פורומים
ראשיפורום כלכלהמאקרו א IS-LM
רהב
אוניברסיטת בן-גוריון
מאקרו א IS-LM

בסרטון תרגול נוסף שאלה 4-


למה המדינה A מקטינה את התצרוכת הממשלתית במקום שהמדינה B תגדיל את התצרוכת הממשלתית שלה? האם זה משנה או שברמה התיאורטית נקבל את אותה התוצאה הסופית?


ניר חן
האוניברסיטה העברית

היי,


זה לא באמת משנה. מה שחשוב להבין זה שהתצרוכת הממשלתית ב-A נמוכה יותר. 


×