פורומים
גל
אוניברסיטת חיפה
מודל סולו

היי ניר,


מתי אני יכול להשתמש בנוסחת כמות ההון בתקופה הבאה (הנחה 6 בסרטון)? 


בתרגיל 1 בחוברת התרגולים מצאת את k1 לפי השינוי בהון לעובד (אני מבין את ההיגיון). 


אבל כשאני רוצה להשתמש דווקא בנוסחה הזו של כמות ההון בתקופה הבאה (תוך כדי מציאת השקעה במצב 0 = חיסכון כפול תוצר במצב 0) אני מקבל שההון בתקופה 1 (K) שווה ל-13,000 ולא ל- 13,200 כמו שאתה מצאת.


למה יש הבדל בין דרכי הפיתרון?


ניר חן
אריאל סגל

היי גל,

כפי שציינתי בשיעור, הנוסחה של השינוי בהון לעובד:

היא נוסחה מקורבת. אם אתה רוצה לקבל תוצאה מדויקת אתה צריך להשתמש בנוסחה שמתארת את 


×