פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה 8 בנושא "שיוי משקל בשוק פתוח"
עומר
האוניברסיטה העברית
שאלה 8 בנושא "שיוי משקל בשוק פתוח"

היי


בשאלה 8 בנושא "שיווי משקל בשוק פתוח", מש לקראת סוף הסרטון נאמר שהפדיון של היצרנים עלה, כי הפדיון הוא P*Q ומכיוון שP עלה הפדיון עלה גם כן.


אבל זה מוזר, הרי גם העלות השולית עלתה, אז בעצם הפדיון אמור להישאר זהה, לא?


 


תודה


ניר חן
הטכניון

היי עומר,

אל תתבלבל בין פדיון לרווח. פדיון = הכנסות הפירמה. הכנסות הפירמה שוות לכמות שהפירמה מוכרת כפול המחיר. 


×