פורומים
ראשיפורום כלכלהפרק 4-שאלה 6:
סמא
אוניברסיטת חיפה
פרק 4-שאלה 6:

איך יחס הרזרבה נשאר 1000 קבוע?! הרי שהציבור העביר 500 ש"ח:


קרי, יחס הרזרבה החדש: 1500*0.4+1500*0.2=900 ולא 1000.


ניר חן
הטכניון

היי סמא,

יחס הרזרבה הוא אקסוגני. כלומר הוא נקבע ע"י הבנק המרכזי והוא לא משתנה בגלל עירויים כלשהם. 


×