פורומים
ראשיפורום כלכלהמבוא לאוקנומטריקה - אנדוגניות שאלה 3
דולב
האוניברסיטה העברית
מבוא לאוקנומטריקה - אנדוגניות שאלה 3

בסעיף א' בשאלה 3 לא ניתנה הבטחה כי אכן מתקיימים MLR1-MLR3. בנוסף, לא נתון כי אין מתאם בין kids לu. האין זה פוסל את העקיבות של האומד?


ניר חן
הטכניון

היי דולב,


מכיוון שנתון שההשכלה והדת לא מתואמים עם ההפרעות, הם אקסוגניים ולכן MLR3 כן מתקיימת לגביהם (בגירסתו החלשה). לגבי שאר המשתנים, בזה עוסקת השאלה.
כמו כן, לא אמורים לכתוב לך ש-MLR1 ו-MLR2 מתקיימים. זה טריוויאלי מהמשוואות


דולב
האוניברסיטה העברית

היי ניר חן,


MLR3 מדבר על חוסר מולטיקולינאריות מושלם, התכוונת ל-MLR4 בגרסתו המוחלשת (או חלשה, תלוי בתפיסה הכלכלית שלך)?


אם כן, כמדומני דרשנו בגרסה החלשה שלא יהיה מתאם בין אף אחד מהמשתנים לטעות. במשוואה (1) אין הבטחה שאין מתאם בין מס' הילדים (kids) לטעות (u) אלא שמס' השעות (המשתנה המוסבר) אינו משפיע על מס' הילדים.

אשמח אם תוכל להסביר איך מזה שהמשתנה המוסבר אינו משפיע על המשתנה המסביר נובע שאין התאמה בין אותו משתנה מסביר לטעות.

תודה רבה על המענה ניר!


ניר חן
הטכניון

היי דולב,

עכשיו הבנתי אותך. המשתנה kids מופיע בשתי המשוואות. זה אומר שבכל מקרה שבו הוא מופיע בשתי המשוואות הוא לא אקסוגני אלא אנדוגני ובכל מקרה שהוא מופיע במשוואה אחת בלבד הוא אקסוגני (לא צריך לרשום לך במפורש שהוא אקסוגני, את לא אמורה להניח אנדוגניות "לבד").
בסעיף א הוא מופיע במשוואה העליונה בלבד ולכן הוא אקסוגני בסעיף א. 
בשאר הסעיפים הוא מופיע בשתי המשוואות ולכן הוא אנדוגני. זה היה הניסוח במבחן.×