פורום כלכלה
ראשיפורום כלכלה
שאלה על גמישות הביקוש
מאת: shadi
בתאריך: 2020-10-01
43
צפיות
0
תגובות
שאלה 19 בחלק 4 (בתרגול נוסף)
מאת: shadi
בתאריך: 2020-09-26
27
צפיות
1
תגובות
עירוי פנימי
מאת: סתיו
בתאריך: 2020-08-07
244
צפיות
1
תגובות
שאלה 3 פרק 9 (לא בתרגול הנוסף)
מאת: גיל
בתאריך: 2020-07-21
237
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 כסף ושער חליפין במשק פתוח
מאת: גיל
בתאריך: 2020-07-20
172
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 כסף ושער חליפין במשק פתוח
מאת: גיל
בתאריך: 2020-07-20
154
צפיות
1
תגובות
שאלה 8 תורת הכמות של הכסף
מאת: גיל
בתאריך: 2020-07-20
157
צפיות
1
תגובות
פרק 8 - מוח חריף 11
מאת: נתי
בתאריך: 2020-07-18
206
צפיות
1
תגובות
פרק 8 - תרגול נוסף, שאלה 6
מאת: נתי
בתאריך: 2020-07-18
155
צפיות
1
תגובות
מבוא למקרו - שאלה על תרגול פרק 8
מאת: ליאב
בתאריך: 2020-07-16
204
צפיות
1
תגובות
תקציב מאוזן
מאת: מורן
בתאריך: 2020-07-15
205
צפיות
1
תגובות
דף נוסחאות מבוא לכלכלה
מאת: שלומי
בתאריך: 2020-07-15
207
צפיות
1
תגובות
מדידת פעילות הממשלה
מאת: גיל
בתאריך: 2020-07-09
252
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - פרשנות מודל FD ומודל FE
מאת: חגית
בתאריך: 2020-07-06
296
צפיות
1
תגובות
עקומת תמורה
מאת: דולב
בתאריך: 2020-07-03
279
צפיות
1
תגובות
אפקט קיזוז
מאת: שי
בתאריך: 2020-07-02
245
צפיות
1
תגובות
מבוא למאקרו: פרק תשיעי
מאת: אפרת
בתאריך: 2020-06-28
323
צפיות
1
תגובות
מחירים ב - מונופול - שאלה מספר 2
מאת: נדב
בתאריך: 2020-06-28
260
צפיות
1
תגובות
שוק גורמי הייצור - שאלה 8
מאת: ‫גולן
בתאריך: 2020-06-27
260
צפיות
1
תגובות
שינויים בשוק המטח
מאת: דנה
בתאריך: 2020-06-26
254
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור והקצאת עובדים
מאת: זאב
בתאריך: 2020-06-20
331
צפיות
3
תגובות
מאזן תשלומים
מאת: שי
בתאריך: 2020-06-20
221
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 פרק 4 השקעות
מאת: דור
בתאריך: 2020-06-20
249
צפיות
2
תגובות
הפקדת כסף בבנק
מאת: גיל
בתאריך: 2020-06-19
266
צפיות
1
תגובות
רזרבות
מאת: אביה
בתאריך: 2020-06-19
251
צפיות
1
תגובות
שאלה מספר 4 מסחר בינלאומי ריאלי
מאת: גיל
בתאריך: 2020-06-18
269
צפיות
1
תגובות
תורת הכמות המוכללת
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-06-18
259
צפיות
1
תגובות
מאקרו: פרק רביעי, השקעות, שאלה 6
מאת: אפרת
בתאריך: 2020-06-17
285
צפיות
1
תגובות
ערך נוכחי נקי
מאת: גיל
בתאריך: 2020-06-16
266
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף- שאלת מוח חריף
מאת: טלי
בתאריך: 2020-06-16
207
צפיות
1
תגובות
CA - חשבון ההון או חשבון שוטף?
מאת: אלישבע
בתאריך: 2020-06-16
223
צפיות
1
תגובות
ADAS
מאת: דנה
בתאריך: 2020-06-16
281
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: שי
בתאריך: 2020-06-16
231
צפיות
2
תגובות
מודל קנסייאני בשוק פתוח
מאת: נטלי
בתאריך: 2020-06-16
249
צפיות
2
תגובות
שוק מטבע החוץ ומאזן התשלומים
מאת: עמית
בתאריך: 2020-06-16
237
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיני במשק פתוח
מאת: נטלי
בתאריך: 2020-06-16
212
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיני במשק פתוח
מאת: עדן
בתאריך: 2020-06-16
230
צפיות
1
תגובות
כסף ושער החליפין במשק פתוח
מאת: גיל
בתאריך: 2020-06-15
301
צפיות
1
תגובות
המודל הקלאסי שאלה 1 סעיף אחרון
מאת: דנה
בתאריך: 2020-06-11
365
צפיות
1
תגובות
אגח ושקילות פישר שאלה 8 מוח חריף
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-06-11
327
צפיות
1
תגובות
פונק התצרוכת הפרטית
מאת: עידן
בתאריך: 2020-06-08
367
צפיות
1
תגובות
במודל AD-AS
מאת: עמית
בתאריך: 2020-06-04
401
צפיות
1
תגובות
מודל AD-AS
מאת: נטלי
בתאריך: 2020-06-03
316
צפיות
3
תגובות
מקרו - השקעות - שאלה מספר 6
מאת: יונתן
בתאריך: 2020-06-02
355
צפיות
3
תגובות
מחירים ב' - בן גוריון - פרק המונופול
מאת: אוקסנה
בתאריך: 2020-05-22
474
צפיות
1
תגובות
359
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף
מאת: עמית
בתאריך: 2020-05-21
373
צפיות
2
תגובות
שוק ההון הראשוני
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-21
341
צפיות
3
תגובות
שוק ההון הראשוני
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-21
297
צפיות
2
תגובות
השקעות- שאלה 7 מוח חריף
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-21
306
צפיות
1
תגובות
מדיניות פיסקאלית
מאת: נאור
בתאריך: 2020-05-21
308
צפיות
3
תגובות
שאלה 3 השקעות
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-21
303
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף
מאת: דנה
בתאריך: 2020-05-19
362
צפיות
1
תגובות
הבדלים בין חשבון שוטף לחשבון ההון
מאת: אורן
בתאריך: 2020-05-17
388
צפיות
1
תגובות
שאלה 19 בתרגול נוסף חשבונאות לאומית
מאת: אלעד
בתאריך: 2020-05-15
382
צפיות
1
תגובות
ייצור מצרפי ותוצר תעסוקה מלאה
מאת: ברוך
בתאריך: 2020-05-13
408
צפיות
2
תגובות
תרשימי זרימה לפתירת תרגילים
מאת: גיא
בתאריך: 2020-05-10
459
צפיות
1
תגובות
379
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף בחשבונאות לאומית, שאלה 15
מאת: אפרת
בתאריך: 2020-05-08
339
צפיות
1
תגובות
שגיאה בכתוביות
מאת: סתיו
בתאריך: 2020-05-06
444
צפיות
1
תגובות
הקצאה לא בהכרח נכונה של עובדים
מאת: סתיו
בתאריך: 2020-05-05
427
צפיות
3
תגובות
תרגול נוסף מודל סולו שאלה 10
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-04
411
צפיות
1
תגובות
משוואת הגידול בהון לעובד
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-01
427
צפיות
1
תגובות
הקשר בין הון לעובד, למחיר ההון הריאלי
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-04-30
371
צפיות
1
תגובות
מודל סולו שאלה ראשונה ממבחן
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-04-29
406
צפיות
2
תגובות
עקומת הביקוש
מאת: עדן
בתאריך: 2020-04-28
454
צפיות
1
תגובות
480
צפיות
1
תגובות
אקסוגניות
מאת: יוני
בתאריך: 2020-04-18
488
צפיות
2
תגובות
445
צפיות
1
תגובות
תצרוכת פרטית התלויה שלילית בריבית
מאת: עידן
בתאריך: 2020-04-13
440
צפיות
3
תגובות
שאלות ייצור מצרפי ותוצר תעסוקה מלאה
מאת: שלמה
בתאריך: 2020-04-12
444
צפיות
1
תגובות
460
צפיות
2
תגובות
404
צפיות
4
תגובות
435
צפיות
3
תגובות
נטייה שולית לצרוך פוחתת
מאת: עידן
בתאריך: 2020-03-31
529
צפיות
1
תגובות
מסים
מאת: עידן
בתאריך: 2020-03-31
435
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש - שאלה 6
מאת: חן
בתאריך: 2020-03-26
486
צפיות
1
תגובות
רווח טווח קצר וטווח ארוך
מאת: יובל
בתאריך: 2020-03-24
509
צפיות
1
תגובות
השקעות
מאת: עידן
בתאריך: 2020-03-24
402
צפיות
3
תגובות
השקעות
מאת: עידן
בתאריך: 2020-03-22
488
צפיות
3
תגובות
r^2
מאת: ‪Elia
בתאריך: 2020-03-05
712
צפיות
1
תגובות
הנחת MLR2
מאת: ‪Elia
בתאריך: 2020-03-04
583
צפיות
1
תגובות
שאלות חזרה של נתן
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-03-03
506
צפיות
1
תגובות
עקומות בשיווי משקל בשוק פתוח
מאת: אלעד
בתאריך: 2020-03-03
397
צפיות
1
תגובות
453
צפיות
1
תגובות
פיחות יזום
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-03-02
490
צפיות
1
תגובות
528
צפיות
1
תגובות
שאלה מסכמת במבוא למאקרו
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-03-01
452
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה- שינוי ביחידות מדידה
מאת: ‪Elia
בתאריך: 2020-03-01
444
צפיות
4
תגובות
חישוב ביקוש מפוצה - מחירים א
מאת: יניב
בתאריך: 2020-02-26
539
צפיות
1
תגובות
הקצאה יעילה של העובדים
מאת: ויטלי
בתאריך: 2020-02-25
489
צפיות
1
תגובות
446
צפיות
1
תגובות
רצועת ניוד, שאלה 2, העברית
מאת: דניאל
בתאריך: 2020-02-22
589
צפיות
1
תגובות
שאלה- שיווי משקל בשוק העבודה
מאת: אלעד
בתאריך: 2020-02-22
455
צפיות
1
תגובות
מיקרו: שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: אפרת
בתאריך: 2020-02-11
568
צפיות
1
תגובות
מקדם לא מובהק
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-02-06
584
צפיות
1
תגובות
פונקציה קוואזי ליניארית
מאת: גיל
בתאריך: 2020-02-04
565
צפיות
1
תגובות
עובדים זהים
מאת: רחל
בתאריך: 2020-02-02
519
צפיות
1
תגובות
מוצרים ציבוריים
מאת: דיה
בתאריך: 2020-02-01
451
צפיות
1
תגובות
מס פרוגרסיבי או רגרסיבי
מאת: עידן
בתאריך: 2020-02-01
448
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בטווח הארוך שאלה 2
מאת: עידן
בתאריך: 2020-02-01
454
צפיות
3
תגובות
שאלה 11 בתרגול נוסף מונופול
מאת: רחל
בתאריך: 2020-01-31
482
צפיות
1
תגובות
השפעות חיצוניות שא 11
מאת: עידן
בתאריך: 2020-01-30
521
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף מונפול שאלה 10
מאת: עידן
בתאריך: 2020-01-29
591
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף מונפול שאלה 10
מאת: עידן
בתאריך: 2020-01-29
451
צפיות
1
תגובות
שאלות למבחן
מאת: יונתן
בתאריך: 2020-01-27
553
צפיות
1
תגובות
גמישויות שאלה 24
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-01-23
645
צפיות
1
תגובות
מודל AD-AS משק פתוח עם רצועת ניוד שאלה 3
מאת: אלינה
בתאריך: 2020-01-23
460
צפיות
1
תגובות
מודל AD-AS במשק פתוח עם שע"ח קבוע שאלה 4
מאת: אלינה
בתאריך: 2020-01-22
502
צפיות
1
תגובות
עקומת ICC-PCC - שאלה 4
מאת: יובל
בתאריך: 2020-01-22
459
צפיות
1
תגובות
שער החליפין נייד
מאת: בר
בתאריך: 2020-01-21
446
צפיות
1
תגובות
שאלה 1 מודל IS-LM
מאת: גדליה
בתאריך: 2020-01-19
642
צפיות
1
תגובות
עלויות היצרן ועקומת ההיצע
מאת: ענבל
בתאריך: 2020-01-18
589
צפיות
1
תגובות
שאלה 2 חלק 8 מאקרו [שנה ב העברית]
מאת: דוב
בתאריך: 2020-01-17
706
צפיות
1
תגובות
MRS ויחס המחירים.
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-01-16
555
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 בחלק 3 במאקרו א'
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-01-16
565
צפיות
1
תגובות
שאלה 2 במודל AD-AS במשק פתוח עם שער נייד
מאת: יותם
בתאריך: 2020-01-16
466
צפיות
1
תגובות
שאלה על מונופול - מיקרו
מאת: עמית
בתאריך: 2020-01-15
528
צפיות
1
תגובות
שאלה לגבי AS
מאת: יותם
בתאריך: 2020-01-13
540
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 על עקומת הביקוש
מאת: ברוך
בתאריך: 2020-01-12
507
צפיות
1
תגובות
גמישויות שאלה 18
מאת: Yonah
בתאריך: 2020-01-08
746
צפיות
1
תגובות
עודף צרכן ויצרן
מאת: רמי
בתאריך: 2020-01-07
572
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן (הרביעית לפי הסדר)
מאת: יונתן
בתאריך: 2020-01-06
595
צפיות
1
תגובות
פנאי ועבודה (מיקרו א')
מאת: טל
בתאריך: 2020-01-05
547
צפיות
1
תגובות
שאלה על דרגות חופש
מאת: ‪Elia
בתאריך: 2020-01-04
696
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף- שיווי משקל בתחרות משוכללת.
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-01-04
490
צפיות
2
תגובות
גמישות הביקוש
מאת: מיכאל
בתאריך: 2020-01-02
610
צפיות
2
תגובות
שיווי משקל בשוק פתוח שאלה 8
מאת: עידן
בתאריך: 2020-01-02
497
צפיות
1
תגובות
שוק לא תחרותי
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-01-01
600
צפיות
2
תגובות
תפוקה
מאת: רמי
בתאריך: 2020-01-01
557
צפיות
1
תגובות
עודף הצרכן
מאת: מאי
בתאריך: 2019-12-31
641
צפיות
1
תגובות
שינויים בשיווי משקל
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-12-30
621
צפיות
1
תגובות
עקומת התמורה-שיפור טכנולוגי
מאת: עדן
בתאריך: 2019-12-29
596
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף תחרות משוכללת
מאת: עידן
בתאריך: 2019-12-28
564
צפיות
5
תגובות
שאלה 17 תרגול נוסף תחרות משוכללת
מאת: עידן
בתאריך: 2019-12-28
486
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף תחרות משוכללת
מאת: עידן
בתאריך: 2019-12-28
530
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש שאלה 1 בתרגול
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-12-27
658
צפיות
1
תגובות
Tnet
מאת: בר
בתאריך: 2019-12-27
566
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש - שאלה 2 (רמה קלה)
מאת: מירית
בתאריך: 2019-12-19
782
צפיות
1
תגובות
האם קיימת השפעה של FC על עקומת ההיצע?
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-12-19
505
צפיות
1
תגובות
שינוי ביחידות מדידה אקו א
מאת: צליל
בתאריך: 2019-12-17
551
צפיות
3
תגובות
488
צפיות
1
תגובות
עקומת ATC
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-12-16
698
צפיות
3
תגובות
696
צפיות
1
תגובות
עקומת PCC בקואזי לינארית
מאת: טל
בתאריך: 2019-12-13
498
צפיות
1
תגובות
פונק יצור ופונקציית רווח
מאת: עידן
בתאריך: 2019-12-06
832
צפיות
1
תגובות
סחר בינלאומי
מאת: תפארת
בתאריך: 2019-12-01
821
צפיות
3
תגובות
ריבית
מאת: בר
בתאריך: 2019-11-27
838
צפיות
1
תגובות
הקצאת עובדים
מאת: עמרי
בתאריך: 2019-11-25
739
צפיות
1
תגובות
פונק ייצור והקצאת עובדים
מאת: עידן
בתאריך: 2019-11-20
822
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור והקצאת עובדים.
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-11-17
831
צפיות
3
תגובות
סחר בינלאומי
מאת: עידן
בתאריך: 2019-11-17
575
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה
מאת: חן
בתאריך: 2019-11-13
776
צפיות
4
תגובות
יחסי מסחר לאור עלות אלטרנטיבית שווה
מאת: יובל
בתאריך: 2019-11-08
923
צפיות
1
תגובות
בניית פונקציית היצע וביקוש
מאת: רום
בתאריך: 2019-11-04
911
צפיות
1
תגובות
השפעת ההתערבות על הרווחה במשק
מאת: אייל
בתאריך: 2019-10-20
994
צפיות
3
תגובות
נוסחה של פדיון שולי עם גמישות
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-22
1117
צפיות
1
תגובות
752
צפיות
1
תגובות
763
צפיות
1
תגובות
אג"ח
מאת: הדר
בתאריך: 2019-09-20
644
צפיות
1
תגובות
השפעת ההכנסה והשפעת התחלופה
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-19
741
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני תרגול שאלה 2
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-18
710
צפיות
1
תגובות
תצרוכת פרטית שאלה 7
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-18
663
צפיות
1
תגובות
שאלה - בנקים
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-17
752
צפיות
2
תגובות
שאלה בנושא מונופול
מאת: הדר
בתאריך: 2019-09-17
697
צפיות
1
תגובות
תרגול מונופול שאלה 10
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-16
842
צפיות
1
תגובות
מונופול שאלה 3
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-15
698
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן לגבי עלות ותפוקה שולית
מאת: יאנה
בתאריך: 2019-09-12
824
צפיות
1
תגובות
גמישות הביקוש שאלה 6
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-12
682
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן עם מכפיל המיסים
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-09
711
צפיות
1
תגובות
626
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה
מאת: chaim
בתאריך: 2019-09-08
786
צפיות
2
תגובות
שאלה ממבחן, מחירים א׳
מאת: שי
בתאריך: 2019-09-05
975
צפיות
1
תגובות
739
צפיות
1
תגובות
חלק 11 מהתירגול הנוסף - שאלה 9
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-02
807
צפיות
2
תגובות
658
צפיות
1
תגובות
שאלת מוח חריף עקומת הביקוש
מאת: שני
בתאריך: 2019-09-01
701
צפיות
1
תגובות
750
צפיות
1
תגובות
חלק 6 (מונופול) - שאלה 6
מאת: רואי
בתאריך: 2019-08-25
971
צפיות
2
תגובות
מבוא לכלכלה - חלק שמיני
מאת: ספיר
בתאריך: 2019-08-25
662
צפיות
1
תגובות
מאקרו כלכלה א'- מונח ה"ספיגה"
מאת: אמה
בתאריך: 2019-08-25
610
צפיות
2
תגובות
ש"מ בטווח הארוך - שאלת מוח חריף
מאת: רואי
בתאריך: 2019-08-25
667
צפיות
2
תגובות
מבוא לכלכלה - שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: שמעון
בתאריך: 2019-08-18
973
צפיות
2
תגובות
אקונומטריקה - סיבתיות ב-OLS
מאת: דולב
בתאריך: 2019-08-13
980
צפיות
2
תגובות
שווי משקל בטווח הארוך - מבוא לכלכלה
מאת: קורל
בתאריך: 2019-08-13
792
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - כיוון הטיה
מאת: רוי
בתאריך: 2019-08-12
700
צפיות
1
תגובות
904
צפיות
1
תגובות
889
צפיות
2
תגובות
מיקרו כלכלה 1 - שאלה על עקומות PCC
מאת: עמיר
בתאריך: 2019-08-04
960
צפיות
3
תגובות
מיקרו כלכלה - שאלה ממבחן
מאת: עמיר
בתאריך: 2019-08-03
871
צפיות
1
תגובות
פעולת העיקור שע"ח קבוע
מאת: מרגריטה
בתאריך: 2019-07-25
3999
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - שאלות כלליות
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-07-23
2204
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - אנדוגניות, שאלה 3
מאת: רועי
בתאריך: 2019-07-22
1760
צפיות
1
תגובות
3511
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - מבחני חד צדדים
מאת: נתנאל
בתאריך: 2019-07-21
4776
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה ב', פרק השקעות - שאלה 6
מאת: טל
בתאריך: 2019-07-19
1880
צפיות
2
תגובות
אקונומטריקה- אקסוגניות במודל
מאת: אלעד
בתאריך: 2019-07-19
4662
צפיות
2
תגובות
אקונומטריקה - חלק ראשון וחלק שני
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-07-14
989
צפיות
1
תגובות
העלות השולית
מאת: quosai
בתאריך: 2019-07-14
3321
צפיות
1
תגובות
קו חוזה
מאת: רוי
בתאריך: 2019-07-12
3791
צפיות
3
תגובות
4896
צפיות
1
תגובות
שאלה 2 - שוק הלימונים
מאת: אסף
בתאריך: 2019-07-05
977
צפיות
1
תגובות
תיבת אדג'
מאת: אריאל
בתאריך: 2019-07-01
3129
צפיות
1
תגובות
שאלה
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-06-30
2191
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן - מודל קיינס
מאת: גל
בתאריך: 2019-06-29
4763
צפיות
3
תגובות
תיווך פיננסי
מאת: רועי
בתאריך: 2019-06-24
2729
צפיות
1
תגובות
שאלת מוח חריף פרק 8
מאת: שירן
בתאריך: 2019-06-19
2292
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן
מאת: דרור
בתאריך: 2019-06-16
1295
צפיות
1
תגובות
עירוי פנימי ועירוי חיצוני
מאת: מור
בתאריך: 2019-06-12
1157
צפיות
4
תגובות
מבוא לאוקנומטריקה - אנדוגניות שאלה 3
מאת: דולב
בתאריך: 2019-06-10
957
צפיות
3
תגובות
מבוא לכלכלה ב'
מאת: יובל
בתאריך: 2019-06-08
872
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים ב' - חלק רביעי וחלק חמישי
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-06-08
863
צפיות
2
תגובות
משק עם שע"ח ניד בתעסוקה מלאה
מאת: טל
בתאריך: 2019-06-08
752
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים ב' - חלק שלישי
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-06-07
974
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים ב' - חלק ראשון וחלק שני
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-06-06
866
צפיות
2
תגובות
857
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף
מאת: נתנאל
בתאריך: 2019-05-27
834
צפיות
2
תגובות
מודל ברטרנד
מאת: ברק
בתאריך: 2019-05-27
965
צפיות
2
תגובות
מס בהיצע עבודה מיקרו א'
מאת: עדי
בתאריך: 2019-05-25
822
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים ב
מאת: דרור
בתאריך: 2019-05-25
724
צפיות
1
תגובות
בנוגע לשוק מטח
מאת: עמית
בתאריך: 2019-05-20
890
צפיות
1
תגובות
שאלה מהמבחן על רובינזון קרוזו
מאת: ולדיסלב
בתאריך: 2019-05-16
992
צפיות
1
תגובות
815
צפיות
2
תגובות
שאלה לגבי השיפוע
מאת: טל
בתאריך: 2019-05-15
861
צפיות
2
תגובות
מציאת המכפיל הקיינסיאני
מאת: טל
בתאריך: 2019-05-11
999
צפיות
2
תגובות
פיצוי סלוצקי
מאת: נעמי
בתאריך: 2019-05-10
914
צפיות
1
תגובות
PCC וICC
מאת: עדי
בתאריך: 2019-05-06
1119
צפיות
1
תגובות
מאזן תשלומים והשקעה
מאת: דרור
בתאריך: 2019-04-27
1051
צפיות
1
תגובות
חוברת תרגילים - תרגול נוסף
מאת: יניב
בתאריך: 2019-04-22
1005
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני עם שוק הכסף
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-22
1020
צפיות
2
תגובות
שאלה- מודל סולו
מאת: ברכה
בתאריך: 2019-04-21
1059
צפיות
1
תגובות
מודל קינסיאני במשק סגור
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-18
881
צפיות
1
תגובות
מכפיל קיינסיאני
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-18
923
צפיות
2
תגובות
תורת המחירים ב- שיווי משקל כללי
מאת: ברק
בתאריך: 2019-04-08
1064
צפיות
1
תגובות
שאלה בסיסית
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-06
1043
צפיות
1
תגובות
שינוי יחידות מידה - אקונוטריקה
מאת: אסף
בתאריך: 2019-04-04
1106
צפיות
1
תגובות
פונקצית צריכה מצרפית
מאת: יאזן
בתאריך: 2019-04-01
1190
צפיות
1
תגובות
פער דיפציונלי
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-01
912
צפיות
1
תגובות
שוק ההון הראשוני - היצע ההלוואות
מאת: טל
בתאריך: 2019-03-28
1199
צפיות
1
תגובות
מדיניות פיסקאלית
מאת: דרור
בתאריך: 2019-03-18
1107
צפיות
1
תגובות
חשבונאות בינלאומית
מאת: יובל
בתאריך: 2019-03-17
971
צפיות
1
תגובות
מאקרו העברית
מאת: דוב
בתאריך: 2019-03-12
1217
צפיות
3
תגובות
IRR
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-03-05
1141
צפיות
1
תגובות
מיקרו
מאת: בן
בתאריך: 2019-03-05
1123
צפיות
1
תגובות
מאקרו
מאת: בן
בתאריך: 2019-03-04
1071
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא מאקרו
מאת: רועי
בתאריך: 2019-03-03
1010
צפיות
1
תגובות
הלוואת כסף מהציבור
מאת: בן
בתאריך: 2019-03-03
933
צפיות
2
תגובות
עירוי פנימי
מאת: בן
בתאריך: 2019-03-01
935
צפיות
1
תגובות
חומר למבחן
מאת: בן
בתאריך: 2019-02-28
1205
צפיות
1
תגובות
מאקרו א' - עיקרון טיילור
מאת: יובל
בתאריך: 2019-02-26
1082
צפיות
1
תגובות
מאקרו א - מודל AD-AS
מאת: יובל
בתאריך: 2019-02-25
1170
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: אקי (יעקב)
בתאריך: 2019-02-25
1008
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים א', תורת הצרכן
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-25
1181
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בתחרות משוכללת - מוח חריף
מאת: נעמה
בתאריך: 2019-02-23
1048
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים א', תורת היצרן
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-22
1202
צפיות
3
תגובות
מאקרו א', חלק שישי, שאלה 4
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-10
1199
צפיות
1
תגובות
חלק שישי, שאלה מספר 1
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-10
959
צפיות
1
תגובות
NX
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-10
1065
צפיות
1
תגובות
שאלה 2, שע"ח קבוע
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-10
937
צפיות
2
תגובות
1000
צפיות
1
תגובות
שאלה 4 בשעח קבוע מאקרו א
מאת: David
בתאריך: 2019-02-09
1026
צפיות
1
תגובות
מאקרו א
מאת: יובל
בתאריך: 2019-02-09
1042
צפיות
1
תגובות
מאקרו א', שאלות - חלק שישי וחלק שמיני
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-08
1166
צפיות
1
תגובות
1016
צפיות
1
תגובות
מאקרו א', שאלות - חלק שלישי
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-07
1340
צפיות
1
תגובות
adas עם רצועת ניוד שאלה 1 סעיף ג
מאת: גל
בתאריך: 2019-02-07
1000
צפיות
3
תגובות
1218
צפיות
1
תגובות
ADAS פתוח שע"ח קבוע - שאלה 1
מאת: נתנאל
בתאריך: 2019-02-07
1162
צפיות
2
תגובות
מאקרו א'
מאת: יובל
בתאריך: 2019-02-06
1215
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה א שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: נועה
בתאריך: 2019-02-06
1126
צפיות
1
תגובות
מאקרו א', שאלות - חלק שני
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-06
1238
צפיות
1
תגובות
פרק 1 שאלה 5
מאת: ראני
בתאריך: 2019-01-31
1259
צפיות
1
תגובות
2016 מועד ב'
מאת: אסף
בתאריך: 2019-01-26
1335
צפיות
2
תגובות
מאקרו א - מס אינפלציה
מאת: אליהו
בתאריך: 2019-01-25
1219
צפיות
1
תגובות
מחירים-גמישויות
מאת: אלייט
בתאריך: 2019-01-22
1270
צפיות
1
תגובות
מונופול מדרגה שלישית
מאת: שובל
בתאריך: 2019-01-22
1172
צפיות
1
תגובות
סחר בינלאומי
מאת: צליל
בתאריך: 2019-01-22
1052
צפיות
1
תגובות
מונופול
מאת: שובל
בתאריך: 2019-01-19
1260
צפיות
1
תגובות
מכסות ייצור
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-01-15
1306
צפיות
1
תגובות
פונקציית התצרוכת הפרטית
מאת: נתן
בתאריך: 2019-01-14
1115
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בתחרות משוכללת
מאת: לינוי
בתאריך: 2019-01-14
1112
צפיות
1
תגובות
1057
צפיות
3
תגובות
מס יחסי
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-01-04
1169
צפיות
1
תגובות
1091
צפיות
1
תגובות
תשומת פועלים, עודף ביקוש
מאת: ליאור
בתאריך: 2019-01-03
1103
צפיות
1
תגובות
מחירים א' העדפה נגלית שאלה ממבחן
מאת: אילון
בתאריך: 2018-12-27
1172
צפיות
1
תגובות
מאקרו א - מודל מס אינפלציה
מאת: יובל
בתאריך: 2018-12-25
1254
צפיות
1
תגובות
Pcc Icc
מאת: רשף
בתאריך: 2018-12-25
737
צפיות
1
תגובות
פ' קעורה - מחירים א'
מאת: אסף
בתאריך: 2018-12-23
1120
צפיות
1
תגובות
עלויות היצרן ועקומת ההיצע- חלק שלישי
מאת: נועה
בתאריך: 2018-12-23
1067
צפיות
3
תגובות
שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: אביחי
בתאריך: 2018-12-22
1124
צפיות
3
תגובות
סחר בינלאומי
מאת: נועה
בתאריך: 2018-12-21
1082
צפיות
1
תגובות
מודל מס אינפלציה
מאת: יובל
בתאריך: 2018-12-20
1151
צפיות
1
תגובות
התערבות ממשלה
מאת: עדי
בתאריך: 2018-12-09
1469
צפיות
1
תגובות
מאקרו א IS-LM
מאת: רהב
בתאריך: 2018-12-09
1144
צפיות
1
תגובות
רצועת ניוד - מאקרו א'
מאת: אסף
בתאריך: 2018-12-05
1292
צפיות
1
תגובות
מאקרו א - מדיניות מוניטרית במשק פתוח
מאת: יובל
בתאריך: 2018-12-04
1038
צפיות
1
תגובות
מאקרו א - ציפיות במשק פתוח
מאת: שני
בתאריך: 2018-12-03
1187
צפיות
1
תגובות
עקומת PCC
מאת: עדי
בתאריך: 2018-11-28
1399
צפיות
3
תגובות
שאלה מקורס מאקרו א פרק השקעות
מאת: קאסם
בתאריך: 2018-11-26
1151
צפיות
1
תגובות
היחס בין התפוקה השולית למחיר המוצר
מאת: אלעד
בתאריך: 2018-11-24
1224
צפיות
1
תגובות
עודף הייצוא במשטר שע"ח נייד
מאת: אסף
בתאריך: 2018-11-16
1235
צפיות
2
תגובות
1287
צפיות
2
תגובות
גמישויות
מאת: רשף
בתאריך: 2018-11-09
1595
צפיות
1
תגובות
גמישות הביקוש
מאת: יזיד
בתאריך: 2018-11-09
1302
צפיות
3
תגובות
הרחבה פיסקאלית במודל IS-LM
מאת: אסף
בתאריך: 2018-11-04
1366
צפיות
3
תגובות
1287
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש = VMP
מאת: בן
בתאריך: 2018-10-31
1270
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף עקומת תמורה-שאלה 9
מאת: יסמין
בתאריך: 2018-10-25
1273
צפיות
1
תגובות
שאלה משיעור 1
מאת: בן
בתאריך: 2018-10-24
1357
צפיות
5
תגובות
גמישות הביקוש
מאת: בן
בתאריך: 2018-10-24
1255
צפיות
2
תגובות
שינוי שכר נומינלי בטווח הקצר
מאת: אסף
בתאריך: 2018-10-21
1243
צפיות
1
תגובות
קוב-דאגלס בתורן היצרן/צרכן
מאת: אסף
בתאריך: 2018-10-14
2342
צפיות
1
תגובות
מחיר מקסימום במונופול
מאת: ראייסה
בתאריך: 2018-10-08
1269
צפיות
1
תגובות
הלוואות מהבנק
מאת: כפיר
בתאריך: 2018-10-06
1339
צפיות
1
תגובות
פרק 7 במקרו
מאת: שיר
בתאריך: 2018-10-01
1436
צפיות
1
תגובות
מאקרו - בנקים וכסף - שאלה 7 (מוח חריף)
מאת: אבישי
בתאריך: 2018-09-30
1198
צפיות
1
תגובות
מבוא לאקונומטריקה - נתוני פאנל
מאת: יערה
בתאריך: 2018-09-27
1420
צפיות
1
תגובות
מאגר מאקרו - שאלה 6
מאת: לינור
בתאריך: 2018-09-26
1325
צפיות
4
תגובות
מודל קיינסיאני עם שוק הכסף
מאת: firas
בתאריך: 2018-09-25
1309
צפיות
1
תגובות
שאלה במחירים ב' - הגרלות
מאת: חי
בתאריך: 2018-09-23
1279
צפיות
1
תגובות
חלק ראשון שאלה 6
מאת: ראני
בתאריך: 2018-09-21
1379
צפיות
1
תגובות
שלוש שאלות במקרו
מאת: שיר
בתאריך: 2018-09-20
1304
צפיות
2
תגובות
פרק 2 במקרו
מאת: שיר
בתאריך: 2018-09-17
1336
צפיות
1
תגובות
מדיניות פיסקלית בשע"ח נייד
מאת: יהונתן
בתאריך: 2018-09-13
1240
צפיות
1
תגובות
משק קטן - עלייה בתוצר בשאר העולם
מאת: יהונתן
בתאריך: 2018-09-12
1304
צפיות
1
תגובות
מודל ad-as במשק פתוח עם שער חליפין נייד
מאת: יהונתן
בתאריך: 2018-09-08
1385
צפיות
1
תגובות
מונופול - שאלה 4 מתוך השיעור
מאת: לינור
בתאריך: 2018-09-07
1370
צפיות
1
תגובות
1442
צפיות
1
תגובות
שוק גומרי הייצור
מאת: אליהו
בתאריך: 2018-08-24
1427
צפיות
4
תגובות
1401
צפיות
1
תגובות
שאלה בקשר למשתנה אינטרקציה
מאת: אייל
בתאריך: 2018-08-12
1531
צפיות
3
תגובות
אקונומטריקה - משתני פאנל
מאת: שקד
בתאריך: 2018-08-12
1450
צפיות
1
תגובות
1528
צפיות
1
תגובות
יחס התקפות בין מבחני T ו-F
מאת: שקד
בתאריך: 2018-08-10
1545
צפיות
6
תגובות
אקונומטריקה - משתני פאנל, שאלה 2 סעיף ח'
מאת: אילעי
בתאריך: 2018-08-07
1509
צפיות
1
תגובות
שאלה אקונומטריקה- משתני דמי
מאת: הדר
בתאריך: 2018-08-05
1504
צפיות
1
תגובות
שאלה בסטאדיס - רגרסיה מרובת משתנים
מאת: אילעי
בתאריך: 2018-08-04
1406
צפיות
1
תגובות
שאלה בנוגע לפרק 6 כסף ואינפלציה
מאת: יובל
בתאריך: 2018-08-04
1415
צפיות
2
תגובות
יחס מחירים
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-08-02
1543
צפיות
2
תגובות
שאלה מס' 3 בשיווי משקל כללי (מחירים ב')
מאת: אודי
בתאריך: 2018-08-01
1392
צפיות
2
תגובות
relative ppp
מאת: gal
בתאריך: 2018-07-26
1205
צפיות
1
תגובות
שיפור טכנולוגי
מאת: רואן
בתאריך: 2018-07-22
1562
צפיות
1
תגובות
מתאם בין משתנים מסבירים + סימולטניות
מאת: מיכל
בתאריך: 2018-07-17
1617
צפיות
1
תגובות
MLR1-6
מאת: שקד
בתאריך: 2018-07-17
982
צפיות
1
תגובות
הבדל בין מודל IV ל2SLS - אקונומטריקה
מאת: עדן
בתאריך: 2018-07-16
1926
צפיות
2
תגובות
מספר שאלות אקונומטריקה
מאת: שלומי
בתאריך: 2018-07-16
1703
צפיות
1
תגובות
אנדוגניות
מאת: אלייט
בתאריך: 2018-07-16
1560
צפיות
1
תגובות
שימוש ב-Robust במודלים IV ו-2SLS
מאת: אודי
בתאריך: 2018-07-16
1518
צפיות
1
תגובות
שאלה מס' 2 - נתוני פאנל
מאת: ירין
בתאריך: 2018-07-16
1574
צפיות
1
תגובות
1665
צפיות
2
תגובות
שאלה במבוא לאקונומטריקה
מאת: סתיו
בתאריך: 2018-07-14
1494
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 - מאגר מאקרו
מאת: דוד
בתאריך: 2018-07-14
1717
צפיות
1
תגובות
1657
צפיות
1
תגובות
הטיית אומדים
מאת: שקד
בתאריך: 2018-07-13
1688
צפיות
3
תגובות
אג"ח
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-13
1526
צפיות
3
תגובות
טווח ארוך- קצר
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-12
1660
צפיות
1
תגובות
שאלה באקונומטריקה מתאם סדרתי
מאת: מיכל
בתאריך: 2018-07-11
1734
צפיות
2
תגובות
שאלה במבוא לאקונומטריקה
מאת: כפיר
בתאריך: 2018-07-10
1574
צפיות
1
תגובות
שאלה 14 בחשבונאות לאומית
מאת: gal
בתאריך: 2018-07-06
1617
צפיות
1
תגובות
1527
צפיות
1
תגובות
סחר חוץ
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-04
1696
צפיות
3
תגובות
מאקרו ב' משק פתוח
מאת: עינת
בתאריך: 2018-07-04
1636
צפיות
3
תגובות
מונפול
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-04
1633
צפיות
1
תגובות
גידול בביקוש
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-03
1679
צפיות
3
תגובות
שאלות על תורת המשחקים
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-07-03
1606
צפיות
1
תגובות
התערבות ממשלתית
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-03
1556
צפיות
1
תגובות
הבהרה: פרק 8 פרק 9
מאת: נדב
בתאריך: 2018-07-02
1536
צפיות
1
תגובות
דוגמה תיבת אדגוורת' מסטאדיז סעיף ז
מאת: שרון
בתאריך: 2018-07-02
1417
צפיות
1
תגובות
תקציב מאוזן
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-01
1546
צפיות
1
תגובות
קרטל
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-06-30
1708
צפיות
2
תגובות
1454
צפיות
1
תגובות
1502
צפיות
1
תגובות
1470
צפיות
2
תגובות
פרק 9 מבוא למאקרו
מאת: נדב
בתאריך: 2018-06-26
1416
צפיות
1
תגובות
שאלת מוח חריף
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-06-25
1642
צפיות
1
תגובות
חוברת תרגילים - מאקרו העברית
מאת: ניר חן
בתאריך: 2018-06-24
1520
צפיות
0
תגובות
התערבות ממשלתית בשוק הסגור.
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-06-23
1459
צפיות
1
תגובות
פער אינפלציוני
מאת: אסף
בתאריך: 2018-06-23
1565
צפיות
1
תגובות
פרק 7מאקרו - תוצר ש"מ ותוצר תעסוקה מלאה
מאת: נתנאל
בתאריך: 2018-06-21
1359
צפיות
2
תגובות
תשלומי העברה
מאת: יובל
בתאריך: 2018-06-20
1618
צפיות
3
תגובות
2 שקל חדש
מאת: פאדי
בתאריך: 2018-06-18
1644
צפיות
3
תגובות
מלכודת נזילות וכוח עבודה
מאת: אסף
בתאריך: 2018-06-18
1515
צפיות
1
תגובות
1244
צפיות
1
תגובות
אוסף שאלות לגבי פרקים 4-7
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-06-13
2045
צפיות
1
תגובות
1783
צפיות
3
תגובות
שאלה בנוגע למשטר שער חליפין קבוע
מאת: סיגל
בתאריך: 2018-06-12
1807
צפיות
2
תגובות
שאלות בנושא שערי חליפין
מאת: אסף
בתאריך: 2018-06-11
1839
צפיות
2
תגובות
קובץ שאלות לתרגול
מאת: חגי
בתאריך: 2018-06-11
1812
צפיות
1
תגובות
פרק שישי, תרגול של החלק הראשון
מאת: נדב
בתאריך: 2018-06-11
1850
צפיות
3
תגובות
שוק מטח
מאת: עדן
בתאריך: 2018-06-09
2010
צפיות
5
תגובות
1885
צפיות
3
תגובות
פרק 6 שאלה 1 בתרגול
מאת: תומר
בתאריך: 2018-06-08
1909
צפיות
5
תגובות
מודל סולו
מאת: גל
בתאריך: 2018-06-07
1825
צפיות
1
תגובות
פרק שישי - מכירת אגרות חוב
מאת: נתנאל
בתאריך: 2018-06-06
1919
צפיות
1
תגובות
שאלות בנוגע למאקרו עברית - חלק שישי
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-06-06
1803
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: גל
בתאריך: 2018-06-04
1781
צפיות
1
תגובות
שאלה על שע"ח נייד\קבוע
מאת: עינת
בתאריך: 2018-06-04
1714
צפיות
1
תגובות
1677
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: דיב
בתאריך: 2018-05-30
1917
צפיות
1
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: גל
בתאריך: 2018-05-29
1807
צפיות
1
תגובות
תגבור מאקרו העברית - חוברת תרגילים
מאת: ניר חן
בתאריך: 2018-05-28
1983
צפיות
0
תגובות
חשבונאות לאומית של צמיחה במודל סולו
מאת: לינוי
בתאריך: 2018-05-21
1981
צפיות
1
תגובות
1899
צפיות
3
תגובות
מאקרו פרק 4-השקעות
מאת: ירדן
בתאריך: 2018-05-15
1910
צפיות
3
תגובות
תורת המחירים ב' - קו חוזה
מאת: צחי
בתאריך: 2018-05-07
2192
צפיות
3
תגובות
שאלה 15 בתרגול מודל סולו
מאת: David
בתאריך: 2018-05-04
1893
צפיות
1
תגובות
הפרשה לפחת
מאת: אנה
בתאריך: 2018-05-04
2021
צפיות
1
תגובות
תרגול פרק 2 במאקרו - שאלה 5
מאת: נתנאל
בתאריך: 2018-05-04
1744
צפיות
3
תגובות
פרק 3 שאלה 16
מאת: נדב
בתאריך: 2018-05-03
1861
צפיות
2
תגובות
שינוי בהון לעובד - מודל סולו
מאת: נתנאל
בתאריך: 2018-05-03
2672
צפיות
2
תגובות
שאלה מבוחן 2013
מאת: יובל
בתאריך: 2018-05-03
1879
צפיות
1
תגובות
שאלות
מאת: יובל
בתאריך: 2018-05-01
1995
צפיות
1
תגובות
שאלות בנוגע לבוחן
מאת: יובל
בתאריך: 2018-04-30
1782
צפיות
3
תגובות
הנושא התערבות ממשלה במשק סגור
מאת: יוליה
בתאריך: 2018-04-22
2105
צפיות
1
תגובות
שאלה ראשונה ממבחן מייצור מצרפי
מאת: gal
בתאריך: 2018-04-22
1750
צפיות
2
תגובות
שקילות ריקרדו
מאת: שי
בתאריך: 2018-04-14
2000
צפיות
1
תגובות
פתרונות לתרגולים נוספים במאקרו
מאת: נדב
בתאריך: 2018-04-09
1921
צפיות
1
תגובות
מי הזיז את החיסכון שלי - מאקרו ב'
מאת: שי
בתאריך: 2018-04-03
2128
צפיות
1
תגובות
פונקציית הייצור - מאקרו ב'
מאת: שי
בתאריך: 2018-04-03
2013
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא ביקוש
מאת: עדן
בתאריך: 2018-04-01
1752
צפיות
1
תגובות
גמישות הביקוש
מאת: עדן
בתאריך: 2018-04-01
1748
צפיות
2
תגובות
תרגיל 9 בתרגול כלכלת מענקים
מאת: חן
בתאריך: 2018-03-21
1980
צפיות
1
תגובות
תוספת מענק טרנזיטורית - מאקרו ב'
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-20
2032
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב' - נקודת המענקים
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-15
1986
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב מודל צרכן - יצרן
מאת: דיויד
בתאריך: 2018-03-13
1945
צפיות
1
תגובות
VMPL
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-11
1515
צפיות
1
תגובות
העדפת בין הגרלות
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-11
1871
צפיות
1
תגובות
2 שאלות בנוגע לעקומת התמורה ותפוקות
מאת: עומר
בתאריך: 2018-03-04
1905
צפיות
1
תגובות
מודל סולו - שאלה ממבחן
מאת: רים
בתאריך: 2018-03-04
2085
צפיות
7
תגובות
תוחלת התועלת במיקרו ב'
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-03
2063
צפיות
5
תגובות
שאלה בנוגע לעודף הצרכן
מאת: עידן
בתאריך: 2018-03-03
1748
צפיות
1
תגובות
מולטיקולינאריות
מאת: עינת
בתאריך: 2018-02-21
2844
צפיות
3
תגובות
תורת המחירים בן גוירון
מאת: מיכל
בתאריך: 2018-02-10
1908
צפיות
1
תגובות
מונופול טבעי ולא טבעי
מאת: יובל
בתאריך: 2018-02-06
2093
צפיות
5
תגובות
שכר עבודה ופדיון היצרנים
מאת: יובל
בתאריך: 2018-02-04
1848
צפיות
1
תגובות
פיחות בצריכה במוצרים משלימים
מאת: עומר
בתאריך: 2018-02-04
1765
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים א
מאת: כפיר
בתאריך: 2018-01-31
1936
צפיות
1
תגובות
מודל IS-LM
מאת: גל
בתאריך: 2018-01-23
2306
צפיות
1
תגובות
שאלות ממבחן .
מאת: עדן
בתאריך: 2018-01-23
1811
צפיות
3
תגובות
תורת המחירים א
מאת: כפיר
בתאריך: 2018-01-16
2317
צפיות
1
תגובות
מודל רובינזון קרוזו
מאת: שי
בתאריך: 2018-01-16
2210
צפיות
2
תגובות
אקונומטריקה
מאת: תומר
בתאריך: 2018-01-15
2109
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - רגרסיה מרובת משתנים
מאת: תומר
בתאריך: 2018-01-09
2240
צפיות
3
תגובות
שיווי משקל תחרותי
מאת: אופק
בתאריך: 2018-01-05
2002
צפיות
3
תגובות
רובינזון קרוזו בע''מ
מאת: שי
בתאריך: 2017-12-31
2006
צפיות
2
תגובות
שיווי משקל בשוק פתוח - שאלה 10
מאת: פיראס
בתאריך: 2017-12-29
2007
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 - עקומת הביקוש
מאת: מוסטפא
בתאריך: 2017-12-23
2228
צפיות
1
תגובות
הגמישות היא תכונה נקודתית
מאת: מוסטפא
בתאריך: 2017-12-21
2329
צפיות
1
תגובות
קו החוזה ויעילות פארטו
מאת: שי
בתאריך: 2017-12-19
2275
צפיות
2
תגובות
גמישויות נוספות.
מאת: פיראס
בתאריך: 2017-12-18
2178
צפיות
3
תגובות
IS-LM
מאת: שי
בתאריך: 2017-12-17
1628
צפיות
1
תגובות
פיחות של הדולר
מאת: שי
בתאריך: 2017-12-08
2059
צפיות
2
תגובות
1705
צפיות
1
תגובות
פיתרון פונקציית תועלת מקסימום
מאת: אופק
בתאריך: 2017-12-05
2566
צפיות
3
תגובות
1926
צפיות
1
תגובות
התאמת סילבוס
מאת: מתן
בתאריך: 2017-11-24
3266
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן (לניר חן)
מאת: בן
בתאריך: 2017-11-23
1783
צפיות
1
תגובות
שאלה 3 מעקומת הביקוש
מאת: ג'ואהר
בתאריך: 2017-11-21
1926
צפיות
1
תגובות
ייצור בטווח הקצר
מאת: מוסטפא
בתאריך: 2017-11-18
2100
צפיות
2
תגובות
עקומת אנגל + מונוטוניות
מאת: שי
בתאריך: 2017-11-13
2229
צפיות
3
תגובות
פירמה לעולם לא תייצר ....
מאת: מוסטפא
בתאריך: 2017-11-05
2127
צפיות
1
תגובות
זיהוי של פונקציית תועלת נחמדה
מאת: שי
בתאריך: 2017-10-28
1931
צפיות
1
תגובות
תוקף רכישה
מאת: רוני
בתאריך: 2017-10-25
2200
צפיות
1
תגובות
שאלה על בנקים
מאת: יובל
בתאריך: 2017-10-17
1886
צפיות
1
תגובות
מכס
מאת: יובל
בתאריך: 2017-10-16
1955
צפיות
1
תגובות
ערך מוסף והכנסה נובעת
מאת: יובל
בתאריך: 2017-10-12
2126
צפיות
1
תגובות
1981
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף
מאת: בר
בתאריך: 2017-10-10
1688
צפיות
1
תגובות
2017
צפיות
3
תגובות
שאלה על טווח קצר
מאת: בר
בתאריך: 2017-10-07
2226
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה ב (מקרו) - פרק 7
מאת: יובל
בתאריך: 2017-09-14
2306
צפיות
1
תגובות
פתרונות לחוברות התרגילים.
מאת: אלינה
בתאריך: 2017-09-02
2102
צפיות
1
תגובות
מיקרו לקראת המבחן - כמה הבהרות
מאת: בן
בתאריך: 2017-09-01
2095
צפיות
3
תגובות
T ססטיסטי באקונומטריקה
מאת: ישראל
בתאריך: 2017-07-28
2524
צפיות
1
תגובות
2246
צפיות
2
תגובות
שעח נייד ותנועות הון מושלמות
מאת: שיר
בתאריך: 2017-07-07
2625
צפיות
1
תגובות
4705
צפיות
1
תגובות
שאלה מה"תרגול נוסף" בפרק 9
מאת: צחי
בתאריך: 2017-07-05
2130
צפיות
1
תגובות
מודל סולו - שינויים
מאת: נדב
בתאריך: 2017-07-05
2322
צפיות
1
תגובות
מודל AD_AS
מאת: ספיר
בתאריך: 2017-07-03
2417
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן
מאת: עינת
בתאריך: 2017-06-24
3856
צפיות
1
תגובות
שאלה לגבי סרטון מפרק 9
מאת: סתיו
בתאריך: 2017-06-23
2287
צפיות
3
תגובות
שיווי משקל במודל AD-AS
מאת: שי
בתאריך: 2017-06-18
2378
צפיות
1
תגובות
2459
צפיות
3
תגובות
הלוואה של הציבור לממשלה
מאת: צחי
בתאריך: 2017-06-16
2373
צפיות
1
תגובות
הרצאה 1,חלק 10. מדיניות עם שע"ח נייד
מאת: ספיר
בתאריך: 2017-06-15
2068
צפיות
1
תגובות
מבוא למאקרו אריאל
מאת: יום טוב
בתאריך: 2017-06-12
2241
צפיות
1
תגובות
מועד ב' 2014 שאלה 15
מאת: סתיו
בתאריך: 2017-06-12
2328
צפיות
1
תגובות
2297
צפיות
1
תגובות
שאלה ממועד א' תשע"ו
מאת: שירי
בתאריך: 2017-06-10
2297
צפיות
1
תגובות
שאלה מבוחן פרק 4
מאת: סתיו
בתאריך: 2017-06-09
2378
צפיות
1
תגובות
חוברות מרתונים - בן גוריון
מאת: ניר חן
בתאריך: 2017-06-08
2515
צפיות
0
תגובות
תרגול נוסף-מודל קיינסיאני במשק פתןל
מאת: ביאנה
בתאריך: 2017-06-06
2231
צפיות
1
תגובות
מודל AD-AS
מאת: ספיר
בתאריך: 2017-06-06
2751
צפיות
1
תגובות
השקעה-I
מאת: כפיר
בתאריך: 2017-06-04
2437
צפיות
1
תגובות
הרחבה מוניטרית
מאת: תומר
בתאריך: 2017-06-04
2478
צפיות
2
תגובות
עליית שער חליפין
מאת: שי
בתאריך: 2017-06-03
2317
צפיות
1
תגובות
פתרונות לשאלות
מאת: קובי
בתאריך: 2017-06-03
2323
צפיות
1
תגובות
ש"מ בשוק ההון במשק פתוח
מאת: עומר
בתאריך: 2017-06-01
2299
צפיות
1
תגובות
מאקרו העברית - תרגילים לתגבור
מאת: ניר חן
בתאריך: 2017-05-31
2696
צפיות
0
תגובות
חוברות מרתונים - העברית
מאת: ניר חן
בתאריך: 2017-05-29
2643
צפיות
0
תגובות
חשבונאות לאומית - הבדל בין Tb לבין t*Y
מאת: דניאל
בתאריך: 2017-05-27
2370
צפיות
2
תגובות
מודל קיינסיאני עם שוק הכסף
מאת: חן
בתאריך: 2017-05-25
2730
צפיות
1
תגובות
יצירת פיחות על ידי הבנק המרכזי
מאת: שי
בתאריך: 2017-05-15
2934
צפיות
1
תגובות
אפקט קיזוז בעת הרחבה מוניטרית
מאת: שי
בתאריך: 2017-05-13
2855
צפיות
1
תגובות
שאלה בנוגע לחיסכון והשקעה
מאת: סתיו
בתאריך: 2017-05-09
3089
צפיות
1
תגובות
שוק מט''ח - ריבית בחו''ל
מאת: שי
בתאריך: 2017-05-07
3143
צפיות
1
תגובות
שוק הכסף
מאת: שי
בתאריך: 2017-05-07
3290
צפיות
1
תגובות
3259
צפיות
1
תגובות
שאלה מבוחן 2012
מאת: תומר
בתאריך: 2017-04-26
3231
צפיות
1
תגובות
שאלה מבוחן על פונק' ייצור
מאת: ליאור
בתאריך: 2017-04-25
3070
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: דוד
בתאריך: 2017-04-24
3128
צפיות
1
תגובות
3570
צפיות
1
תגובות
קוב דאגלס - סך התשלומים לעובדים
מאת: צחי
בתאריך: 2017-04-21
3293
צפיות
4
תגובות
צמיחה כלכלית
מאת: מרב
בתאריך: 2017-04-20
3281
צפיות
1
תגובות
ביקוש לכסף
מאת: שי
בתאריך: 2017-04-14
3234
צפיות
2
תגובות
4108
צפיות
7
תגובות
מיקרו כלכלה - "צרכן ליצרן"
מאת: אורי
בתאריך: 2017-04-03
3128
צפיות
3
תגובות
עירוי פנימי
מאת: שי
בתאריך: 2017-04-01
3207
צפיות
5
תגובות
תוצר תעסוקה מלאה VS תוצר שו''מ
מאת: שי
בתאריך: 2017-03-26
3267
צפיות
2
תגובות
הביקוש להשקעה
מאת: שי
בתאריך: 2017-03-19
3268
צפיות
1
תגובות
שאלה מונופול
מאת: עמרי
בתאריך: 2017-03-15
3648
צפיות
1
תגובות
הכנסה לאומית = תוצר לאומי נקי?
מאת: שי
בתאריך: 2017-03-11
3895
צפיות
2
תגובות
הכנסה נובעת של הממשלה
מאת: שי
בתאריך: 2017-03-11
3448
צפיות
2
תגובות
הכנסה פנויה
מאת: שי
בתאריך: 2017-02-28
3997
צפיות
3
תגובות
משוואת התוצר
מאת: שי
בתאריך: 2017-02-27
3941
צפיות
3
תגובות
שאלה 4, התערבות ממשלה
מאת: נועה
בתאריך: 2017-02-25
3681
צפיות
4
תגובות
שאלה לגבי שו''מ בתחרות משוכללת
מאת: חי
בתאריך: 2017-02-22
3614
צפיות
2
תגובות
שוק גורמי יצור
מאת: חן
בתאריך: 2017-02-08
3650
צפיות
1
תגובות
נטל המס במקרי קיצון של היצע
מאת: עומר
בתאריך: 2017-02-06
3509
צפיות
1
תגובות
שאלה 8 בנושא "שיוי משקל בשוק פתוח"
מאת: עומר
בתאריך: 2017-02-02
3546
צפיות
1
תגובות
שוק במסחר פתוח
מאת: גל
בתאריך: 2017-02-02
3652
צפיות
1
תגובות
שאלה לגבי גמישויות
מאת: גל
בתאריך: 2017-02-01
3542
צפיות
2
תגובות
חוברת תרגילים בכלכלה
מאת: דוד
בתאריך: 2017-01-29
3934
צפיות
1
תגובות
נקודות איזון וסגירה של מונופול
מאת: שי
בתאריך: 2017-01-27
3691
צפיות
2
תגובות
שוק העבודה בתחרות משוכללת
מאת: דנה
בתאריך: 2017-01-22
3690
צפיות
1
תגובות
3733
צפיות
1
תגובות
חישוב TC בהתערבות ממשלה
מאת: עינת
בתאריך: 2017-01-14
3810
צפיות
1
תגובות
רמת תפוקה אופטימאלית של מונופול
מאת: שי
בתאריך: 2017-01-05
3962
צפיות
2
תגובות
ש"מ בטווח הארוך
מאת: עינת
בתאריך: 2016-12-31
3916
צפיות
1
תגובות
הקשר שבין TC לבין MC
מאת: שי
בתאריך: 2016-12-28
3929
צפיות
2
תגובות
מסחר בינלאומי
מאת: ורה
בתאריך: 2016-12-23
3691
צפיות
2
תגובות
כדאיות ההיצע הגמיש לחלוטין
מאת: שי
בתאריך: 2016-12-20
4131
צפיות
1
תגובות
גמישות ההכנסה לעומת גמישות הביקוש
מאת: עינת
בתאריך: 2016-12-18
5332
צפיות
1
תגובות
יחידות ייצור שאינן שלמות
מאת: שי
בתאריך: 2016-12-15
4075
צפיות
1
תגובות
עודף צרכן
מאת: ליטל
בתאריך: 2016-12-13
4319
צפיות
1
תגובות
התפוקה השולית של מכונה
מאת: שי
בתאריך: 2016-12-10
4073
צפיות
1
תגובות
ביקוש מצרפי לעקומה גמישה לחלוטין
מאת: שי
בתאריך: 2016-11-27
4662
צפיות
2
תגובות
השינוי בגמישות עקומת הביקוש
מאת: שי
בתאריך: 2016-11-26
4010
צפיות
3
תגובות
שאלה לגבי נגזרת עקומת התמורה
מאת: שי
בתאריך: 2016-11-12
4452
צפיות
4
תגובות
שאלה מתרגול נוסף - עקומת התמורה
מאת: חי
בתאריך: 2016-08-18
4740
צפיות
5
תגובות
הגדלת יבוא במשק פתוח
מאת: עדי
בתאריך: 2016-08-12
4151
צפיות
1
תגובות
פרק 1
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-08-08
4426
צפיות
1
תגובות
מסחר בינלאומי
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-08-08
4197
צפיות
1
תגובות
פרק 1 תרגול שאלה 10
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-08-07
4333
צפיות
2
תגובות
4649
צפיות
0
תגובות
פרק 6
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-07-30
4544
צפיות
1
תגובות
פרק 9
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-07-28
4204
צפיות
1
תגובות
פרק 9
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-07-28
4456
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: עדי
בתאריך: 2016-07-17
4359
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 תרגול כלכלת מענקים:-
מאת: מוחמד
בתאריך: 2016-07-14
4200
צפיות
1
תגובות
הוכחה אנליטית - תרגול נוסף מאקרו ב'
מאת: עדי
בתאריך: 2016-07-12
4149
צפיות
1
תגובות
שיפור טכנולוגי
מאת: שרון
בתאריך: 2016-07-10
4614
צפיות
1
תגובות
הנפקת אג"ח לציבור ע"י הבנק המרכזי
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-07-03
4624
צפיות
1
תגובות
עירוי חיצוני
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-07-03
4555
צפיות
1
תגובות
כללי: על המבחן
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-07-02
4191
צפיות
1
תגובות
פרק 6 תורת הכמות של הכסף
מאת: בר יוחאי
בתאריך: 2016-07-01
4364
צפיות
1
תגובות
קיטון בCF
מאת: שגיא
בתאריך: 2016-06-30
4468
צפיות
1
תגובות
נטייה שולית לצרוך
מאת: עדי
בתאריך: 2016-06-30
4488
צפיות
2
תגובות
בנקים וכסף
מאת: עדי
בתאריך: 2016-06-30
4389
צפיות
2
תגובות
מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף ...
מאת: אלרם
בתאריך: 2016-06-29
5490
צפיות
1
תגובות
פרק 6
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-06-29
4390
צפיות
1
תגובות
פרק 4- השקעות -שאלה 6 מהקובץ
מאת: יואב
בתאריך: 2016-06-26
4357
צפיות
1
תגובות
4328
צפיות
1
תגובות
4040
צפיות
1
תגובות
תנועות הון
מאת: אור
בתאריך: 2016-06-22
4512
צפיות
1
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: רוני
בתאריך: 2016-06-22
4198
צפיות
2
תגובות
מדיניות מוניטרית
מאת: אור
בתאריך: 2016-06-22
4428
צפיות
1
תגובות
4290
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-06-20
4085
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: רותם
בתאריך: 2016-06-19
4214
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף מודל קיינסיאני במשק פתוח
מאת: אורן
בתאריך: 2016-06-18
4118
צפיות
1
תגובות
מכפיל קיינסאני בשוק הכסף
מאת: סער
בתאריך: 2016-06-15
4545
צפיות
1
תגובות
פרדוקס החיסכון
מאת: ספיר
בתאריך: 2016-06-14
5093
צפיות
1
תגובות
התיאוריה הקלאסית במודל AD/AS
מאת: סער
בתאריך: 2016-06-14
4224
צפיות
1
תגובות
שאלה 7- חלוקת הכנסות
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-06-13
4234
צפיות
1
תגובות
מיסים
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-06-13
4461
צפיות
2
תגובות
שאלה 5-פונקצית התצרוכת הפרטית
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-06-13
4224
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית - תרגול נוסף שאלה 2
מאת: מאיה
בתאריך: 2016-06-11
4382
צפיות
1
תגובות
שקילות ריקארדו
מאת: מוחמד
בתאריך: 2016-06-10
4248
צפיות
1
תגובות
רגישויות
מאת: אור
בתאריך: 2016-06-06
4538
צפיות
1
תגובות
שאלה על פרק 6 עירויים פנימיים
מאת: שי
בתאריך: 2016-05-31
4342
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף- שאלת מוח חריף
מאת: זיו
בתאריך: 2016-05-31
4239
צפיות
1
תגובות
פרק 6 מבוא למאקרו באוניברסיטה העברית
מאת: אורי
בתאריך: 2016-05-30
4331
צפיות
2
תגובות
מודל קיינסיאני תוצר שיווי משקל
מאת: איתי
בתאריך: 2016-05-28
4499
צפיות
2
תגובות
מזומנים בידי הבנק
מאת: איתי
בתאריך: 2016-05-27
4404
צפיות
3
תגובות
בנקים וכסף.
מאת: אלרם
בתאריך: 2016-05-25
4388
צפיות
1
תגובות
שוק מט"ח ומאזן התשלומים
מאת: סער
בתאריך: 2016-05-24
4555
צפיות
1
תגובות
נושאים 6 ו-7
מאת: ספיר
בתאריך: 2016-05-19
4426
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף
מאת: שגיא
בתאריך: 2016-05-18
4545
צפיות
1
תגובות
מודל ramsey אוניברסיטת חיפה
מאת: אתי
בתאריך: 2016-05-15
4675
צפיות
1
תגובות
שאלה לגבי גורמי הייצור
מאת: איתי
בתאריך: 2016-05-13
4349
צפיות
1
תגובות
פרק 2
מאת: שי
בתאריך: 2016-05-12
4422
צפיות
1
תגובות
ריבית במשק פתוח
מאת: נופר
בתאריך: 2016-05-11
4415
צפיות
2
תגובות
חשבונאות לאומית- ערך מוסף
מאת: שירית
בתאריך: 2016-05-10
4707
צפיות
2
תגובות
שאלה מבוחן - מודל סולו
מאת: רותם
בתאריך: 2016-05-10
4554
צפיות
1
תגובות
קוב דאגלס
מאת: חן
בתאריך: 2016-05-07
4618
צפיות
1
תגובות
מודל CIA - הרחבה מוניטרית
מאת: ישראל
בתאריך: 2016-05-06
4441
צפיות
2
תגובות
פרק 4
מאת: איתי
בתאריך: 2016-05-06
4586
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן - מודל סולו
מאת: רותם
בתאריך: 2016-05-05
4467
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-30
4623
צפיות
4
תגובות
שוק העבודה
מאת: ליאב
בתאריך: 2016-04-28
4765
צפיות
2
תגובות
מצב עמיד
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-28
4826
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: נופר
בתאריך: 2016-04-28
4352
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: עומר
בתאריך: 2016-04-27
4360
צפיות
1
תגובות
ייצור מצרפי ותוצר בתעסוקה מלאה
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-27
4465
צפיות
5
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: זוהר
בתאריך: 2016-04-26
4259
צפיות
1
תגובות
כלכלה ניהולית
מאת: עידן
בתאריך: 2016-04-25
4734
צפיות
2
תגובות
חידוד לגבי שאלה מסוימת על השקעות
מאת: אורי
בתאריך: 2016-04-23
4330
צפיות
1
תגובות
פרק 2 - כאשר הפיריון גדל
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-13
4628
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: ליאב
בתאריך: 2016-04-11
4363
צפיות
1
תגובות
יחס מזומן - עו"ש
מאת: סער
בתאריך: 2016-04-10
4610
צפיות
1
תגובות
סדר צפייה בסרטונים
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-08
4578
צפיות
2
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: ליאב
בתאריך: 2016-03-30
4931
צפיות
3
תגובות
בנקים וכסף- האוניברסיטה העברית
מאת: עדי
בתאריך: 2016-03-29
4442
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב'- תרגול כלכלת מענקים
מאת: גל
בתאריך: 2016-03-28
4615
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב' - אוניבריטת בן גוריון
מאת: יניב
בתאריך: 2016-03-26
4696
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב' - אוניברסיטת חיפה
מאת: ישראל
בתאריך: 2016-03-03
4782
צפיות
1
תגובות
טווח ארוך וטווח קצר
מאת: מריה
בתאריך: 2016-02-01
5409
צפיות
1
תגובות
אשמח לדעת
מאת: עמית
בתאריך: 2016-01-26
5331
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב, חלק 3, תרגול נוסף, שאלה 3
מאת: אור
בתאריך: 2015-10-24
5762
צפיות
2
תגובות
פער אינפלציוני ודפלציוני
מאת: שמואל
בתאריך: 2015-09-10
5873
צפיות
1
תגובות
מאקרו כלכלה (אונ' חיפה) - שוק העבודה
מאת: אלכסיי
בתאריך: 2015-08-07
6556
צפיות
1
תגובות
ערך נוכחי נקי
מאת: שי
בתאריך: 2015-07-30
6684
צפיות
1
תגובות
פונקציית התצרוכת
מאת: kfir
בתאריך: 2015-07-16
6495
צפיות
5
תגובות
המכפיל הקיינסיאני
מאת: אייל
בתאריך: 2015-07-04
6172
צפיות
3
תגובות
נושאי לימוד האוניברסיטה העברית
מאת: שי
בתאריך: 2015-07-04
6016
צפיות
1
תגובות
5966
צפיות
3
תגובות
שיפור טכנולוגי במודל פונקציית ייצור
מאת: אורן
בתאריך: 2015-06-25
6070
צפיות
1
תגובות
מס יחסי במודל פונקציית ייצור
מאת: אורן
בתאריך: 2015-06-24
6227
צפיות
1
תגובות
פרק 1- שימושי הממשלה בתוצר
מאת: שי
בתאריך: 2015-06-22
6065
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: יעל
בתאריך: 2015-06-20
6434
צפיות
2
תגובות
5974
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 בבנקים וכסף
מאת: יובל
בתאריך: 2015-06-14
6071
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני במשק פתוח
מאת: ליאב
בתאריך: 2015-06-11
6350
צפיות
1
תגובות
פער אינפלציוני/דיפלציוני
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-06-10
6043
צפיות
1
תגובות
פער אינפלציוני
מאת: אייל
בתאריך: 2015-06-08
6328
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: נופר
בתאריך: 2015-06-02
6169
צפיות
1
תגובות
שוק מט"ח
מאת: גל
בתאריך: 2015-05-24
6511
צפיות
1
תגובות
שוק העבודה
מאת: טל (משה)
בתאריך: 2015-05-22
5994
צפיות
1
תגובות
פונק' יצור
מאת: טל (משה)
בתאריך: 2015-05-19
5964
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית במשק פתוח
מאת: ישראל
בתאריך: 2015-05-16
5951
צפיות
1
תגובות
5626
צפיות
1
תגובות
כמות הכסף שבידי הבנקים -R
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-05-15
5750
צפיות
1
תגובות
שאלה בקשר לתרגול
מאת: ליאב
בתאריך: 2015-05-15
6090
צפיות
1
תגובות
מודל פונקציות ייצור
מאת: נופר
בתאריך: 2015-05-11
6294
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 - ההשקעות
מאת: מיכאל
בתאריך: 2015-05-09
6103
צפיות
3
תגובות
קשר בין פונקציית הצריכה לריבית
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-05-08
6026
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-05-08
6381
צפיות
1
תגובות
שאלה על שינויים במצב העמיד של סולו
מאת: יעל
בתאריך: 2015-05-08
6293
צפיות
4
תגובות
שאלה כללית בנוגע למודל סולו
מאת: עומר
בתאריך: 2015-05-07
6053
צפיות
1
תגובות
היצע הלוואות
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-05-06
6198
צפיות
1
תגובות
תוצר תעסוקה מלאה
מאת: גלעד
בתאריך: 2015-05-06
6391
צפיות
1
תגובות
5949
צפיות
1
תגובות
כלל הזהב במודל סולו
מאת: יובל
בתאריך: 2015-05-06
7574
צפיות
3
תגובות
5849
צפיות
1
תגובות
שאלה מאקרו פרק 2
מאת: בניה
בתאריך: 2015-05-06
5917
צפיות
1
תגובות
תקציב הממשלה
מאת: דיאנה
בתאריך: 2015-05-04
6211
צפיות
1
תגובות
שקילות ריקרדו
מאת: טל (משה)
בתאריך: 2015-05-03
6338
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף
מאת: רוני
בתאריך: 2015-05-02
6241
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: מתן
בתאריך: 2015-05-01
6174
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: מתן
בתאריך: 2015-04-24
5975
צפיות
1
תגובות
חישוב תוצר לאומי נקי דרך ההכנסות
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-04-15
6182
צפיות
3
תגובות
שאלות נוספות בנוגע לכלכלת מענקים
מאת: נופר
בתאריך: 2015-03-30
6330
צפיות
1
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: נופר
בתאריך: 2015-03-30
6457
צפיות
1
תגובות
גמישות צולבת
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-30
6670
צפיות
1
תגובות
פירוק מונופול
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-20
6179
צפיות
1
תגובות
מונופול- שאלה 3
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-20
5927
צפיות
1
תגובות
עקומת ביקוש -שאלה 6
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-19
6134
צפיות
1
תגובות
6389
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף עקומות תמורה
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-13
6228
צפיות
1
תגובות
פתרונות לחוברת תרגילים
מאת: מעיין
בתאריך: 2015-03-10
6614
צפיות
1
תגובות
כמה שאלות
מאת: בוריס
בתאריך: 2015-02-12
6284
צפיות
2
תגובות
שאלה - מיקרו
מאת: בוריס
בתאריך: 2015-02-09
6464
צפיות
1
תגובות
5881
צפיות
1
תגובות
מבחנים במאקרו
מאת: אתי
בתאריך: 2015-01-29
6259
צפיות
0
תגובות
זיהוי עקומת תמורה "ו/או" "וגם"
מאת: אדם
בתאריך: 2014-11-20
6390
צפיות
1
תגובות
פונקציית הביקוש
מאת: איתמר
בתאריך: 2014-11-04
6533
צפיות
1
תגובות
עקומת התמורה
מאת: אורטל
בתאריך: 2014-10-26
5851
צפיות
2
תגובות
המודגל הקיינסיאני במשק פתוח
מאת: שני
בתאריך: 2014-10-12
5693
צפיות
1
תגובות
מדיניות פיסקאלית עם תקציב מאוזן.
מאת: שני
בתאריך: 2014-09-29
5867
צפיות
2
תגובות
תזוזה של עקומת היצע מט"ח
מאת: קריסטינה
בתאריך: 2014-09-26
5836
צפיות
2
תגובות
11872
צפיות
1
תגובות
עירוי פנימי
מאת: שני
בתאריך: 2014-09-22
6422
צפיות
1
תגובות
שאלה על כסך ובנקים
מאת: שני
בתאריך: 2014-09-20
5946
צפיות
3
תגובות
שאלה מספר 7(פרק 8)-תרגול נוסף
מאת: סמא
בתאריך: 2014-07-12
5902
צפיות
1
תגובות
פרק 4-שאלה 6:
מאת: סמא
בתאריך: 2014-07-12
6044
צפיות
1
תגובות
5383
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: נוה
בתאריך: 2014-07-05
5756
צפיות
1
תגובות
5678
צפיות
2
תגובות
שאלה על הסרטון של ISLM, מאקרו א'.
מאת: אור
בתאריך: 2014-07-03
5678
צפיות
2
תגובות
7153
צפיות
0
תגובות
פרק 2
מאת: רחל
בתאריך: 2014-06-23
6008
צפיות
1
תגובות
פרק 5
מאת: סמא
בתאריך: 2014-06-22
6222
צפיות
1
תגובות
משק באבטלה
מאת: תומר
בתאריך: 2014-06-22
6195
צפיות
1
תגובות
מאזן תנועות של משק - מקרו כלכלה
מאת: איתי
בתאריך: 2014-06-20
5846
צפיות
1
תגובות
6018
צפיות
1
תגובות
היצע עבודה קשיח
מאת: אלונה
בתאריך: 2014-06-16
6214
צפיות
2
תגובות
מודל CIA : התסר הדינאמי של ברוך
מאת: ליאור
בתאריך: 2014-06-16
5771
צפיות
2
תגובות
מודל סולו תזוזת העקומות
מאת: אלונה
בתאריך: 2014-06-16
5979
צפיות
1
תגובות
שער ריבית במודל סולו
מאת: שרון
בתאריך: 2014-06-16
6324
צפיות
1
תגובות
6220
צפיות
2
תגובות
שאלה לגבי שקילות ריקרדו
מאת: חן
בתאריך: 2014-06-15
5943
צפיות
1
תגובות
מאקרו - שאלה מפרק 5
מאת: אסף
בתאריך: 2014-06-15
6206
צפיות
2
תגובות
מבחן דמה 2 שאלה 5
מאת: אלונה
בתאריך: 2014-06-15
6104
צפיות
1
תגובות
כלל הזהב בראמזי
מאת: אלונה
בתאריך: 2014-06-15
6042
צפיות
2
תגובות
2 שאלות אמריקאיות ממבחן-מאקרו ב׳
מאת: עידית
בתאריך: 2014-06-14
6567
צפיות
1
תגובות
תס"ר בעיית הפירמה במודל ראמזי
מאת: יותם
בתאריך: 2014-06-14
6724
צפיות
1
תגובות
מודל קיינס במשק פתוח
מאת: ראמי
בתאריך: 2014-06-14
6589
צפיות
2
תגובות
מודל ראמזי עם שיפור טכנולוגי
מאת: סתיו
בתאריך: 2014-06-13
6209
צפיות
2
תגובות
6507
צפיות
4
תגובות
שאלה במודל פונקציית ייצור
מאת: יעל
בתאריך: 2014-06-13
5897
צפיות
3
תגובות
שאלה ממבחן-מודל סולו
מאת: עידית
בתאריך: 2014-06-13
6650
צפיות
2
תגובות
הנחות מודל CIA
מאת: אופיר
בתאריך: 2014-06-12
6134
צפיות
2
תגובות
שאלה מפרק 5
מאת: רחל
בתאריך: 2014-06-11
5984
צפיות
1
תגובות
שאלה 3 ס' ג במודל סולו
מאת: ליאור
בתאריך: 2014-06-10
5825
צפיות
2
תגובות
7089
צפיות
12
תגובות
שאלה בנוגע למודל צרכן יצרן
מאת: יעל
בתאריך: 2014-06-07
5814
צפיות
1
תגובות
לגבי השאלה הראשונה ממבחן בפרק 5
מאת: אסף
בתאריך: 2014-05-30
5659
צפיות
1
תגובות
שאלה בנוגע לחלק 3
מאת: לירן
בתאריך: 2014-05-18
6031
צפיות
1
תגובות
שאלה דחופה פרק 3
מאת: שקד
בתאריך: 2014-05-17
5925
צפיות
1
תגובות
שאלה באמת חשובה**
מאת: נאור
בתאריך: 2014-05-17
5774
צפיות
1
תגובות
היצע עבודה יורד
מאת: שאול
בתאריך: 2014-05-16
5996
צפיות
1
תגובות
הקשר בין ריבית לחסכון (?!)
מאת: שאול
בתאריך: 2014-05-16
9610
צפיות
3
תגובות
שאלה מבוחן- בהמשך לשיחתנו
מאת: ענבל
בתאריך: 2014-05-16
5852
צפיות
1
תגובות
5749
צפיות
2
תגובות
ש'
מאת: נאור
בתאריך: 2014-05-16
6578
צפיות
3
תגובות
נתונים בשאלה
מאת: נאור
בתאריך: 2014-05-15
5742
צפיות
1
תגובות
פתרון לחוברת התרגילים
מאת: איתמר
בתאריך: 2014-05-15
6062
צפיות
1
תגובות
ממוצע גיאומטרי?
מאת: נאור
בתאריך: 2014-05-15
6076
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא תשלום לגו"י
מאת: שאול
בתאריך: 2014-05-14
5661
צפיות
1
תגובות
שאלה בנוגע להרצאה על מודל סולו
מאת: אייל
בתאריך: 2014-05-13
5680
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא שוק העבודה
מאת: יפית
בתאריך: 2014-05-12
5725
צפיות
2
תגובות
שאלה בנושא ריבית שלילית- מאקרו ב'
מאת: עידית
בתאריך: 2014-04-22
6287
צפיות
1
תגובות
שאלה 3 בפונ' ייצור
מאת: ברק
בתאריך: 2014-04-13
6292
צפיות
3
תגובות
לגבי שאלה ממבחן במבוא א'
מאת: ירדן
בתאריך: 2014-04-02
6520
צפיות
4
תגובות
שאלה בנושא בנקים וכסף
מאת: דנה
בתאריך: 2014-03-29
6081
צפיות
1
תגובות
לגבי שאלה 9 בתרגול של כלכלת מענקים
מאת: יעל
בתאריך: 2014-03-16
5918
צפיות
1
תגובות
מודל IS-LM
מאת: יעל
בתאריך: 2014-02-17
7415
צפיות
1
תגובות
פונקצית תועלת
מאת: ברוך;
בתאריך: 2014-01-22
6569
צפיות
1
תגובות
שו"מ תחרותי
מאת: ליאון
בתאריך: 2014-01-21
6887
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא פונקציית ייצור
מאת: יעל
בתאריך: 2014-01-20
6208
צפיות
0
תגובות
שאלה בנושא כלכלת חליפין
מאת: Idit
בתאריך: 2014-01-17
6146
צפיות
1
תגובות

×