פורומים
ראשיפורום כלכלההכנסה לאומית = תוצר לאומי נקי?
שי
אוניברסיטת חיפה
הכנסה לאומית = תוצר לאומי נקי?

היי ניר,


אם ידוע ש-


התוצר הלאומי הנקי = סך ההכנסות הנובעות של הפירמות והממשלה


וידוע גם ש-


ההכנסה הלאומית = סך ההכנסת הנובעות של הפירמות והממשלה


אזי עושה רושם שהתוצר הלאומי הנקי תמיד אמור להיות שווה להכנסה הלאומית


עם זאת ידוע לנו שקיימת המשוואה


הכנסה לאומית = תוצר לאומי נקי + סובסידיות - מיסים עקיפים


שאלתי - איך ניתן להסביר את "ההידחפות" הזאת של הסובסידיות והמיסים העקיפים שעלולים לגרום לכך שההכנסה הלאומית לא תהיה שווה רק לתוצר הלאומי הנקי?


תודה מראש,


שי


ניר חן
הטכניון

היי שי,


כפי שרשמת - ההבדל בין התוצר הלאומי הנקי (NNP) להכנסה הלאומית (NI) זה הסובסידיות והמיסים העקיפים.


הסיבה לכך היא שכאשר הממשלה מטילה עליך מס עקיף, ההכנסה שלך קטנה אך התוצר לא קטן. לכן צריך להוסיף את המיסים להכנסה הלאומית כדי להגיע לתוצר הלאומי (ולהיפך במקרה של סובסידיה). 

תיקח לדוגמא את מס ערך מוסף (מע"מ) - כאשר אתה קונה קורס בסטאדיס ב-117 ש"ח, חברת סטאדיס מקבלת רק 100 ש"ח (כי 17 ש"ח הולכים למע"מ). במקרה הזה, הרווח של סטאדיס גדל ב-100 ש"ח ולכן ההכנסה הנובעת של סטאדיס וההכנסה הלאומית גדלים כל אחד ב-100 ש"ח. אבל... התוצר גדל ב-117 ש"ח כי נמכר מוצר בשווי 117 ש"ח. כדי לכפר על הפער, מוסיפים להכנסה הלאומית  את המע"מ - 17 ש"ח. 


שי
אוניברסיטת חיפה

אני מבין לחלוטין את דבריך,


העניין היחידי הוא הסתירה שנותרה בעיניי עם המשפט שאמרת בשיעור:


"ההכנסה הנובעת של פירמה תמיד שווה לערך המוסף שלה"


הרי כפי שאמרת - ההכנסה הנובעת של סטאדיס גדלה ב-100, אבל התוצר גדל ב-117, כלומר הערך המוסף של סטאדיס הוא 117, ולכן ההכנסה הנובעת של סטאדיס לא שווה לערך המוסף של סטאדיס. 


×