פורומים
ראשיפורום כלכלההיצע עבודה יורד
שאול
האוניברסיטה העברית
היצע עבודה יורד
8. נתון שעק
ומת היצע העבודה יורדת משמאל לימין, אבל עקומת התפוקה השולית של עבודה תלולה פחות ממנה. ע"פ המודל הקלאסי:
א. כתוצאה משיפור טכנולוגי היקף האבטלה גדל.
ב. הצטרפות עובדים לכוח העבודה תגרום לעליה בשכר.
ג. שכר מינימום גבוה משכר ש"מ יכול לגרום לגידול בהיקף התעסוקה.
ד. צמצום במלאי ההון יגרום לגידול בהיקף התעסוקה.
ה. גידול במלאי ההון יגרום לירידה בתוצר.

איך ייתכן בכלל עקומת היצע יורדת משמאל לימין, זה לא ומר למעשה שככל שהשכר גבוה יותר פחות אנשים רוצם לעבוד?
ניר חן
אריאל סגל
זה קורה כאשר אפקט התחלופה חלש יותר מאפקט ההכנסה.


×