מכללת ספיר
> הנדסה שנה א'
> מדעי המחשב
> לוגיסטיקה
> ניהול תעשייתי
> שיווק טכנולוגי
> כלכלה וחשבונאות
> כלכלה יישומית וניהול

×