פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה - מיקרו
בוריס
האוניברסיטה העברית
שאלה - מיקרו

אהלן ניר,  שאלה אם אפשר. במיקרו תמיד עקומת ההיצע תוגדר mc בחלק העולה מעל עקומת הavc. אלא אם כן אומרים טווח ארוך ואז זה מעל הac? או שבהגדרה זה בכל מקרה מעל הavc, פשוט הפירמה לא תבחר לייצר בטווח ארוך? ושאלה נוספת:


אמרת שמונופול תמיד פוגע ברווחה במשק. אבל מה עם מונופול שעושה אפליית מחירים מושלמת? הוא שומר על סה"כ הרווחה ולוקח אותה לעצמו לא?


ניר חן
הטכניון

היי בוריס,

עקומת ההיצע של הפירמה בטווח הקצר היא עקומת MC שמעל נקודת הסגירה. נקודת הסגירה היא נקודת החיתוך בין MC ל-AVC והיא מתארת רווח תפעולי ששווה ל-0.
עקומת ההיצע של הפירמה בטווח הארוך היא עקומת MC שמעל נקודת האיזון. נקודת האיזון היא נקודת החיתוך בין MC ל-ATC והיא מתארת רווח נקי ששווה ל-0.

לגבי מונופול שמפלה מחירים באופן מושלם - במקרה כזה סך הרווחה במשק הוא כמו בתחרות אבל בעצם מי שמקבל את כל הרווחה זה המונופול עצמו. במקרה כזה עודף הצרכן שווה ל-0. 


×