פורומים
איתי
האוניברסיטה העברית
מצב עמיד

שלום ניר,


נתון שהמשק במצב עמיד.


אם חל שיפור ב A מ 2 ל 3, אני כבר לא יכול להסיק שהמשק עדיין נמצא במצב עמיד? או שכן ניתן להסיק זאת?


ושאלתי השנייה,


מה הכוונה בההון לעובד נקבע לפי שנה קודמת.


יש לי את הנוסחה של ההון במצב עמיד, ויש את הנוסחה של הk+1 לגידול בהון,


אבל לא הבנתי מה הכוונה בהון לעובד נקבע לפי שנה קודמת.


 


תודה!


ניר חן
הטכניון

היי איתי,


 


1) ברגע שחל שינוי כלשהו - המשק יוצא ממצב עמיד ויקח לו עוד מספר תקופות כדי לחזור אליו (לאו דווקא לאותו מצב עמיד, יכול להיות מצב עמיד "אחר")

2) הכוונה היא שאם חל שינוי כלשהו בתקופה t, זה לא ישפיע על ההון בתקופה t כי ההון לעובד נקבע בגלל פרמטרים בתקופה t-1


×