פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה 3 מעקומת הביקוש
ג'ואהר
אוניברסיטת חיפה
שאלה 3 מעקומת הביקוש

היי,


לגבי השאלה איך קבענו שמוצר z הוא נורמלי?? מי אמר לנו שמחיר y קבוע נכון שהוא נייטרלי אבל לפי ההגדרה מוצר נייטרלי הכמות לא משתנה אבל המחיר יכול להיות גבוה או נמוך?! 


ניר חן
הטכניון

היי ג'והאר,

אין קשר בין שינוי במחיר לבין היותו של מוצר נורמלי/נחות/נייטרלי.

כאשר המחיר עולה --> הביקוש למוצר קטן ללא קשר לסוג המוצר (נורמלי/נחות/נייטרלי).

המשמעות של מוצר נורמלי זה שהביקוש גדל כאשר ההכנסה גדלה (ללא קשר למחיר המוצר). על אותו עיקרון, המשמעות של מוצר נחות זה שהביקוש קטן כאשר ההכנסה גדלה. זאת , ללא קשר להשפעת המחיר.

כלומר כאשר אנחנו דנים בסוג המוצר (נורמלי/נחות/נייטרלי), מדובר בשינויים בביקוש תחת שינוי בהכנסה ולא שינוי במחיר.

מקווה שהבנת


×