פורומים
ראשיפורום כלכלהמאקרו א - מס אינפלציה
אליהו
האוניברסיטה העברית
מאקרו א - מס אינפלציה

מדוע בשאלות מניחים שהמצב ההתחלתי הינו במצב העמיד יציב? אני מבין כי הממשלה תמיד תעדיף להיות בנקודה זו כדי להימנע מאפשרות של היפר אינפלציה אך לא ברור לי מדוע מניחים שזה המצב המוצא.


תודה!


ניר חן
הטכניון

היי אליהו,


במסגרת הקורס בעברית אתם עוסקים רק במקרה של מצב עמיד ואתם לא עוסקים במה קורה כאשר המשק לא נמצא במצב עמיד.


×