פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה 4 חשבונאות לאומית ושאלה לגבי פ' הייצור המצרפי
גלעד
האוניברסיטה העברית
שאלה 4 חשבונאות לאומית ושאלה לגבי פ' הייצור המצרפי
היי ניר,
א. בשאלה 4 בשיעור חשבונאות לאומית מבוקש בסעיף א' למצוא את ההכנסה הלאומית. אתה סוכם את ההכנסות הנובעות של כל הפירמות ומגיע ל-7000. 
 
האם להכנסה לאומית לא צריך לסכום את כלל ההכנסות הנובעות של הפירמות ובנוסף גם את ההכנסה הנובעת של הממשלה?
 
ב. בנוסף, כיצד מחשבים (ממש במשפט) את ההכנסה הנובעת של הממשלה?
 
ג. במבחנים במאקרו אנחנו מקבלים דף נוסחאות, אך הסימונים בו שונים מהסימונים שלך (למשל עודף הייצוא מסומן בNX אם הבנתי נכון). 
מאוד יסייע לי אם תוסיפו מעיין מקרא של סטאדיס לדף הנוסחאות של העברית.
 
ד. שאלה לגבי פ' הייצור המצרפי- בתמונה המצורפת, מדוע L בריבוע? ומדוע K לא?
 
תודה!
גלעד
ניר חן
הטכניון

היי גלעד,

1) בהכנסה הלאומית צריך לכלול את כל גם את ההכנסה הלאומית של הממשלה, אבל בנתוני השאלה כאשר נתון המשכורות זה סך המשכורות של המשק (גם של הממשלה).

2) ההכנסה הנובעת של הממשלה שווה למשכורות שהיא נותנת. תסתכל בשיעור על הקטע שנקרא "תקציב הממשלה". הקדשתי לזה תשומת לב

3) חוץ מ-NX אני לא מודע לפערים בסימונים. בכל מקרה סימונים זה לא דבר קריטי , לא בודקים אותך על דרך הסימון.

4) גם K אמור להיות בריבוע. זאת טעות שלי. אתקן זאת. תודה שהפנת את תשומת ליבי!


×