פורומים
ראשיפורום כלכלהתוספת מענק טרנזיטורית - מאקרו ב'
שי
מסחר בשוק ההון
תוספת מענק טרנזיטורית - מאקרו ב'

היי ניר,


מספר שאלות שרציתי לשאול בבקשה:


1. ציירת בגרף שיווי משקל את הגידול בהיצע התצרוכת אותו דבר גם כאשר היה מדובר בתוספת פרמננטית וגם כאשר היה מדובר בתוספת טרנזיטורית, אבל איך זה מסתדר מבחינה הגיונית? הרי בגידול פרמננטי בכל תקופה ותקופה יש גידול בהיצע התצרוכת, ובגידול טרנזיטורי יש גידול בתקופה אחת בלבד. בגרף ציירת את שני המקרים הללו אותו דבר מבחינת ההיצע.


2. אם בסופו של דבר גם בעת גידול טרנזיטורי הפרטים צורכים כבר בתקופה הראשונה את כל התוספת, אז האם גם במצב של תוספת טרנזיטורית מתקיים MPC=1? מה, סתם מכרו לנו חלומות שהנש"צ קטן מ-1?!


תודה מראש


שי


ניר חן
הטכניון

היי שי,


1) שים לב שבציר האופקי יש את  שזה התצרוכת בתקופה t. אם חל גידול בהכנסת הצרכן בתקופה t, היצע התצרוכת יגדל. זה לא משנה מבחינה גרפית אם הגידול הזה הוא טרנזיטורי (קורה רק בתקופה t) או פרמננטי (קורה בשאר התקופות) כי בגרף מופיע היצע התצרוכת בתקופה t בלבד , ולא בשאר התקופות.

2) היי שי. לא, הנש"צ עדיין קטן מ-1. אם התצרוכת של הפרט לא מושפעת רק מהנש"צ אלא גם מהריבית. הפרט מעוניין לצרוך פחות מגודל המענק (נש"צ קטן מ-1) אבל הירידה בריבית בשיווי משקל גורמת לו בסופו של דבר לצרוך בדיוק אותו דבר.


×