פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה ממועד א' תשע"ו
שירי
האוניברסיטה העברית
שאלה ממועד א' תשע"ו

שלום ניר, מצרפת שאלה ממועד א' תשעו (פרק 4) שלא הצלחנו להבין עד הסוף.


נשמח לשמוע הסבר ממך,


תודה רבה!


9. הניחו משק סגור בו שני סוגים של פרטים: נהנתנים וזהירים. עבור הפרטים הנהנתנים התצרוכת הינה פונקציה של ההכנסה הפנויה השוטפת בלבד, ואילו עבור הזהירים היא נקבעת על ידי תיאוריית ההכנסה הפרמננטית של מילטון פרידמן. במצב המוצא, שיעור הריבית הריאלית חיובי. ממשלת המשק מגדילה את הוצאותיה ב-%10 ללא שינוי במיסים. כתוצאה מכך, לאחר השינוי:


א. ההשקעה תקטן בדיוק בגודל השינוי של הוצאות הממשלה.


ב. שער הריבית במשק ירד.


ג. ההשקעה במשק תשאר ללא שינוי.


ד. הצריכה הפרטית תקטן יותר ככול ששיעור הנהנתנים במשק גדול יותר. ה. שיעור הריבית יעלה יותר ככל ששיעור הזהירים במשק קטן יותר.


ניר חן
הטכניון

היי שירי,


תבואו אלי בהפסקה של התגבור ביום חמישי ואסביר את זה פרונטלית. זה קשה להסביר בכתב.


×