פורומים
ראשיפורום כלכלהמאקרו א IS-LM
רהב
אוניברסיטת בן-גוריון
מאקרו א IS-LM

בסרטון תרגול נוסף שאלה 4-


למה המדינה A מקטינה את התצרוכת הממשלתית במקום שהמדינה B תגדיל את התצרוכת הממשלתית שלה? האם זה משנה או שברמה התיאורטית נקבל את אותה התוצאה הסופית?


ניר חן
הטכניון

היי,


זה לא באמת משנה. מה שחשוב להבין זה שהתצרוכת הממשלתית ב-A נמוכה יותר. 


×