פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה 6 - ההשקעות
מיכאל
האוניברסיטה העברית
שאלה 6 - ההשקעות

שאלה מספר 6
בפני משקיע עומדות שתי אפשריות: להפקיד את כספו בבנק ולקבל 10% בשנה או להשקיע
בפרוייקט שיניב 2000 שקלים לאחר שנה אחת, 4000 שקלים לאחר שנתיים וסכום בלתי ידוע לאחר
3 שנים. עלות הפרוייקט היא 8000 שקלים. מה צריך להיות התקבול המינימלי לאחר 3 שנים בשביל
שהמשקיע יבחר להשקיע בפרוייקט?
א( 2000
ב( 3828
ג( 2876
ד( אף תשובה אינה נכונה.


 


בסרטון ציינת שהתשובה הנכונה היא ב', אם הCF בשנה השלישית הוא 3828 אז NVP>0. 


אך אם נפקיד את הכסף בבנק למשך 3 שנים, בריבית ל 10%,הערך הנוכחי הנקי של ההפקדה יהיה 6010 ש"ח. לכן צריך לחשב את הסכום בשנה ה 3 בו הNVP>6010, אחרת משתלם יותר להפקיד את הכסף בבנק.


מדוע התשובה אינה ד'?


ניר חן
אריאל סגל

היי מיכאל,


אתה טועה בהסתכלות שלך. ערך נוכחי נקי זה כמה הכסף שווה היום. אין כזה דבר NPV של משהו לעוד 3 שנים (לעתיד). זה ערך עתידי , מושג שאתם לא לומדים בקורס בעברית.

באופן כללי כשאתה בודק NPV, אם NPV>0 זה אומר שהפרוייקט עדיף על האלטרנטיבה של להשקעה בבנק ולקבל ריבית. כלומר אם תשקיע בבנק 8000 שקלים בריבית של 10%, כאשר לאחר שנה תמשוך 2000 מהפיקדון ולאחר שנתיים תמשוך 4000 שקלים מהפיקדון, בסוף השנה השלישית יישאר לך בדיוק 3828 שקלים. לכן אם בפרוייקט תקבל מעל 3828 שקלים בשנה השלישית, הפרוייקט עדיף שזה אומר שאם התקבול בשנה השלישית גדול מ-3828 שקלים יתקיים ש-NPV>0


מיכאל
האוניברסיטה העברית

הבנתי את ההבדל ניר,לא הסתכלתי נכון על הנושא.


תודה רבה!


 


ניר חן
אריאל סגל

בשמחה :) בהצלחה היום!


×