פורומים
ראשיפורום כלכלהמשוואת התוצר
שי
אוניברסיטת חיפה
משוואת התוצר

היי ניר,


שתי שאלות קצרות - 


1. האם כאשר רשמת את משוואת התוצר ואת דו''ח היווי ההון בשיעור "חשבונאות לאומית", תת שיעור "חיסכון = השקעה", התכוונת להשקעה הנקייה (In) או להשקעה באופן כללי? פשוט כי רשמת על הלוח רק I


2. האם לא נכון לרשום במשוואת התוצר גם את תצרוכת הממשלה הנקייה ? אין פחת לשירותים ולמוצרים שהממשלה רוכשת? כפי שיש פחת למוצרים והשירותים שהפירמות רוכשות (In)?


תודה רבה, שי


ניר חן
הטכניון

היי שי,

דבר ראשון זה מצוין שאתה מתחיל ללמוד לקורס לפני תחילת הסמסטר. קבל ח"ח.

1.  אם בצד שמאל אתה שם את התוצר הנקי, אז מדובר בהשקעה הנקייה. אם בצד שמאל אתה שם את התוצר הגולמי - אז מדובר בהשקעה הגולמית. זה תלוי מה מייצג ה-Y הנמצא בצד שמאל של המשוואה.

2. פחת הוא על נכסים, לא על שירותים. אין פחת על הוצאות "חינוך" או על הוצאות "ביטחון". הפחת היחידי שקשור לממשלה הוא הפחת על ההשקעה הממשלתית. כלומר אם הממשלה מבצעת השקעה (כגון בניית כבישים), אז יש פחת על ההשקעה. במסגרת המודל שלנו כל ההשקעה נכנסת תחת .

כאשר בקורס תהיה השקעה מצד הממשלה, אני אסמן את זה בנפרד. 


שי
אוניברסיטת חיפה

תודה רבה :)


כלומר - Y יכול לייצג גם תוצר גולמי ולא רק תוצר נקי?


ניר חן
הטכניון

כן. זה רק סימון.

אם בצד הימיני של משוואת מקורות ושימושים יש השקעה גולמית - אז בצד שמאל התוצר הוא גולמי. 

וכמובן שאם ההשקעה נקייה, אז בצד שמאל התוצר הוא נקי. 


×