פורומים
ראשיפורום כלכלההמכפיל הקיינסיאני
אייל
האוניברסיטה העברית
המכפיל הקיינסיאני

שלום ניר,


הסברת שהמכפיל כולל בתוכו את כל הנטיות השוליות להוציא.


כאשר גם לתצרוכת הממשלית יש נטיה שולית, האם זה גם מתווסף למכפיל?


ובאותו עניין- הייתה שאלה באחד מהמבחנים בשנים הקודמות שהביקוש להשקעה היה פונקציה של התצרוכת הממשלית (משהו כזה- I0+zG). איזה חלק מזה נכנס למכפיל?


תודה,


ניר חן
הטכניון

היי אייל,

התשובה לשאלה הראשונה היא כן. אני מדבר בדיוק על המקרה הזה בשאלה האחרונה בשיעור (מוח חריף).

לגבי השאלה השנייה, האם G הוא אקסוגני? 


אייל
האוניברסיטה העברית

אני לא מוצא את זה.. תוכל לכתוב בקצרה את ההבדל ביניהם בבקשה?


ניר חן
הטכניון

היי אייל,

זה מופיע בשיעור על מודל קיינסיאני במשק סגור ומדיניות פיסקאלית בשאלת השלישית ממש בסוף השיעור. ראה את התמונה שמצורפת.


×