגובות
אקונומטריקה
מאת: תומר
בתאריך: 2018-01-15
1732
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - רגרסיה מרובת משתנים
מאת: תומר
בתאריך: 2018-01-09
1874
צפיות
3
תגובות
שיווי משקל תחרותי
מאת: אופק
בתאריך: 2018-01-05
1732
צפיות
3
תגובות
רובינזון קרוזו בע''מ
מאת: שי
בתאריך: 2017-12-31
1754
צפיות
2
תגובות
שיווי משקל בשוק פתוח - שאלה 10
מאת: פיראס
בתאריך: 2017-12-29
1706
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 - עקומת הביקוש
מאת: מוסטפא
בתאריך: 2017-12-23
1915
צפיות
1
תגובות
הגמישות היא תכונה נקודתית
מאת: מוסטפא
בתאריך: 2017-12-21
1978
צפיות
1
תגובות
קו החוזה ויעילות פארטו
מאת: שי
בתאריך: 2017-12-19
1986
צפיות
2
תגובות
גמישויות נוספות.
מאת: פיראס
בתאריך: 2017-12-18
1844
צפיות
3
תגובות
IS-LM
מאת: שי
בתאריך: 2017-12-17
1444
צפיות
1
תגובות
פיחות של הדולר
מאת: שי
בתאריך: 2017-12-08
1798
צפיות
2
תגובות
1475
צפיות
1
תגובות
פיתרון פונקציית תועלת מקסימום
מאת: אופק
בתאריך: 2017-12-05
2225
צפיות
3
תגובות
1634
צפיות
1
תגובות
התאמת סילבוס
מאת: מתן
בתאריך: 2017-11-24
3017
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן (לניר חן)
מאת: בן
בתאריך: 2017-11-23
1565
צפיות
1
תגובות
שאלה 3 מעקומת הביקוש
מאת: ג'ואהר
בתאריך: 2017-11-21
1636
צפיות
1
תגובות
ייצור בטווח הקצר
מאת: מוסטפא
בתאריך: 2017-11-18
1824
צפיות
2
תגובות
עקומת אנגל + מונוטוניות
מאת: שי
בתאריך: 2017-11-13
1907
צפיות
3
תגובות
פירמה לעולם לא תייצר ....
מאת: מוסטפא
בתאריך: 2017-11-05
1867
צפיות
1
תגובות
זיהוי של פונקציית תועלת נחמדה
מאת: שי
בתאריך: 2017-10-28
1673
צפיות
1
תגובות
תוקף רכישה
מאת: רוני
בתאריך: 2017-10-25
1940
צפיות
1
תגובות
שאלה על בנקים
מאת: יובל
בתאריך: 2017-10-17
1654
צפיות
1
תגובות
מכס
מאת: יובל
בתאריך: 2017-10-16
1720
צפיות
1
תגובות
ערך מוסף והכנסה נובעת
מאת: יובל
בתאריך: 2017-10-12
1836
צפיות
1
תגובות
1734
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף
מאת: בר
בתאריך: 2017-10-10
1452
צפיות
1
תגובות
1736
צפיות
3
תגובות
שאלה על טווח קצר
מאת: בר
בתאריך: 2017-10-07
1941
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה ב (מקרו) - פרק 7
מאת: יובל
בתאריך: 2017-09-14
2038
צפיות
1
תגובות
פתרונות לחוברות התרגילים.
מאת: אלינה
בתאריך: 2017-09-02
1852
צפיות
1
תגובות
מיקרו לקראת המבחן - כמה הבהרות
מאת: בן
בתאריך: 2017-09-01
1845
צפיות
3
תגובות
T ססטיסטי באקונומטריקה
מאת: ישראל
בתאריך: 2017-07-28
2191
צפיות
1
תגובות
1970
צפיות
2
תגובות
שעח נייד ותנועות הון מושלמות
מאת: שיר
בתאריך: 2017-07-07
2328
צפיות
1
תגובות
4476
צפיות
1
תגובות
שאלה מה"תרגול נוסף" בפרק 9
מאת: צחי
בתאריך: 2017-07-05
1922
צפיות
1
תגובות
מודל סולו - שינויים
מאת: נדב
בתאריך: 2017-07-05
2047
צפיות
1
תגובות
מודל AD_AS
מאת: ספיר
בתאריך: 2017-07-03
2131
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן
מאת: עינת
בתאריך: 2017-06-24
3604
צפיות
1
תגובות
שאלה לגבי סרטון מפרק 9
מאת: סתיו
בתאריך: 2017-06-23
2040
צפיות
3
תגובות
שיווי משקל במודל AD-AS
מאת: שי
בתאריך: 2017-06-18
2085
צפיות
1
תגובות
2181
צפיות
3
תגובות
הלוואה של הציבור לממשלה
מאת: צחי
בתאריך: 2017-06-16
2107
צפיות
1
תגובות
הרצאה 1,חלק 10. מדיניות עם שע"ח נייד
מאת: ספיר
בתאריך: 2017-06-15
1836
צפיות
1
תגובות
מבוא למאקרו אריאל
מאת: יום טוב
בתאריך: 2017-06-12
2011
צפיות
1
תגובות
מועד ב' 2014 שאלה 15
מאת: סתיו
בתאריך: 2017-06-12
2091
צפיות
1
תגובות
2042
צפיות
1
תגובות
שאלה ממועד א' תשע"ו
מאת: שירי
בתאריך: 2017-06-10
2088
צפיות
1
תגובות
שאלה מבוחן פרק 4
מאת: סתיו
בתאריך: 2017-06-09
2137
צפיות
1
תגובות
חוברות מרתונים - בן גוריון
מאת: ניר חן
בתאריך: 2017-06-08
2252
צפיות
0
תגובות
תרגול נוסף-מודל קיינסיאני במשק פתןל
מאת: ביאנה
בתאריך: 2017-06-06
1978
צפיות
1
תגובות
מודל AD-AS
מאת: ספיר
בתאריך: 2017-06-06
2439
צפיות
1
תגובות
השקעה-I
מאת: כפיר
בתאריך: 2017-06-04
2169
צפיות
1
תגובות
הרחבה מוניטרית
מאת: תומר
בתאריך: 2017-06-04
2217
צפיות
2
תגובות
עליית שער חליפין
מאת: שי
בתאריך: 2017-06-03
2075
צפיות
1
תגובות
פתרונות לשאלות
מאת: קובי
בתאריך: 2017-06-03
2080
צפיות
1
תגובות
ש"מ בשוק ההון במשק פתוח
מאת: עומר
בתאריך: 2017-06-01
2069
צפיות
1
תגובות
מאקרו העברית - תרגילים לתגבור
מאת: ניר חן
בתאריך: 2017-05-31
2438
צפיות
0
תגובות
חוברות מרתונים - העברית
מאת: ניר חן
בתאריך: 2017-05-29
2388
צפיות
0
תגובות
חשבונאות לאומית - הבדל בין Tb לבין t*Y
מאת: דניאל
בתאריך: 2017-05-27
2109
צפיות
2
תגובות
מודל קיינסיאני עם שוק הכסף
מאת: חן
בתאריך: 2017-05-25
2441
צפיות
1
תגובות
יצירת פיחות על ידי הבנק המרכזי
מאת: שי
בתאריך: 2017-05-15
2638
צפיות
1
תגובות
אפקט קיזוז בעת הרחבה מוניטרית
מאת: שי
בתאריך: 2017-05-13
2564
צפיות
1
תגובות
שאלה בנוגע לחיסכון והשקעה
מאת: סתיו
בתאריך: 2017-05-09
2785
צפיות
1
תגובות
שוק מט''ח - ריבית בחו''ל
מאת: שי
בתאריך: 2017-05-07
2833
צפיות
1
תגובות
שוק הכסף
מאת: שי
בתאריך: 2017-05-07
2979
צפיות
1
תגובות
2918
צפיות
1
תגובות
שאלה מבוחן 2012
מאת: תומר
בתאריך: 2017-04-26
2928
צפיות
1
תגובות
שאלה מבוחן על פונק' ייצור
מאת: ליאור
בתאריך: 2017-04-25
2758
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: דוד
בתאריך: 2017-04-24
2836
צפיות
1
תגובות
3198
צפיות
1
תגובות
קוב דאגלס - סך התשלומים לעובדים
מאת: צחי
בתאריך: 2017-04-21
2966
צפיות
4
תגובות
צמיחה כלכלית
מאת: מרב
בתאריך: 2017-04-20
2954
צפיות
1
תגובות
ביקוש לכסף
מאת: שי
בתאריך: 2017-04-14
2892
צפיות
2
תגובות
3707
צפיות
7
תגובות
מיקרו כלכלה - "צרכן ליצרן"
מאת: אורי
בתאריך: 2017-04-03
2830
צפיות
3
תגובות
עירוי פנימי
מאת: שי
בתאריך: 2017-04-01
2892
צפיות
5
תגובות
תוצר תעסוקה מלאה VS תוצר שו''מ
מאת: שי
בתאריך: 2017-03-26
2953
צפיות
2
תגובות
הביקוש להשקעה
מאת: שי
בתאריך: 2017-03-19
2948
צפיות
1
תגובות
שאלה מונופול
מאת: עמרי
בתאריך: 2017-03-15
3283
צפיות
1
תגובות
הכנסה לאומית = תוצר לאומי נקי?
מאת: שי
בתאריך: 2017-03-11
3470
צפיות
2
תגובות
הכנסה נובעת של הממשלה
מאת: שי
בתאריך: 2017-03-11
3111
צפיות
2
תגובות
הכנסה פנויה
מאת: שי
בתאריך: 2017-02-28
3595
צפיות
3
תגובות
משוואת התוצר
מאת: שי
בתאריך: 2017-02-27
3577
צפיות
3
תגובות
שאלה 4, התערבות ממשלה
מאת: נועה
בתאריך: 2017-02-25
3331
צפיות
4
תגובות
שאלה לגבי שו''מ בתחרות משוכללת
מאת: חי
בתאריך: 2017-02-22
3234
צפיות
2
תגובות
שוק גורמי יצור
מאת: חן
בתאריך: 2017-02-08
3283
צפיות
1
תגובות
נטל המס במקרי קיצון של היצע
מאת: עומר
בתאריך: 2017-02-06
3167
צפיות
1
תגובות
שאלה 8 בנושא "שיוי משקל בשוק פתוח"
מאת: עומר
בתאריך: 2017-02-02
3240
צפיות
1
תגובות
שוק במסחר פתוח
מאת: גל
בתאריך: 2017-02-02
3287
צפיות
1
תגובות
שאלה לגבי גמישויות
מאת: גל
בתאריך: 2017-02-01
3198
צפיות
2
תגובות
חוברת תרגילים בכלכלה
מאת: דוד
בתאריך: 2017-01-29
3547
צפיות
1
תגובות
נקודות איזון וסגירה של מונופול
מאת: שי
בתאריך: 2017-01-27
3321
צפיות
2
תגובות
שוק העבודה בתחרות משוכללת
מאת: דנה
בתאריך: 2017-01-22
3293
צפיות
1
תגובות
3350
צפיות
1
תגובות
חישוב TC בהתערבות ממשלה
מאת: עינת
בתאריך: 2017-01-14
3459
צפיות
1
תגובות
רמת תפוקה אופטימאלית של מונופול
מאת: שי
בתאריך: 2017-01-05
3592
צפיות
2
תגובות
ש"מ בטווח הארוך
מאת: עינת
בתאריך: 2016-12-31
3575
צפיות
1
תגובות
הקשר שבין TC לבין MC
מאת: שי
בתאריך: 2016-12-28
3554
צפיות
2
תגובות
מסחר בינלאומי
מאת: ורה
בתאריך: 2016-12-23
3334
צפיות
2
תגובות
כדאיות ההיצע הגמיש לחלוטין
מאת: שי
בתאריך: 2016-12-20
3711
צפיות
1
תגובות
גמישות ההכנסה לעומת גמישות הביקוש
מאת: עינת
בתאריך: 2016-12-18
4803
צפיות
1
תגובות
יחידות ייצור שאינן שלמות
מאת: שי
בתאריך: 2016-12-15
3703
צפיות
1
תגובות
עודף צרכן
מאת: ליטל
בתאריך: 2016-12-13
3872
צפיות
1
תגובות
התפוקה השולית של מכונה
מאת: שי
בתאריך: 2016-12-10
3708
צפיות
1
תגובות
ביקוש מצרפי לעקומה גמישה לחלוטין
מאת: שי
בתאריך: 2016-11-27
4178
צפיות
2
תגובות
השינוי בגמישות עקומת הביקוש
מאת: שי
בתאריך: 2016-11-26
3640
צפיות
3
תגובות
שאלה לגבי נגזרת עקומת התמורה
מאת: שי
בתאריך: 2016-11-12
4047
צפיות
4
תגובות
שאלה מתרגול נוסף - עקומת התמורה
מאת: חי
בתאריך: 2016-08-18
4252
צפיות
5
תגובות
הגדלת יבוא במשק פתוח
מאת: עדי
בתאריך: 2016-08-12
3782
צפיות
1
תגובות
פרק 1
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-08-08
4046
צפיות
1
תגובות
מסחר בינלאומי
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-08-08
3806
צפיות
1
תגובות
פרק 1 תרגול שאלה 10
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-08-07
3947
צפיות
2
תגובות
4230
צפיות
0
תגובות
פרק 6
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-07-30
4128
צפיות
1
תגובות
פרק 9
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-07-28
3817
צפיות
1
תגובות
פרק 9
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-07-28
4056
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: עדי
בתאריך: 2016-07-17
3975
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 תרגול כלכלת מענקים:-
מאת: מוחמד
בתאריך: 2016-07-14
3836
צפיות
1
תגובות
הוכחה אנליטית - תרגול נוסף מאקרו ב'
מאת: עדי
בתאריך: 2016-07-12
3787
צפיות
1
תגובות
שיפור טכנולוגי
מאת: שרון
בתאריך: 2016-07-10
4211
צפיות
1
תגובות
הנפקת אג"ח לציבור ע"י הבנק המרכזי
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-07-03
4277
צפיות
1
תגובות
עירוי חיצוני
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-07-03
4171
צפיות
1
תגובות
כללי: על המבחן
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-07-02
3822
צפיות
1
תגובות
פרק 6 תורת הכמות של הכסף
מאת: בר יוחאי
בתאריך: 2016-07-01
3986
צפיות
1
תגובות
קיטון בCF
מאת: שגיא
בתאריך: 2016-06-30
4090
צפיות
1
תגובות
נטייה שולית לצרוך
מאת: עדי
בתאריך: 2016-06-30
4113
צפיות
2
תגובות
בנקים וכסף
מאת: עדי
בתאריך: 2016-06-30
3967
צפיות
2
תגובות
מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף ...
מאת: אלרם
בתאריך: 2016-06-29
5020
צפיות
1
תגובות
פרק 6
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-06-29
4003
צפיות
1
תגובות
פרק 4- השקעות -שאלה 6 מהקובץ
מאת: יואב
בתאריך: 2016-06-26
3993
צפיות
1
תגובות
3953
צפיות
1
תגובות
3696
צפיות
1
תגובות
תנועות הון
מאת: אור
בתאריך: 2016-06-22
4131
צפיות
1
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: רוני
בתאריך: 2016-06-22
3862
צפיות
2
תגובות
מדיניות מוניטרית
מאת: אור
בתאריך: 2016-06-22
4033
צפיות
1
תגובות
3900
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-06-20
3734
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: רותם
בתאריך: 2016-06-19
3840
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף מודל קיינסיאני במשק פתוח
מאת: אורן
בתאריך: 2016-06-18
3769
צפיות
1
תגובות
מכפיל קיינסאני בשוק הכסף
מאת: סער
בתאריך: 2016-06-15
4144
צפיות
1
תגובות
פרדוקס החיסכון
מאת: ספיר
בתאריך: 2016-06-14
4639
צפיות
1
תגובות
התיאוריה הקלאסית במודל AD/AS
מאת: סער
בתאריך: 2016-06-14
3831
צפיות
1
תגובות
שאלה 7- חלוקת הכנסות
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-06-13
3876
צפיות
1
תגובות
מיסים
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-06-13
4076
צפיות
2
תגובות
שאלה 5-פונקצית התצרוכת הפרטית
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-06-13
3845
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית - תרגול נוסף שאלה 2
מאת: מאיה
בתאריך: 2016-06-11
3969
צפיות
1
תגובות
שקילות ריקארדו
מאת: מוחמד
בתאריך: 2016-06-10
3882
צפיות
1
תגובות
רגישויות
מאת: אור
בתאריך: 2016-06-06
4131
צפיות
1
תגובות
שאלה על פרק 6 עירויים פנימיים
מאת: שי
בתאריך: 2016-05-31
3965
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף- שאלת מוח חריף
מאת: זיו
בתאריך: 2016-05-31
3862
צפיות
1
תגובות
פרק 6 מבוא למאקרו באוניברסיטה העברית
מאת: אורי
בתאריך: 2016-05-30
3947
צפיות
2
תגובות
מודל קיינסיאני תוצר שיווי משקל
מאת: איתי
בתאריך: 2016-05-28
4104
צפיות
2
תגובות
מזומנים בידי הבנק
מאת: איתי
בתאריך: 2016-05-27
4008
צפיות
3
תגובות
בנקים וכסף.
מאת: אלרם
בתאריך: 2016-05-25
4012
צפיות
1
תגובות
שוק מט"ח ומאזן התשלומים
מאת: סער
בתאריך: 2016-05-24
4200
צפיות
1
תגובות
נושאים 6 ו-7
מאת: ספיר
בתאריך: 2016-05-19
4021
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף
מאת: שגיא
בתאריך: 2016-05-18
4117
צפיות
1
תגובות
מודל ramsey אוניברסיטת חיפה
מאת: אתי
בתאריך: 2016-05-15
4283
צפיות
1
תגובות
שאלה לגבי גורמי הייצור
מאת: איתי
בתאריך: 2016-05-13
3980
צפיות
1
תגובות
פרק 2
מאת: שי
בתאריך: 2016-05-12
4008
צפיות
1
תגובות
ריבית במשק פתוח
מאת: נופר
בתאריך: 2016-05-11
4044
צפיות
2
תגובות
חשבונאות לאומית- ערך מוסף
מאת: שירית
בתאריך: 2016-05-10
4273
צפיות
2
תגובות
שאלה מבוחן - מודל סולו
מאת: רותם
בתאריך: 2016-05-10
4159
צפיות
1
תגובות
קוב דאגלס
מאת: חן
בתאריך: 2016-05-07
4245
צפיות
1
תגובות
מודל CIA - הרחבה מוניטרית
מאת: ישראל
בתאריך: 2016-05-06
4063
צפיות
2
תגובות
פרק 4
מאת: איתי
בתאריך: 2016-05-06
4206
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן - מודל סולו
מאת: רותם
בתאריך: 2016-05-05
4096
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-30
4239
צפיות
4
תגובות
שוק העבודה
מאת: ליאב
בתאריך: 2016-04-28
4371
צפיות
2
תגובות
מצב עמיד
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-28
4394
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: נופר
בתאריך: 2016-04-28
3972
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: עומר
בתאריך: 2016-04-27
4010
צפיות
1
תגובות
ייצור מצרפי ותוצר בתעסוקה מלאה
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-27
4118
צפיות
5
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: זוהר
בתאריך: 2016-04-26
3909
צפיות
1
תגובות
כלכלה ניהולית
מאת: עידן
בתאריך: 2016-04-25
4342
צפיות
2
תגובות
חידוד לגבי שאלה מסוימת על השקעות
מאת: אורי
בתאריך: 2016-04-23
3970
צפיות
1
תגובות
פרק 2 - כאשר הפיריון גדל
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-13
4227
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: ליאב
בתאריך: 2016-04-11
3977
צפיות
1
תגובות
יחס מזומן - עו"ש
מאת: סער
בתאריך: 2016-04-10
4244
צפיות
1
תגובות
סדר צפייה בסרטונים
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-08
4221
צפיות
2
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: ליאב
בתאריך: 2016-03-30
4575
צפיות
3
תגובות
בנקים וכסף- האוניברסיטה העברית
מאת: עדי
בתאריך: 2016-03-29
4069
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב'- תרגול כלכלת מענקים
מאת: גל
בתאריך: 2016-03-28
4241
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב' - אוניבריטת בן גוריון
מאת: יניב
בתאריך: 2016-03-26
4322
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב' - אוניברסיטת חיפה
מאת: ישראל
בתאריך: 2016-03-03
4427
צפיות
1
תגובות
טווח ארוך וטווח קצר
מאת: מריה
בתאריך: 2016-02-01
4985
צפיות
1
תגובות
אשמח לדעת
מאת: עמית
בתאריך: 2016-01-26
4897
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב, חלק 3, תרגול נוסף, שאלה 3
מאת: אור
בתאריך: 2015-10-24
5389
צפיות
2
תגובות
פער אינפלציוני ודפלציוני
מאת: שמואל
בתאריך: 2015-09-10
5531
צפיות
1
תגובות
מאקרו כלכלה (אונ' חיפה) - שוק העבודה
מאת: אלכסיי
בתאריך: 2015-08-07
6169
צפיות
1
תגובות
ערך נוכחי נקי
מאת: שי
בתאריך: 2015-07-30
6309
צפיות
1
תגובות
פונקציית התצרוכת
מאת: kfir
בתאריך: 2015-07-16
6095
צפיות
5
תגובות
המכפיל הקיינסיאני
מאת: אייל
בתאריך: 2015-07-04
5775
צפיות
3
תגובות
נושאי לימוד האוניברסיטה העברית
מאת: שי
בתאריך: 2015-07-04
5634
צפיות
1
תגובות
5607
צפיות
3
תגובות
שיפור טכנולוגי במודל פונקציית ייצור
מאת: אורן
בתאריך: 2015-06-25
5711
צפיות
1
תגובות
מס יחסי במודל פונקציית ייצור
מאת: אורן
בתאריך: 2015-06-24
5847
צפיות
1
תגובות
פרק 1- שימושי הממשלה בתוצר
מאת: שי
בתאריך: 2015-06-22
5700
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: יעל
בתאריך: 2015-06-20
6057
צפיות
2
תגובות
5603
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 בבנקים וכסף
מאת: יובל
בתאריך: 2015-06-14
5709
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני במשק פתוח
מאת: ליאב
בתאריך: 2015-06-11
5916
צפיות
1
תגובות
פער אינפלציוני/דיפלציוני
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-06-10
5637
צפיות
1
תגובות
פער אינפלציוני
מאת: אייל
בתאריך: 2015-06-08
5953
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: נופר
בתאריך: 2015-06-02
5782
צפיות
1
תגובות
שוק מט"ח
מאת: גל
בתאריך: 2015-05-24
6148
צפיות
1
תגובות
שוק העבודה
מאת: טל (משה)
בתאריך: 2015-05-22
5644
צפיות
1
תגובות
פונק' יצור
מאת: טל (משה)
בתאריך: 2015-05-19
5596
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית במשק פתוח
מאת: ישראל
בתאריך: 2015-05-16
5578
צפיות
1
תגובות
5252
צפיות
1
תגובות
כמות הכסף שבידי הבנקים -R
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-05-15
5379
צפיות
1
תגובות
שאלה בקשר לתרגול
מאת: ליאב
בתאריך: 2015-05-15
5715
צפיות
1
תגובות
מודל פונקציות ייצור
מאת: נופר
בתאריך: 2015-05-11
5946
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 - ההשקעות
מאת: מיכאל
בתאריך: 2015-05-09
5721
צפיות
3
תגובות
קשר בין פונקציית הצריכה לריבית
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-05-08
5665
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-05-08
6003
צפיות
1
תגובות
שאלה על שינויים במצב העמיד של סולו
מאת: יעל
בתאריך: 2015-05-08
5881
צפיות
4
תגובות
שאלה כללית בנוגע למודל סולו
מאת: עומר
בתאריך: 2015-05-07
5664
צפיות
1
תגובות
היצע הלוואות
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-05-06
5820
צפיות
1
תגובות
תוצר תעסוקה מלאה
מאת: גלעד
בתאריך: 2015-05-06
5976
צפיות
1
תגובות
5560
צפיות
1
תגובות
כלל הזהב במודל סולו
מאת: יובל
בתאריך: 2015-05-06
7058
צפיות
3
תגובות
5503
צפיות
1
תגובות
שאלה מאקרו פרק 2
מאת: בניה
בתאריך: 2015-05-06
5559
צפיות
1
תגובות
תקציב הממשלה
מאת: דיאנה
בתאריך: 2015-05-04
5850
צפיות
1
תגובות
שקילות ריקרדו
מאת: טל (משה)
בתאריך: 2015-05-03
5979
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף
מאת: רוני
בתאריך: 2015-05-02
5882
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: מתן
בתאריך: 2015-05-01
5814
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: מתן
בתאריך: 2015-04-24
5651
צפיות
1
תגובות
חישוב תוצר לאומי נקי דרך ההכנסות
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-04-15
5808
צפיות
3
תגובות
שאלות נוספות בנוגע לכלכלת מענקים
מאת: נופר
בתאריך: 2015-03-30
5965
צפיות
1
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: נופר
בתאריך: 2015-03-30
6090
צפיות
1
תגובות
גמישות צולבת
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-30
6267
צפיות
1
תגובות
פירוק מונופול
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-20
5848
צפיות
1
תגובות
מונופול- שאלה 3
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-20
5583
צפיות
1
תגובות
עקומת ביקוש -שאלה 6
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-19
5795
צפיות
1
תגובות
6033
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף עקומות תמורה
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-13
5913
צפיות
1
תגובות
פתרונות לחוברת תרגילים
מאת: מעיין
בתאריך: 2015-03-10
6263
צפיות
1
תגובות
כמה שאלות
מאת: בוריס
בתאריך: 2015-02-12
5932
צפיות
2
תגובות
שאלה - מיקרו
מאת: בוריס
בתאריך: 2015-02-09
6061
צפיות
1
תגובות
5557
צפיות
1
תגובות
מבחנים במאקרו
מאת: אתי
בתאריך: 2015-01-29
5946
צפיות
0
תגובות
זיהוי עקומת תמורה "ו/או" "וגם"
מאת: אדם
בתאריך: 2014-11-20
6123
צפיות
1
תגובות
פונקציית הביקוש
מאת: איתמר
בתאריך: 2014-11-04
6171
צפיות
1
תגובות
עקומת התמורה
מאת: אורטל
בתאריך: 2014-10-26
5548
צפיות
2
תגובות
המודגל הקיינסיאני במשק פתוח
מאת: שני
בתאריך: 2014-10-12
5390
צפיות
1
תגובות
מדיניות פיסקאלית עם תקציב מאוזן.
מאת: שני
בתאריך: 2014-09-29
5522
צפיות
2
תגובות
תזוזה של עקומת היצע מט"ח
מאת: קריסטינה
בתאריך: 2014-09-26
5541
צפיות
2
תגובות
11559
צפיות
1
תגובות
עירוי פנימי
מאת: שני
בתאריך: 2014-09-22
6133
צפיות
1
תגובות
שאלה על כסך ובנקים
מאת: שני
בתאריך: 2014-09-20
5615
צפיות
3
תגובות
שאלה מספר 7(פרק 8)-תרגול נוסף
מאת: סמא
בתאריך: 2014-07-12
5604
צפיות
1
תגובות
פרק 4-שאלה 6:
מאת: סמא
בתאריך: 2014-07-12
5752
צפיות
1
תגובות
5109
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: נוה
בתאריך: 2014-07-05
5468
צפיות
1
תגובות
5383
צפיות
2
תגובות
שאלה על הסרטון של ISLM, מאקרו א'.
מאת: אור
בתאריך: 2014-07-03
5373
צפיות
2
תגובות
6786
צפיות
0
תגובות
פרק 2
מאת: רחל
בתאריך: 2014-06-23
5702
צפיות
1
תגובות
פרק 5
מאת: סמא
בתאריך: 2014-06-22
5905
צפיות
1
תגובות
משק באבטלה
מאת: תומר
בתאריך: 2014-06-22
5883
צפיות
1
תגובות
מאזן תנועות של משק - מקרו כלכלה
מאת: איתי
בתאריך: 2014-06-20
5548
צפיות
1
תגובות
5744
צפיות
1
תגובות
היצע עבודה קשיח
מאת: אלונה
בתאריך: 2014-06-16
5902
צפיות
2
תגובות
מודל CIA : התסר הדינאמי של ברוך
מאת: ליאור
בתאריך: 2014-06-16
5456
צפיות
2
תגובות
מודל סולו תזוזת העקומות
מאת: אלונה
בתאריך: 2014-06-16
5687
צפיות
1
תגובות
שער ריבית במודל סולו
מאת: שרון
בתאריך: 2014-06-16
5929
צפיות
1
תגובות
5802
צפיות
2
תגובות
שאלה לגבי שקילות ריקרדו
מאת: חן
בתאריך: 2014-06-15
5577
צפיות
1
תגובות
מאקרו - שאלה מפרק 5
מאת: אסף
בתאריך: 2014-06-15
5861
צפיות
2
תגובות
מבחן דמה 2 שאלה 5
מאת: אלונה
בתאריך: 2014-06-15
5755
צפיות
1
תגובות
כלל הזהב בראמזי
מאת: אלונה
בתאריך: 2014-06-15
5681
צפיות
2
תגובות
2 שאלות אמריקאיות ממבחן-מאקרו ב׳
מאת: עידית
בתאריך: 2014-06-14
6121
צפיות
1
תגובות
תס"ר בעיית הפירמה במודל ראמזי
מאת: יותם
בתאריך: 2014-06-14
6430
צפיות
1
תגובות
מודל קיינס במשק פתוח
מאת: ראמי
בתאריך: 2014-06-14
6215
צפיות
2
תגובות
מודל ראמזי עם שיפור טכנולוגי
מאת: סתיו
בתאריך: 2014-06-13
5853
צפיות
2
תגובות
6119
צפיות
4
תגובות
שאלה במודל פונקציית ייצור
מאת: יעל
בתאריך: 2014-06-13
5524
צפיות
3
תגובות
שאלה ממבחן-מודל סולו
מאת: עידית
בתאריך: 2014-06-13
6198
צפיות
2
תגובות
הנחות מודל CIA
מאת: אופיר
בתאריך: 2014-06-12
5825
צפיות
2
תגובות
שאלה מפרק 5
מאת: רחל
בתאריך: 2014-06-11
5637
צפיות
1
תגובות
שאלה 3 ס' ג במודל סולו
מאת: ליאור
בתאריך: 2014-06-10
5502
צפיות
2
תגובות
6581
צפיות
12
תגובות
שאלה בנוגע למודל צרכן יצרן
מאת: יעל
בתאריך: 2014-06-07
5481
צפיות
1
תגובות
לגבי השאלה הראשונה ממבחן בפרק 5
מאת: אסף
בתאריך: 2014-05-30
5331
צפיות
1
תגובות
שאלה בנוגע לחלק 3
מאת: לירן
בתאריך: 2014-05-18
5700
צפיות
1
תגובות
שאלה דחופה פרק 3
מאת: שקד
בתאריך: 2014-05-17
5599
צפיות
1
תגובות
שאלה באמת חשובה**
מאת: נאור
בתאריך: 2014-05-17
5427
צפיות
1
תגובות
היצע עבודה יורד
מאת: שאול
בתאריך: 2014-05-16
5652
צפיות
1
תגובות
הקשר בין ריבית לחסכון (?!)
מאת: שאול
בתאריך: 2014-05-16
9271
צפיות
3
תגובות
שאלה מבוחן- בהמשך לשיחתנו
מאת: ענבל
בתאריך: 2014-05-16
5514
צפיות
1
תגובות
5413
צפיות
2
תגובות
ש'
מאת: נאור
בתאריך: 2014-05-16
6242
צפיות
3
תגובות
נתונים בשאלה
מאת: נאור
בתאריך: 2014-05-15
5440
צפיות
1
תגובות
פתרון לחוברת התרגילים
מאת: איתמר
בתאריך: 2014-05-15
5704
צפיות
1
תגובות
ממוצע גיאומטרי?
מאת: נאור
בתאריך: 2014-05-15
5782
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא תשלום לגו"י
מאת: שאול
בתאריך: 2014-05-14
5381
צפיות
1
תגובות
שאלה בנוגע להרצאה על מודל סולו
מאת: אייל
בתאריך: 2014-05-13
5386
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא שוק העבודה
מאת: יפית
בתאריך: 2014-05-12
5421
צפיות
2
תגובות
שאלה בנושא ריבית שלילית- מאקרו ב'
מאת: עידית
בתאריך: 2014-04-22
5907
צפיות
1
תגובות
שאלה 3 בפונ' ייצור
מאת: ברק
בתאריך: 2014-04-13
5950
צפיות
3
תגובות
לגבי שאלה ממבחן במבוא א'
מאת: ירדן
בתאריך: 2014-04-02
6168
צפיות
4
תגובות
שאלה בנושא בנקים וכסף
מאת: דנה
בתאריך: 2014-03-29
5723
צפיות
1
תגובות
לגבי שאלה 9 בתרגול של כלכלת מענקים
מאת: יעל
בתאריך: 2014-03-16
5590
צפיות
1
תגובות
מודל IS-LM
מאת: יעל
בתאריך: 2014-02-17
6979
צפיות
1
תגובות
פונקצית תועלת
מאת: ברוך;
בתאריך: 2014-01-22
6242
צפיות
1
תגובות
שו"מ תחרותי
מאת: ליאון
בתאריך: 2014-01-21
6557
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא פונקציית ייצור
מאת: יעל
בתאריך: 2014-01-20
5864
צפיות
0
תגובות
שאלה בנושא כלכלת חליפין
מאת: Idit
בתאריך: 2014-01-17
5806
צפיות
1
תגובות

×