פורומים
ראשיפורום כלכלהפירמה לעולם לא תייצר ....
מוסטפא
אוניברסיטת תל אביב
פירמה לעולם לא תייצר ....

היי..
הבנתי שהפירמה תייצר בנקודהB בגלל שיש שם מקסימום רווח..


אבל כדי להגיע לנקודה B היא צריכה לייצר לנקודה A ולהמשיך לנקודה B .
אז : הפירמה תייצר עד נקודה A בהפסד (ולמדנו שלעולם פירמה לא תייצר בהפסד )??? ואחר כך תמשיך לB ??? 


ניר חן
הטכניון

היי מוסטפא,

הפירמה לא מייצרת "בכמה נקודות". היא צריכה לבחור נקודה אחת שבה היא מייצרת - כלומר כמות אחת שבה היא מייצרת.

במקרה הזה, אם היא מייצרת בנקודה B אז על היחידות הראשונות היא מפסידה (עד הנקודה A) ועל שאר היחידות (מהנקודה A עד הנקודה B) היא מרוויחה, אבל נקודת הייצור היא הנקודה B בלבד. 


×