פורומים
ראשיפורום כלכלהמחירים א' העדפה נגלית שאלה ממבחן
אילון
אוניברסיטת בן-גוריון
מחירים א' העדפה נגלית שאלה ממבחן

בהנחה שלא השכלתי במבחן לעשות מניפולציה לפונקצית התועלת וכתבתי אותה כ U=lnx+lny 


אני מחפש את הcv . עשיתי בעיית מינימום ל cv+120=5x+3y 


s.t U0 שיצא לי 5.7037 


השוויתי mrs ליחס מחירים , הצבתי Y בפונצקיות U וקיבלתי


5.7037 = lnX+ln3/5x 


איך ממשיכים מפה ? איך אני מגלה את X ? 


ניר חן
הטכניון

חוקי לאנים:

מפה תבודד את X. 


×