פורומים
ראשיפורום כלכלהפרק 4 -קישור בין ההשקעה במשק לשוק העבודה
רועי
האוניברסיטה העברית
פרק 4 -קישור בין ההשקעה במשק לשוק העבודה

שלום !

בנוגע לאחת השאלות שהייתה לנו במעבדות (בנושא פרק 4).
אנחנו לא מצליחים למצוא את הקשר בין ההשקעה במשק לבין שוק העבודה (איך ומדוע מושפעים ההון והעבודה, כתוצאה מעלייה בריבית לדוגמא).

תודה רבה על העזרה !


מצ׳׳ב השאלה (שורה תחתונה - איך אני יודע לשלול את סעיף א׳):


   1.      במשק סגור הביקוש לחיסכון עולה ביחס לריבית הריאלית. כתוצאה מעלייה באופטימיות  המשקיעים לגבי רווחיות ההון:


א.    שכר העבודה (הריאלי) יעלה.


ב.     הצריכה הפרטית תרד.


ג.      הריבית הריאלית תעלה, ההשקעה תגדל והצריכה הפרטית לא תשתנה.


ד.     התוצר ההשקעה והצריכה הפרטית לא ישתנו.


ה.    ההכנסה הלאומית והחיסכון הלאומי יעלו.


רועי
האוניברסיטה העברית

בנוסף - כאשר נתון לי ׳׳הביקוש לחיסכון עולה ביחס לריבית הריאלית׳׳ - אני פשוט מסיק שההיצע עולה משמאל לימין ? במקום להיות קשיח ?


ניר חן
הטכניון

היי רועי,

כן. במקרה הזה ההיצע עולה משמאל לימין (כמו בשאלת מוח חריף בשיעור על שוק ההון הראשוני). אם הביקוש להשקעות גדל - הריבית עולה, ההשקעה גדלה והתצרוכת קטנה. לכן תשובה ב'.

לגבי תשובה א' - ההשקעה גדלה אבל כמות ההון תגדל רק לאחר תקופה. לכן לא יהיה שינוי כלשהו בשוק ההון או בשוק העבודה. 


רועי
האוניברסיטה העברית

תודה !!!!!!!!!!


 


×