פורומים
ראשיפורום כלכלהחשבונאות לאומית - הבדל בין Tb לבין t*Y
דניאל
אוניברסיטת בר-אילן
חשבונאות לאומית - הבדל בין Tb לבין t*Y

במהלך החלק של חשבונאות לאומית היו שני אזכורים:


Sg = t*Y + T0 -TR-G


כלומר הכנסות הממשלה פחות הוצאות הממשלה כאשר t*Y המס שהממשלה גובה כיחס לתוצר (Y).


לאחר מכן היה ציון של המושג Tb- מס חברות


אינני מבינה את ההבדל בין Tb מס החברות לבין t*Y המס שהממשלה גובה. זה לא בעצם אותו מונח?


ניר חן
הטכניון

היי דניאל,


לא. Tb זה המס שהממשלה גובה מהפירמות מתוך הרווח שלהן (מס חברות)
tY זה שיעור המס היחסי שהממשלה גובה מהתוצר. Tb כלול ב-tY אבל במסגרת הקורס אנחנו לא נוהגים לערבב ביניהם ולכן Tb מוזכר אך ורק בנושא הראשון של חשבונאות לאומית כאשר בשאר הנושאים לא נזכיר אותו.


דניאל
אוניברסיטת בר-אילן

תודה על ההסבר


באחד מהתרגילים בנושא כשהיה צורך לחשב את Sg חישבת אותו באופן :


Sg = Tb+T0-TR-G 


תרגיל 10 בתרגול 


×