פורומים
אביחי
אוניברסיטת בן-גוריון
שאלה

היי ניר


"משק סגור נמצא בתעסוקה מלאה. נתון כי הממשלה מקטינה את הוצאותיה השוטפות ובמקביל לכך מגדילה את קצבאות הילדים בגודל שווה"


נתחו לפי מודל קיינס.


 


לפי ההסברים שלך אנחנו יודעים שY קטן בוודאות כי ההשפעה של קיטון בG חזקה יותר מאשר העלייה בT0 אבל בתשובות נאמר שC ספציפית עולה, למה זה ככה? אם Y ירד בדכ גם C יורד.


תודה


ניר חן
הטכניון

היי אביחי,

C מושפע מההכנסה הפנויה Yd.
ההכנסה הפנויה קטנה בגלל קיטון ב-Y אבל גדלה ביותר בגלל גידול ב-TR (תשלומי העברה).
מכיוון שההכנסה הפנויה גדלה, C גדל. 


×