פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה מבוחן על פונק' ייצור
ליאור
האוניברסיטה העברית
שאלה מבוחן על פונק' ייצור

היי ניר, שאלה 5 מבוחן אמצע 2014 לא מסתדרת לי.


פונקציית הייצור במדינת אספמיה הינה מסוג קוב דאגלס המקיימת תק"ל. בשנת - 2013 צמח התוצר לעובד במדינת אספמיה ב - 1.5% , מלאי ההון גדל ב- 3% והפריון הכולל עלה ב- 1.1% . בנוסף, ידוע כי גמישות התוצר ביחס לעבודה היא שני שליש. מכך ניתן לדעת כי:התשובה הנכונה היא-


מלאי ההון לעובד עלה ב- 1.2%


 


תוכל להסביר?


אם אתה מעדיף להסתכל על הפתרן שלי (שיצא שגוי) אתה מוזמן:


y0 = A0k0^a


y1 = 1.015A1k1^a


K1 = 1.03K0


A1 = 1.011A0


1-a = 2/3; a = 1/3


 


y1 = (1.011)A0k1^a = 1.011A0 (K1/L1)^a = 1.011A0 (1.03K0 / L1)^a = 1.02101A0 (K0 / L1)^a


y1/y0 = [ 1.02101A0(K0 / L1)^a ] / [ y0 ] = 1.015 (נתון)


קצת אלגברה...


(L1 / L0)^(-1/3) = 1.03625


L1/L0 = 0.89 כלומר ירידה של 11% במספר העובדים


k1 = K1/L1 = 1.03 / 0.89 = 1.14k0 כלומר עלייה של 14% בהון לעובד


 


ניר חן
הטכניון

היי ליאור,


אתה יכול לפתור את השאלות הזאת בקלות באמצעות הנוסחה של חשבונאות לאומית של צמיחה במונחי תוצר לעובד שהראתי בתגבור:


gy = gA + gk * Sk


כאשר:
gy - שיעור השינוי בתוצר לעובד
gA - שיעור השינוי בפריון
gk - שיעור השינוי בהון לעובד
Sk - החלק היחסי של ההון בתוצר

נציב את המספרים:


1.5% = 1.1% + gk * 1/3


ולכן:
gk=1.2%


 


 


×