פורומים
ראשיפורום כלכלהאיגרות חוב ושקילות פישר - שאלה 7 מהחוברת
ליאור
האוניברסיטה העברית
איגרות חוב ושקילות פישר - שאלה 7 מהחוברת

היי ניר,


בנושא שקילות פישר, בשאלה 7 בחוברת התרגילים שלך, הבנתי היטב מדוע תשובה א' היא נכונה.


השאלה שלי היא מדוע תשובה ד' היא לא נכונה בנוסף?


היא נראית לי לחלוטין סימטרית לתשובה א':


- מתן אג'ח לא-צמוד היה לא משתלם בדיעבד.


- מתן אג'ח צמוד היה משתלם בדיעבד.


מה אני מפספס פה?


תודה!


 


במשק שבו התקיימה יציבות מחירים מזה שנים רבות חלה עליית מחירים פתאומית ולא צפויה. לפיכך באותה שנה: א) היו הפסדים ריאליים למי שנתנו הלוואות לא צמודות, יחסית למה שהם ציפו בתחילת השנה. ב) היו רווחים ריאליים למי שלקחו הלוואות צמודות, יחסית למה שהם ציפו בתחילת השנה. ג) היו הפסדים ריאליים למי שלקחו הלוואות לא צמודות, יחסית למה שהם ציפו בתחילת השנה. ד) היו רווחים ריאליים למי שנתנו הלוואות צמודות, יחסית למה שהם ציפו בתחילת השנה. ה) אף תשובה אינה נכונה.


ליאור
האוניברסיטה העברית

תיקון: כתבתי בטעות מתן אג"ח, הכוונה למתן הלוואה צמודה\לא צמודה. (רוכש האג"ח לא המנפיק)


×