פורומים
ראשיפורום כלכלהמודל ראמזי עם שיפור טכנולוגי
סתיו
אוניברסיטת חיפה
מודל ראמזי עם שיפור טכנולוגי
1. בשאלה שפתרת איתנו בכיתה על מודל ראמזי עם שיפור טכנולוגי בפונקציית הייצור התווסף גאמא כפול K , התבקשנו להוכיח אנליטית מה קרה לתוצר. השתמשנו בכלל השרשרת, גזרנו את F(K) לפי גאמא. השאלה היא אם צריך לגזור את F(K) או להציב את פונקצית הייצור החדשה (עם הגאמא) ועל פיה לגזור את גאמא.


2. באותה שאלה כאשר נשאלנו מה קורה לשכר העבודה בעקבות השיפור הטכנולוגי, טענו ששכר העבודה לא השתנה מכיוון שהתפוקה השולית של העובדים לא השתנתה. האם אני צריכה להניח שכאשר כמות ההון עולה לכל עובד יש יותר מכונות ואז התפוקה השולית של כל עובד גדלה ואז השכר עולה?
טל
אוניברסיטת חיפה
ניר אתה יכול לענות על השאלה השנייה?
ניר חן
הטכניון
היי סתיו,
1) כן צריך לגזור את הפונקצייה החדשה

2) הנחנו שגורמי הייצור "נייטרלים", קרי כמות של גורם ייצור אחד לא משפיע על התפוקה השולית של השני

×