פורומים
ראשיפורום כלכלהייצור מצרפי ותוצר בתעסוקה מלאה
איתי
האוניברסיטה העברית
ייצור מצרפי ותוצר בתעסוקה מלאה

שלום ניר,


בתירגול, בשאלה מספר 10,


פונקציית היצור היא מסוג קוב דאגלס המקיימת תק''ל.


החזקה מעל כל גורם ייצור שווה לחצי.


כמות ההון עלתה ב200% ( למשק הגיעו עולים חדשים ) וכמות העבודה עלתה ב100%.


אני לא מבין אם ככה למה התוצר לא גדל בבדיוק 150%.


הרי הגמישות בין התוצר לבין כמות גורם הייצור כאשר פונקציית הייצור היא מסוג קוב דאגלס המקיימת תק''ל שווה לחזקה שמעל אותו גורם ייצור.


אם כמות ההון עלתה ב200%, אז 200% כפול חצי שווה ל100%, ואם כמות העבודה עלתה ב100%, אז 100% כפול חצי שווה ל50%,


אז למה התוצר לא גדל בבדיוק 150% ?


תודה


ניר חן
הטכניון

היי איתי,


 


תשובה ב מדברת על גידול בתוצר של פחות מ-150%, לא גידול של 150%. 


איתי
האוניברסיטה העברית

אני יודע,


זה בדיוק מה שאני שואל. למה זה פחות מ150% ולא בדיוק 150% בגלל ההסבר שרשמתי למעלה?


ניר חן
הטכניון

אוקיי, עכשיו הבנתי את כוונתך.


עליך לזכור שגמישות היא תכונה נקודתית. היא טובה רק כאשר מדובר בשינויים "קטנים".
לדוגמא, אם גמישות התוצר ביחס לכמות העבודה היא חצי, זה אומר שאם כמות העבודה תגדל ב-1% , התוצר יגדל בקירוב ב-0.5%.

ברגע שמדובר על שינוי "גדול" כמו של 200%, העניין של הקירוב כבר לא תופס.
 


איתי
האוניברסיטה העברית

מעולה


כרגיל תודה


ניר חן
הטכניון

בשמחה. בהצלחה בבוחן!


×