פורומים
ראשיפורום כלכלהפרק 1- שימושי הממשלה בתוצר
שי
האוניברסיטה העברית
פרק 1- שימושי הממשלה בתוצר

שלום,


 רציתי לשאול בהקשר לשאלה במבחן יש נתונים על  הכנסה נובעת של המשק, הכנסה נובעת של הממשלה, צריכה פרטית, חיסכון פרטי, וסך ההשקעה,


רציתי לשאול האם שימושי הממשלה הם סכום של צריכה ממשלתית והכנסה נובעת מפעילות הממשלה? ואם כן, מדוע?


ניר חן
הטכניון

היי שי , לא.

יש הבדל בין תצרוכת ממשלתית והכנסה נובעת של הממשלה.
תצרוכת ממשלתית כוללת גם מוצרים ושירותים שהממשלה קונה מפירמות, כאשר קניות אלו אינן נחשבות כחלק מההכנסה הנובעת של הממשלה. תסתכל בשיעור על החשבונאות הלאומית בחלק שנקרא "תקציב הממשלה". אני מקפיד שם להסביר את ההבדל בין השניים.


×