פורומים
יעל
אוניברסיטת חיפה
מודל IS-LM
שלום,

אשמח לעזרה בשרטוט הגרפים:
1. שני המשקים זהים בכל המובנים, פרט לכך שבמשק A התצרוכת תלויה שלילית בריבית (בנוסף לתלות בהכנסה הפנויה) ובמשק B התצרוכת אינה תלויה בריבית. שני המשקים נמצאים במצב המוצא בתוצר תעסוקה מלאה.
2. שני ממשלים, ימין (R) ושמאל (L), משתמשים במדיניות פיסקלית ובמדיניות מוניטרית (בשער חליפין נייד) או במדיניות פיסקלית ומדיניות שער חליפין (בשער חליפין קבוע) כדי לשמור על התוצר ברמה הפוטנציאלית ועל רמת מחירים קבועה בשני הממשלים. לממשל השמאל מדיניות מיסוי יותר פרוגרסיבית (הפער בשיעורי מס ההכנסה בין עשירים לעניים גדול יותר)אך הוצאות הממשלה ותקבולי המס של הממשלים זהים. פונקציית ההשקעה והביקוש לכסף זהות בשתי המדינות. הנטייה השולית של הפרטים יורדת עם ההכנסה.

תודה יעל.
ניר חן
הטכניון
1. במשק A התצרוכת תלויה בריבית. כלומר, עלייה בריבית תקטין את התוצר ביותר מאשר במשק B ולכן עקומת IS תהיה אופקית יותר.
2. מדיניות פרוגרסיבית = שיעור המס היחסי הולך וקטן ככל ש-Y קטן. כאשר שיעור המס קטן, המכפיל קטן ואז עקומת IS נהיית קשיחה יותר. אז אם ככל שהתוצר עולה, שיעור המס קטן, זה אומר שככל שהתוצר עולה עקומת IS נהיית קשיחה יותר ואז העקומה תהיה קמורה יותר.

×